Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANI TÜRÜ Esra Gürçay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANI TÜRÜ Esra Gürçay."— Sunum transkripti:

1 ANI TÜRÜ Esra Gürçay

2 Anı Deyince Aklımıza Neler Geliyor?

3 Mesela… Hatıralar? Günlükler? Gezi yazıları? Otobiyografiler?

4 Anı Ve Hatıra Anı => ‘Anmak’ Hatıra => ‘Hatırlamak’

5 Anı Nedir? Kısaca, bir kişinin yaşadığı olayları onlara karşı olan tutumlarını dile getirdiği, olay olduktan sonra yazılan yazıdır.

6 Anının Özellikleri Olay olduktan uzun zaman sonra, geriye yönelik (retrospektif) bir bakış açısıyla yazılır. Geçmiş analiz edilir.

7 Anının Özellikleri Yazarın olaylar karşısında gizli tuttuğu duygu ve düşüncelere önemli bir yer verir. Anlatılanlar tamamen yazarın bakış açısıyla anlatılır

8 Anının Özellikleri Anlatılanlar tamamen yazarın bakış açısından anlatılır, bu yüzden yüzde yüz doğruluk payı yoktur.

9 Anının Özellikleri Yazarın amacı, onu derinden etkileyen olayları unutmamak ve bu olaylardan yola çıkarak başka insanlara ders vermek veya mesaj iletmektir.

10 Anının Özellikleri Anı, yaşandığı dönemde meydana gelmiş önemli tarihi olayların izlerini taşır. Ancak sağlam tarihi veri olarak kabul görmez çünkü özneldir.

11 Anı Ve Günlük Günlükler:
Daha inandırıcı ve sağlam kaynaklardır çünkü günü gününe yazılmışlardır. Olaydan çok duygulara vurgu yaparlar.

12 Anı Ve Günlük Anı: Olaydan uzun süre sonra yazıldığından gerçeklerden sapma riski daha yüksektir. Duygulardan çok olaylara önem verirler.

13 Anı Ve Otobiyografi Otobiyografi:
Olaylar kronolojik bir sırayla anlatılıp bir bütüne bağlanır. Uzun bir dönemi anlatılır. Odak nokta kişidir.

14 Anı Ve Otobiyografi Anı:
Olaylar kesit kesittir ve kronolojik olmaları gerekmez. Kısa süreçler anlatılır. Kişiden çok olaylar ve yazarı etkileyen insanlar ön plandadır.

15 Anı Ve Gezi Yazısı Gezi yazısı:
Esas gezilip görülen yerler yazılır ve ek olarak yazarın deneyimlediklerine yer verilebilir.

16 Anı Ve Gezi Yazısı Anı: Esas yazarın yaşadığı olaylar anlatılır ve olayların arka planları olarak mekanlar da anlatılabilir.

17 Dünya Edebiyatında Anı
En eski anı örneği Yunan edebiyatından Kysenophon’un Anabasis adındaki eseridir. (I.Ö. 401)

18 Avrupa’da Rönesans Saint-Simon’un Insan Bilimi
Üzerine Anılar adlı eseri (1813)

19 Avrupa’da Rönesans Jean-Jacques Rousseau’nun Itiraflar adındaki eseri
(1782)

20 Türk Edebiyatında Anı Ne Zaman Doğdu?
YAZI ANILAR

21 Ancak… Türk edebiyatında anıları ‘anı’ olarak isimlendirmemiz Tanzimat Edebiyatı’na kadar olmamıştı.

22 Türk Edebiyatında Anıların Kronolojisi
O zamanlar anı olarak kategorize edilmese de Göktürkler’in yazdığı ilk yazılı eser Orhun Yazıtları Türk edebiyatındaki ilk anı olarak sayılmaktadır.

23 Göktürk Yazıtları’na Yakından Bir Bakış…

24 Osmanlı Imparatorluğunda Anı
Vakanameler: Devletin resmi tarihçilerinin yazdığı metinler. Sefaretnameler: Yurtdışına gönderilen elçilerin yurtdışı hakkındaki gözlemlerini yazdığ ımetinler.

25 17. yy’a Geldik… Ebülgazi Bahadır Han’ın Türklerin Soy
Kütüğü adındaki eseri (1660)

26 Tanzimat Edebiyatında Anı
Ömer’in Çocukluğu, Muallim Naci’nin eseri

27 Tür Incelemesi Kitap: Edebiyat Anıları Yazar: Hüseyin Cahit Yalçın

28 Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)
2. Meşrutiyet, Atatürk ve Ismet Inönü dönemlerinde yazı yazmıştır. Sevet-I Fütun (batılı bir edebiyat dergisidir) yazı hayatına başlamıştır. Gazeteci, yazar ve siyaset adamıdır. Roman, anı, eleştiri ve öyküler yazmıştır.

29 Yazı Türüne Ait Saptamalar

30 Yazarın Amacı Fransız edebiyatının onu nasıl yönlendirdiğini anlatmak.
Yolunun nasıl başarıya gittiğini okuyucuya göstermek ve okuyucuya mesaj iletmek.

31 Yazarın Tutumu Olumlu, gururlu ve minnettar ( satırlar)

32 Anlatım Teknikleri Yoğun olarak, satırlarda öyküleyici anlatım satırlarda betimleyici anlatım

33 Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat Anıları kitabının ‘Fransız Kültürünün Etkisi’ bölümü bize ne kattı?

34 Teşekkürler!!!


"ANI TÜRÜ Esra Gürçay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları