Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 6. CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 6. CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 3"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 6. CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 3
ÜNİTE 6. CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 3. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm GRUP CIZBIZ AYŞEGÜL AKKUŞ EMİNE TAYLAN ÜMMÜGÜLSÜM ÇİFTÇİ ELİF KAYAHAN

2 KAZANIMLAR Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir. Geri dönüşümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar. Yaşadığı çevrede geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirir.

3 YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
1.ADIM Geri dönüşüm nedir? 2.ADIM Sizce bu maddeler neler olabilir? 3.ADIM Bu maddeler nerelerde geri dönüştürerek kullanılabilir hale getirilmektedir? 4.ADIM DEĞERLENDİRME ADIMLARI TAKİP ET!!!

4 GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR? Çevremizde birçok atık madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bir kısmı geri dönüşebilirken, bir kısmı ise geri dönüşemez. İzle

5 Üzerine tıkla videoyu izle:D

6 Kullanıldıktan sonra atık haline gelen maddelerin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılır hale getirilmesine geri dönüşüm; bu maddelere de geri dönüşebilen maddeler denir. Örneğin; kâğıt, cam, cam şişe, plastik, metal parçası, pil v.b. maddeler geri dönüşümü olan maddelerdir. Suyu da geri dönüşümlü bir madde olarak düşünebiliriz.

7 Ben pilim. Bittiğimde enerji depolanarak yeniden kullanılırım.

8 Ben plastiğim. Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülürüm.

9 Ben kağıdım. Tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülürüm.

10 Ben metal parçasıyım. Eritildiğim zaman şekilden şekle girerim.

11 Ben cam şişeyim. Kırılganım
Ben cam şişeyim. Kırılganım. Fakat geri dönüştürülerek tekrar kullanılırım.

12 ENERJİ KAYNAKLARI VE GERİ DÖNÜŞÜM
Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji kaynakları sağlar. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere enerji kaynaklarımızı ikiye ayırabiliriz. YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

13 A. YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

14 1. FOSİL YAKITLAR Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

15 2. NÜKLEER ENERJİ Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

16 KULLANILAN ENERJİ KAYNAKLARININ YÜZDELERİ

17 B. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

18 Bazı yenilenebilir enerji kaynakları tabloda verilmiştir.
Hidroelektrik enerjisi Rüzgâr enerjisi Jeotermal enerji Güneş enerjisi Biokütle enerjisi Dalga enerjisi Hidrojen enerjisi

19 HİDROELEKTRİK ENERJİSİ
Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden yararlanarak elektrik üretilir. Bu üretim şu şekilde gerçekleşir: akarsuyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır. Suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak elektrik üretilir. Dünya enerjisinin % 20 si hidroelektrik santrallerde üretilir.

20 JEOTERMAL ENERJİ Latincede “jeo=yer”, “termal=ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji ayrıca konutların ve seraların ısıtılmasını, dokuma sanayisi, konservecilik gibi birçok alanda yaralanılır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.

21 GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturur. Dünyadaki hayatın temel enerji kaynağı da güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak elektrik enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini güneş panellerindeki güneş pillerinden oluşturur. Güneş’in Dünya'ya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.

22 RÜZGAR ENERJİSİ Rüzgârın hareket enerjisinden geçmişte yel değirmenleri ile yararlanılırdı, günümüzde ise rüzgâr jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgâr jeneratörü bir evin, okulun hatta bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir.

23 Biokütle (Bitki ve hayvan atıkları) Enerjisi:
Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biokütle enerjisi denir. Örneğin çiftlik hayvanlarını dışkıları, ekinler, ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. maddelerden enerji elde edilir. Hayvan atıklarından biogaz ve bitkilerden elde edilen biodizel bu yöntemin uygulamalarından biridir.

24 DALGA ENERJİSİ Denizlerde rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde edilmektedir. Dalga enerjisi suya yerleştirilen tribünlerle veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle elde edilir. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon ton taşkömürünün vereceği enerjiyi karşılayacak enerji elde edilebilir. Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık km’dir. Bu kıyı şeridinin ortalama potansiyel gücü 4 milyar kWh’yi bulmaktadır. Bu da dünyadaki bütün su gücünden 7 kat fazladır.

25 HİDROJEN ENERJİSİ Hidrojen bilinen en basit elementtir ve her hidrojen atomu tek bir protondan oluşmaktadır. Ayrıca evrende en fazla bulunan gazdır. Yıldızlar temel olarak hidrojenden oluşmaktadırlar. Güneş de hidrojen ve helyum gazlarından oluşan dev bir toptur. Hidrojen (H2) havadan hafiftir ve bu nedenle de atmosferde yükselir. Bu özelliği nedeniyle de dünyada element olarak bulunmaz. Yalnızca su (H2O), metan (CH4), kömür, gibi başka bileşiklerin yapısında bulunur. Hidrojen bilinen tüm yakıtların arasında en fazla enerjiye sahip olandır.

26 SORULAR SORU 1 SORU 2 SORU 3 SORU 4

27 1. SİZCE HANGİ MADDELER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR?
ÜZERİNE TIKLAYARAK ÖĞRENİN ALKIŞ SESİ GELİRSE DOGRUDUR

28 2. AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEŞİTLERİNDEN BİRİ DEGİLDİR?
A.RÜZGAR ENERJİSİ B.DALGA ENERJİSİ C.NÜKLEER ENERJİ D.BİOKÜTLE ENERJİSİ

29 3.Aşağıdaki enerji çeşitlerinin isimlerini söyleyiniz?
Cevabı görmek için tıklayınız!

30 Cevabımız Güneş enerjisi Hareket enerjisi Jeotermal enerji
Dalga enerjisi

31 4. Sizce aşağıdaki önermelerden hangilerini yaparsak doğaya ve çevreye faydalı olabilir?
A. Yakıt olarak kömür yerine doğalgaz kullanmak. B. Bol bol su kullanmak C. Güneşi sadece güneşlenmek için kullanmak D. Plastik ve metal atıkları gelişigüzel çevreye atmak.


"ÜNİTE 6. CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları