Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Konsültasyon ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Konsültasyon ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum."— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Konsültasyon ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum 7B Odak Gruplarının Kullanılması

2 Odak grubu katılımcılarının seçilmesi Benzer deneyim ya da geçmişe sahip olanlar Odak grubundan önce birbirlerini tanımamalılar 6 ile 10 arası katılımcı –Herkesin konuşabilmesi için İstastiksel açıdan örnek teşkil etmeyen ancak ilgili grubunu temsil edebilecek nitelikte olanlar –İlgili özelliklere sahip olanlar

3 Kaç tane odak grubuna ihtiyaç duyulacağına karar verilmesi Mevcut bütçe ve zamana göre, hedef grubun heterojenliği, ve katılımcıların elde edilmesinin ne kadar zor olacağı Konuyla ilgili oldukça farklı deneyim ya da perspektiflerin olması halinde daha fazla odak grubunun belirlenmesi önerilir (benzer özelliklere sahip insanlar arasında bile)

4 Odak grubu oturumunu için hazırlık yapılması Genellikle 1 ile 2 saat arası sürer Becerikli bir moderatör Yanıtların kaydı tutulur Ele alınacak anahtar noktaları içeren bir mülakat kılavuzu (ör.; kontrol listesi) Yuvarlık bir masa etrafında rahat ve sessiz bir ortam ve hafif yiecek ve içecekler.

5 Esnek ve odaklanmış bir moderatör Soruların açık bir şekilde tartışılmasının sağlanması Tartışmanın ana konular üzerinde yoğunlaşmasının sağlanması, –Ancak, konulara yeni içgörü/kavrayış getirebilecek orijinal ya da beklenmedik konular da takip edilmelidir Görüş ve deneyimlerini derinlemesine anlamak amacıyla katılımcıların incelenmesi Baskın katılımcıların yönetilmesi Sessiz katılımcıların cesaretlendirilmesi Zaman çizelgesine uygun hareket edilmesi

6 Tipik Gündem Moderatörün sunumu Katılımcılardan kaç tanesinin daha önce odak gruplarına katıldığının sorulması. Odak grubunun neden yapıldığına ve elde edilecek sonuçların ne için kullanılacağına ilişkin kısa bir giriş açıklaması yapılması Gündeme ilişkin zamanlamanın belirtilmesi Tartışmaların kaydedilmesinin sağlanması, –Sonuçların analizine erişim (önerilir) –Odak grubu sonuçlarının kamuya açıklanması (önerilmez) Katılımcılardan kısaca kendilerini tanıtmalarının istenmesi Gündemin, odak grubu boyunca ele alınması gereken soru ya da konulara göre ayrılması. –Grup tartışmasını odaklamak amacıyla sadece birkaç tane açık uçlu ve genel düzeyde yazılmış mülakat sorusu gerekmektedir. Daha fazla detaya ulaşmak için alt-sorular da geliştirilebilir.

7 Odak grubu verilerinin analiz edilmesi Tartışmaların özeti –Tartışmaların kelimesi kelimesine kaydedilerek aktarıldığı yazılı metin, –Kayıt dinlenirken alınan notlar, –Odak grubu sırasında moderatör ve/ya da moderatör yardımcısı tarafından alınan notlar. Sorularla ilgili kapsayıcı temaların ve katılımcılar tarafından ifade edilen perspektiflerin tanımlanması.

8 Sonuçları analiz ederken dikkate alınması gerekenler Kelimeler ve küme benzeri kavramlar –Yanıtları bir kontinuum üzerinde ya da kategorilere göre düzenleyin. –Vücut dili ve konuşmanın hızı, volümü ya da istekliliği gibi kelimelerle ilgili sözlü olmayan iletişimleri düşünün. Örnekler –Katılımcılar, diğerlerini dinledikten sonra yaptıkları açıklamaları değiştiriyor mu ya da tam tersini ifade ediyor mu? –Hangi yorumlar birden fazla katılımcı tarafından ifade edildi? –Hangi temalar birden fazla katılımcı tarafından desteklendi ya da reddedildi? –Hangi konu ya da soruların çözümü gruba özellikle kolay ya da zor gelmiştir?

9 Sonuçları analiz ederken dikkate alınması gerekenler (2) Yanıtların özgüllüğü –Belirsiz ve şahsi olmayanlardansa daha belirgin ve deneyimlere dayalı olan yanıtlara daha fazla ağırlık verin. –Varsayımsal üçüncü kişilerdense birincil kişilerin yanıtlarına daha fazla ağırlık verin. –‘Miktarların’ iki kez kontrol edilmesine özen gösterin.

10 Sonuçların Raporlanması Katılımcılarla ilgili bilgiler (sayı, temsil düzeyleri, vs.) Verilerdeki anahtar temalar ortaya konulmalıdır (ve örnekler) Doğrudan alıntılar ve etki verileri İlgili konuya ilişkin perspektifleri anlamak amacıyla yüzdelik oranlar belirtin. Bulguların nicel özelliklerindense nitel özelliklerini vurgulayın.


"Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Konsültasyon ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları