Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 15. BÖLÜM Borç Politikası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 15. BÖLÜM Borç Politikası."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 15. BÖLÜM Borç Politikası

2 9- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Borçla finansmanın özkaynak sahiplerinin riski ve beklenen getirisi üzerindeki etkisi.  Borçla finansmanın avantaj ve dezavantajları  Finansal sıkıntının çeşitli maliyetlerini belirleme.  Borç-özkaynak bileşiminin firmalara ve endüstrilere göre neden faklılık gösterdiğini açıklama. Borç Politikası

3 16-  Sermaye yapısındakı değişiklilik fırmanın değerini etkiler mi?  Bu bölüm farklı finansman bilişimlerinin, vergi ve finansal sıkıntıların firmanın değeri üzerindeki etkilerini inceliyor.

4 16- Borçlanma ve Şirket Değeri Şirketin sermaye yapısı tercihi firmanın değerini yükseltmez. VarlıklarBorçlar ve Özkaynaklar Firmanın reel varlıklarından ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Borç ve Özkaynakların Piyasa Değeri Firmanın Değeri

5 16- MM Borcun İlintisizliği Önergesi Firmanın değeri onun sermaye yapısına bağlı değildir. Eğer bu doğruysa, yöneticiler sermaye yapısından yeniden yapılanma ile farklı menkul kıymet bileşimleri kullanarak firmanın değerini yükseltemezler.

6 16-  MM Önergesi için Varsayımlar:  “İyi işleyen” sermaye piyasası  Etkin sermaye piyasası  Kurumlar vergisi yok  Finansal sıkıntıların maliyetinin gözardı edilmesi MM Borcun İlintisizliği Önergesi

7 16- Örnek: Tamamen ÖK sermaye yapısına sahip firmanın piyasa fiyatı $10 olan 1 milyon tane hisse senedi vardır. Eğer bu firma $4 milyon dolar borç ihraç ederel 400,000 hisse senedini geri alarak yeniden yapılanmaya giderse, firma değerini nasıl etkiler? Yeniden Yapılanmadan Önce: MM Borcun İlintisizliği Önergesi Firmanın Değeri = ÖK’ların Değeri + Borçların Değeri = 10,000,000 + 0 = $ 10,000,000 Yeniden Yapılanmadan Sonra: Firmanın Değeri = ÖK’ların Değeri + Borçların Değeri = 6,000,000 + 4,000,000 = $ 10,000,000

8 16- Borç HBK Oranını Nasıl Etkiler? Borç/ÖK oranı artarsa, HBK oranı artar, ama bu da firmanın değerinin yükseltmeye yetmez.  Hissedarlar şirketin borçlanarak oluşturduğu yüksek HBK oranını kendileri borçlanarak da yapabilirler.

9 16- ÖK geliri= Faaliyet Geliri= $125000 $500,000 Borç $500,000 ÖK ÖK geliri= $125000 Borç Faizi = $50000 Firma Değeri Beklenen Gelir Borçlanma, Getiri Oranı ve Risk

10 16-  Borçlanma ile sağlanan finansman faaliyet riskini etkilemez.  Dolayısıyla, yeniden yapılanma (borç oranının artırılması) hisse başına düşen faaliyet riskini artırır.  Borçlanma ile sağlanan finansman finansal riski etkiler.

11 16- Borç ve Sermaye Maliyeti Tekrar düzenleyerek, şu şekilde de yazabiliriz.

12 16- Borç HBK Oranını Nasıl Etkiler? %100 Özkaynak - 0% Borç%50 Özkaynak - 50% Borç ÖK$1,000,000ÖK$500,000 Borç0 $500,000 HS Sayısı100,000HS Sayısı50,000 HS Fiyatı$10HS Fiyatı$10 Faaliyet Karı$125,000Faaliyet Karı$125,000 Faiz Ödemesi0 $50,000 HBK$1.25HBK$1.50 ÖK Getiri Oranı%12.5ÖK Getiri Oranı%15

13 16- Borçlanma, Getiri Oranı ve Risk  Yeniden yapılanma firmanın değerini ve faaliyet karını değiştirmediği için faaliyet riskini etkilemez.  Ama borç/özkaynak oranı artarsa, hisse senedi başına faaliyet risk artacaktır.  Bu yüzden de, hisse başı getiri oranı yüksek bağli olarak artmıştır.

14 16- MM’inin 2. Önergesi Borç finansal riski artırdığı için yatırımcıların daha yüksek özkaynak getiri oranı talep etmesine sebep olur. Borç/ÖK r borç r varlıklar r özkaynaklar

15 16- Borç ve Kurumlar Vergisi Borçla finansmanın avantajı: firmaların ödediği faiz masrafları vergi tasarrufu sağlar. Faiz Ödemelerinin Vergi Tasarrufu: Yıllık Vergi Tasarrufu = V k * r borç * B V k : Kurumsal vergi oranı r borç : Borç maliyeti B : Borçların piyasa değeri

16 16- Vergi Tasarrufunun Bugünkü Değeri Eğer vergi tasarrufu aynı oranda sonsuza kadar devam ederse:

17 16- Vergi Tasarrufu ve Özkaynaklar Borçla finansman vergi tasarrufundan dolayı şirket değerini ve özkaynakları artırır. Kaldıraçlı (Borçlu) Firmanın Değeri = Tamamen Özkaynak Finansmanlı Firmanın değeri + BD (Vergi Tasarrufu)

18 16- Finansal Sıkıntı Maliyeti Aşırı borçlanma finansal sıkıntı (iflas) riskini artırır. Bu da firmanın değerini etkiler. Kaldıraçlı (Borçlu) Firmanın Değeri = Tamamen Özkaynak Finansmanlı Firmanın değeri + BD (Vergi Tasarrufu) - BD(Finansal Sıkıntı Malieti)

19 16- Finansal Sıkıntı Maliyeti Borç/ÖK

20 16- Finansman Hiyerarşisi Teorisi  Firmalar iç finansmana öncelik verirler, çünki iç fonlar, hisse senedi değerini düşürebilecek hiçbir ters işaret gönderilmeden sağlanır.  Eğer dış finansma gerekliyse firma önce borçlanır, hisse senedi son çare olarak kullanılır.  Finansman hiyerarşisi önemlidir. Yatırıcımların borç ihracını kötü haber gibi yorumlama ihtimali düşüktür.


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 15. BÖLÜM Borç Politikası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları