Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAÇLI SEFERLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAÇLI SEFERLERİ."— Sunum transkripti:

1 HAÇLI SEFERLERİ

2

3

4 HAÇLI SEFERLERİ OrtaÇağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir.

5 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
1-Dinsel Nedenler - Hristiyanların başta Kudüs olmak üzere kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan almak istemeleri - Papaların otoritelerini artırmak ve Ortodoks Kilisesi‘ni egemenlik altına alarak etki alanını genişletmek istemeleri - Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhine propaganda yapması

6 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
2-Siyasal Nedenler - Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi - Avrupalıların Türklerin batıya doğru ilerlemesini durdurmak istemeleri - Papaların topraksız soyluların ele geçirilecek topraklarda kontluklar kurmalarını teşvik etmeleri - Derebeylerinin güçlerini artırmak istemeleri ve macera arzuları

7 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
3-Ekonomik Nedenler Avrupada halkın büyük bir kesimi yoksulken doğu ülkelerindeki halkın zengin ve rahat bir yaşam sürmesi - Avrupalıların Müslümanların egemenliğindeki ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri -Avrupalıların doğudaki hammadde kaynaklarına sahip olmak istemeleri

8

9 HAÇLI SEFERLERİ Orta Çağda Avrupalıların,Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı seferleri denir. Avrupalılar,Müslüman Arapların Suriye,Filistin ve İspanya’yı fethinden büyük rahatsızlık duymuşlardı. 11.yüzyılda Türklerin Bizans’ın elinden alarak burada bir devlet kurması,Avrupayı dehşet içinde bıraktı.Türkler Bizansı ele geçirirlerse Avrupaya egemen olabilirlerdi. Bu sebep de Haçlı seferlerinin çıkmasına neden olan unsurlardan biridir. Ayrıca o dönem Avrupa çok fakir doğu çok zengin idi.Buda Haçlı seferlerinin çıkmasının nedenlerinden biridir.

10

11 1.HAÇLI SEFERİ (1096-1099) Bizans imparatoru Aleksios Komnenos’un
Acil yardım istemesi üzerine,Haçlı orduları gruplar halinde Avrupa’nın çeşitli yerlerinden hareket ettiler. Bizans imparatoru Haçlıları Türklere karşı kışkırıtıyordu. Haçlı ordusu İznik’i kuşattı,ve şehri teslim aldı.(1096) Kılıçarslan Danişmend Gazi ve Emir Hasanla ittifak yaptı.Ama başarılı olamadı ve Konya’ya çekildi. Bu durumdan yararlana Bizanslılar Eskişehir-Antalya hattına kadar Batı Anadolu’yu ele geçirdiler. Haçlılar yollarına devam ettiler.Bir kol Urfa’yı alırken diğer kolda Antakya’yı aldı. Haçlılar büyük kayıplar vererek Kudüs’ü aldılar.Burada Latin imparatorluğu kurdular.Aldıkları şehirlerde de kontluklar kurdular.

12

13

14

15 2.HAÇLI SEFERİ ( ) Bu sefer Musul atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan kaldırması üzerine düzenlendi. Almanya İmparatoru 3.Konrad ile Fransa kralı 7.Lui tarafından yönetilen ordular Anadoluya girdiler. Alman imparatorunun yönettiği ordu Anadolu Selçuklu sultanı Mesud tarafından müthiş bir bozguna uğratıldılar. Alman imparatoru canını zor kurtararak İznik’e sığındı. Fransa kralı ordusu ile beraber İznik’e geldi.Alman imparatorunun bozguna uğradığını öğrenince Selçuklu ülkesinden geçmenin imkansız olduğunu anlayarak Efes Denizli Antalya yönünde yoluna devam etti. Haçlılar Türklerin baskınlarına karşın Antalya’ya varabildiler.Bir kısmı gemilerle Suriye vardılar.Kalanlar da Rum ve Türk saldırıları karşısında perişan oldular.

16

17 3.HAÇLI SEFERİ ( ) Bu sefer Selahaddin Eyyubi’nin,Kudüs’ü ele geçirmesi üzerine düzenlendi. Alman imparatoru Frederich Barbarossa,Fransız kralı Phillippe August,İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard’ın yönettiği ordular Avrupa’dan yola çıktılar. Alman imparatoru büyük bir ordu ile İstanbul üzerinden Anadoluya geçti.Karşılarında 2.Kılıçarslan’ı buldular ve büyük darbeler aldılar. İngiliz ve Fransızlar Akdeniz yolu ile Filistin’e vardılar. Kudüs’ü alabilmek için Selahaddin Eyyubi ile savaştılar ama hiçbir sonuç alamayacaklarını anlayarak ülkelerine geri döndüler. Kudüs müslümanların elinde kaldı.

18

19 4.HAÇLI SEFERİ ( ) Eyyubiler,Haçlılarla mücadeleye devam ediyorlardı. Filistindeki Yafa ile Akdeniz kıyısındaki bazı kalelerin Eyyubiler’in eline geçmesi üzerine,Papa 3.İnosan,bütün Hristiyanları tekrar savaşa çağırdı. 4.Haçlı seferi deniz yoluyla yapılmak istendi.Venedikliler Haçlıları Mısıra götürmeyi kabul ettiler ama Haçlılar onların istediği parayı ödeyemediler.Bu sırada Bizansta taht kavgaları sürüyordu. Bu fırsat üzerine İstanbul’a gelen Haçlılar İstanbul’u yağmaladılar ve orada Latin imparatorluğu kurdular.

20

21

22 HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI
O zamanki Avrupa’nın siyasi durumu değişti.Derebeylikler yıkılmaya Krallıklar güçlenmeye başladı. Bu savaşlardan sonra İslam dünyası özellikle Türkler son derece yıpranmış olarak çıktı. Haçlı seferleri Avrupalılar için ekonomik olarak kazançlı çıktı.Cenova Venedik Marsilya gibi Akdeniz limanlarının önemi arttı. Avrupalılar doğunun bilimsel ve teknolojik üstünlüğünü anladılar.Barut pusula kağıt Avrupa’ya götürüldü. Doğu ile batı arasında kültür alışverişi oldu. Papaların ve kilisenin otoritesi sarsıldı. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı zenginleşti,burjuva sınıfı oluşmaya başladı.


"HAÇLI SEFERLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları