Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slide 1 Yasal Denetim ile İlgili 8. Şirketler Hukuku Direktifi : Denetim mesleğine giriş, karşılıklı tanıma ve firmaların serbest dolaşımı ile ilgili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slide 1 Yasal Denetim ile İlgili 8. Şirketler Hukuku Direktifi : Denetim mesleğine giriş, karşılıklı tanıma ve firmaların serbest dolaşımı ile ilgili."— Sunum transkripti:

1

2 Slide 1 Yasal Denetim ile İlgili 8. Şirketler Hukuku Direktifi : Denetim mesleğine giriş, karşılıklı tanıma ve firmaların serbest dolaşımı ile ilgili koşullar Muhasebe ve Denetimin Düzenlenmesine Yönelik Gelişmiş Program Avrupa’ya Giden Yol – Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı Brüksel, 20 Eylül 2005 Anne-Françoise Mélot Politika Sorumlusu

3 Slide 2 Sunumun Yapısı 1.Geçmiş : Sekizinci Şirketler Hukuku Direktifinin Güncellenmesi 2.Onay Koşulları 1. Yasal Denetçiler 2. Denetim Firmaları 3. Üye devletler Arasında Karşılıklı Tanıma 3.Kamu Tescili 4.Üçüncü Ülkelerle İlişkiler

4 Slide 3 1.Geçmiş : Sekizinci Şirketler Hukuku Direktifinin Güncellenmesi 84253EEC numaralı ve 10 Nisan 1984 tarihli Sekizinci Konsey Direktifinin yerine geçecek yeni Direktif Kapsamlı ve ilkelere dayalı bir Direktif Zamanlama: – Komisyon önerisi – Mart 2004 – Konsey’in genel yaklaşımı - 7 Aralık 2004 – Siyasi uzlaşma – Sonbahar 2005 ? – Resmi kabul : 2006’nın başı ? – Üye Devletler tarafından ulusal kanunlara uyarlama : 2008 (2 yıl)

5 Slide 4 1.Geçmiş : Sekizinci Şirketler Hukuku Direktifinin Güncellenmesi Yasal Denetim ile İlgili yeni Direktifin Temel Özellikleri Yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onayı ve tescili Standartlar ve raporlar Bağımsızlık, kalite güvencesi ve kamu gözetimi Kamu kuruluşlarının denetimi için özel gereklilikler Uluslararası boyut

6 Slide 5 2.Onay Koşulları Yasal denetimler, sadece yasal denetimi zorunlu kılan Üye Devletler tarafından onaylanmış yasal denetçiler ve denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Üye Devletler onay için yetkili mercileri belirlerler (kamu gözetimine tabi olarak)

7 Slide 6 2.1 Yasal denetçilerin onayına ilişkin koşullar İtibar Eğitim ile ilgili nitelikler – Üniversiteye giriş veya eşdeğer eğitim – Teorik öğretim – Uygulamalı eğitim (minimum 3 yıl) – Mesleki yeterlilik sınavı examination of (teorik bilgi ve bunları uygulamaya aktarabilme testi- muafiyetler) Sürekli Eğitim

8 Slide 7 2.2 Denetim firmalarının onayına ilişkin koşullar Firma adına yasal denetimi gerçekleştiren gerçek kişiler o Üye Devlette yasal denetçi olarak onaylanmış olmalıdır AB’de denetim firmaları için onaylanmış mülkiyet ve yönetim gerekliliklerine tam uyum – Bir denetim firmasının oy haklarının çoğunluğu ve idare veya yönetim organının çoğunluğu (%75’e kadar) herhangi bir Üye Devlette onaylanmış yasal denetçilerin veya denetim şirketlerinin elinde olmalıdır İyi itibar

9 Slide 8 2.3 Üye Devletler Arasında Karşılıklı Tanınma Bu Direktif uyarınca yasal denetçiler tarafından elde edilen denetim nitelikleri eşit kabul edilir Her Üye Devlette, yasal denetim için geçerli spesifik mevzuat  Yetenek testi Denetçinin onaylandığı Üye Devlet tarafından ev ana ülke kontrolü ve gözetimi

10 Slide 9 3.Kamu Tescili Yasal denetçilerin ve denetim firmalarının tescili Elektronik Kamuya açık Onay, gözetim, kalite güvencesi ve yaptırımlardan sorumlu yetkili mercilerin adı ve adresi Gerekli bilgiler: – İstihdam edilen denetçilerin adı, adresi ve sayısı – Üye Devletleri veya üçüncü ülkelerin yetkili mercilerine tescil – Hissedarların ismi ve yönetim – Bir ağa üyelik

11 Slide 10 4.Üçüncü Ülkelerle İlişkiler Sermaye piyasaları arasındaki ilişkiler (küreselleşme) AB’de işlem gören hisse senetleri ile ilgili denetim raporları hazırlayan üçüncü ülke denetçilerinin ve denetim firmalarının onayı ve tescili (yoksa, denetim raporunun yasal geçerliliği yok) Eşitlik ve karşılıklılık prensibi : – Sadece bu Direktiftekilere eşdeğer kalite kriterlerini karşılayan denetçiler veya denetim firmaları onaylanabilir ve tescil edilebilir – Üçüncü ülkelerin Üye devletleri mütekabiliyet esası çerçevesinde değerlendirmesi

12 Slide 11 4.Üçüncü Ülkelerle İlişkiler Eşdeğerlik testi Üye Devletlerle ortaklaşa olarak Komisyon tarafından gerçekleştirilir Gereksiz uluslararası düzenleme örtüşmelerinin önlenmesi  aşağıdakilerden muafiyet: – Tescil – Gözetim – Kalite Güvencesi – Soruşturmalar ve Yaptırımlar Eğer üçüncü ülkelerin denetçileri ve denetim firmaları eşdeğer sistemlere tabi ise

13 Slide 12 4.Üçüncü Ülkelerle İlişkiler Üçüncü ülke denetleme ve düzenleme kurumları ile karşılıklı işbirliği düzenlemeleri Denetim çalışma belgelerine erişim – Sadece yetkili ulusal merciler tarafından sağlanabilir – Bu erişim veri koruma kurallarını ihlal edemez

14 Slide 13 Daha ayrıntılı bilgi Bizi ziyaret edin! DG Markt websitesi: http://europa.eu.int/comm/internal_market/e n/company/index.htm


"Slide 1 Yasal Denetim ile İlgili 8. Şirketler Hukuku Direktifi : Denetim mesleğine giriş, karşılıklı tanıma ve firmaların serbest dolaşımı ile ilgili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları