Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİL VE KÜLTÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİL VE KÜLTÜR."— Sunum transkripti:

1 DİL VE KÜLTÜR

2 DİL VE KÜLTÜR Öğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı.
Kültürün tanımı. Dil ve kültür arasındaki bağlantı. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

3 Dil Nedir? Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; binyıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir soysal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

4 Dil Nedir? Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

5 Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

6 Kültür nedir? Kültür:İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

7 Kültür nedir? Kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın bir şekilde ilk kez 17. yüzyılda Samuel von Pufendorf kullanmıştır. Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

8 Kültür nedir? Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlamıştır Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

9 Kültür nedir? Bir başka Alman filozof Herder kültürü bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak yorumlamıştır Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

10 Kültür nedir? Kültürü tanımlamaya çabalayanlardan bir diğeri de antropolojinin kurucularından Edward Burnett Taylor olmuştur. Ona göre kültür “bilgilerden, inançlardan, sanattan, ahlaktan ve insanın toplumda yaşayan bir varlık olması nedeniyle edindiği bütün öbür yetenekler ve alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütün” dür Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

11 Dil , Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı
Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir. Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme, aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve "aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

12 Dil , Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı
Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler, onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

13 Dil , Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı
Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve "ortak değerler" vardır. Bunların hepsine birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün temel taşıdır. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

14 Dil , Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı
Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

15 Kültürün diğer alanlarla ilişkisi
Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

16 Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Dil nedir? Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

17 Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Kültür nedir? Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

18 Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Kültürün insan üzerinde ne gibi etkileri vardır? Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

19 Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruların doğru şıkkını işaretleyiniz… Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

20 Bölüm ile ilgili sorular
1- Aşağıda verilen iletişim çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir. mektupla iletişim internetle iletişim telefonla iletişim düşünerek iletişim Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

21 Bölüm ile ilgili sorular
DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

22 Bölüm ile ilgili sorular
2- Aşağıda verilen iletişim öğelerinden hangisi yanlış verilmiştir. kanal mesaj alıcı cep telefonu Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

23 Bölüm ile ilgili sorular
DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR. Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

24 Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki verilen ifadelerin doğrumu yanlışımı olduğunu yazınız… Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

25 Bölüm ile ilgili sorular
İletişim anlatma anlaşma üzerine kuruludur.( ) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

26 Bölüm ile ilgili sorular
İletişim anlatma anlaşma üzerine kuruludur.( DOĞRU) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

27 Bölüm ile ilgili sorular
İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Dilde anlamı olan en küçük birime dil göstergesi denir.( ) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

28 Bölüm ile ilgili sorular
İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Dilde anlamı olan en küçük birime dil göstergesi denir. (DOĞRU ) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

29 Bölüm ile ilgili sorular
Simge, dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır.( ) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

30 Bölüm ile ilgili sorular
Simge, dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır.( YANLIŞ ) Dil ve Kültür Fatih KÖROĞLU

31 Gösterimiz Bitmiştir Teşekkür ederiz.
Hazırlayan ve Sunan FATİH KÖROĞLU


"DİL VE KÜLTÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları