Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Davut AYDIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 19-20-21 Mart 2010 Asya Thermal Resort Otel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Davut AYDIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 19-20-21 Mart 2010 Asya Thermal Resort Otel."— Sunum transkripti:

1 Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Davut AYDIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 19-20-21 Mart 2010 Asya Thermal Resort Otel

2 Küreselleşme, Bilgi ve iletişim Teknolojileri

3 KÜRESEL GELİŞMELER Performans (sonuç) odaklı yönetim uygulamaları- Strateji Planlama Kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları Stratejik işbirlikleri Uluslararası finansal raporlama ve denetim standartları Bilgi toplumu uygulamaları ve erişim hakkı Kurumların sınır aşan hareketliliği Hukuk reformları

4 Uyumlaştırma çabaları (AB müktesabatına uyum gibi) Sermayenin korunması Sermaye tedarikinin kolaylaştırılması Yabancı sermaye ve yatırım çekme çabaları Uzakdoğu ülkeleri ile işbirlikleri Şirket toplulukları Payları borsada işlem gören şirketlerde artışlar KÜRESEL GELİŞMELER

5 Ölçek ekonomisinden yararlanma Daralan kar marjları Üniversite-Sanayi işbirlikleri ve teknoparklar Kümelenmeler Kamu-Özel sektör ortaklıkları Eğitim, sağlık, medya ve kar amacı gütmeyen sektörlerin büyümesi Tek kişilikli şirket kuruluşları Tek kişilik yönetim kurulu uygulamaları KÜRESEL GELİŞMELER

6 DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi Döner Sermaye İşletmelerinin Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Fırsatlar Tehditler

7 DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi GÜÇLÜ YÖNLERİ Arkalarında kamu kuruluşlarının olması

8 Zayıf Yönleri  Yetersiz örgütsel yapı  Mali bünyelerinin zayıflığı  İnsangücü kaynakları  Kaynak yaratmamaları  Bürokrasi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi

9 FIRSATLAR Eğitim, sağlık gibi gelişen sektörlerde faaliyet göstermeleri DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi

10 TEHDİT Rakiplerin esnek ve dinamik bir organizasyona sahip olması DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi DÖNER SERMAYELERİN – SWOT Analizi

11 KÜRESEL DEĞİŞİMLERE AYAK UYDURACAK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE DAYALI DİNAMİK BİR ORGANİZASYONA İHTİYAÇ BULLUNMAKTADIR DİNAMİK ORGANİZASYON

12 KURUMSAL YÖNETİMİN EVRENSEL İLKELERİ Derinlemesine Şeffaflık Adil olma Hesap verilebilirlik Sorumluluklar Kurumsal Yönetim Uygulamaları - Finansal tablolarda - Faaliyet raporlarında - Denetimde - Denetim raporlarında - Çıkar dengesi-Yönetim Kurulu raporlarında - Bilgi alma ve inceleme hakkı - Paydaşlara karşı yönetim kurulu sorumluluğu

13 DİNAMİK ORGANİZASYON NEDİR? TBMM GÜNDEMİNDE BEKLEYEN TÜRK TİCARET KANUNU YASA TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN ANONİM ŞİRKET MODELİDİR ANONİM ŞİRKET

14 Tek ortaklı A.Ş. Tek üyeli yönetim kurulu Tüzel kişi temsilcisi olabilir Profesyonel yönetim kurulu açılımları Bağımsız dış denetim İç denetim CEO modeli uygulanabilir ANONİM ŞİRKET

15 Tüzel kişi ortak şirketten sorumlu tutulmakta Performans odaklı yönetim uygulamaları Uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına uygun finansal raporlama Her düzeyde (Yönetim kurulu, Genel kurul, Denetim kurulları) kurumsal yönetim uygulamaları ANONİM ŞİRKET

16 A.Ü. DÖNER SERMAYESİ A.Ü.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ANANOM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Tek Ortaklı A.Ş. % Sermaye TTK 5018 sayılı yasa ANONİM ŞİRKET

17 (BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ) 1. TBMM Gündemindeki Türk Ticaret Yasa Tasarısının hızla yasalaşması konusunda çaba sarfedilmelidir 2.Döner sermaye işletmelerini anonim şirkete dönüştürme konusunda eylem planı hazırlanmalıdır. Bizler de eylem planına katkıda bulunmalıyız 3. Katkı paylarında standart sağlanmalı 4. Katkı payı uygulamalarında teşvik sistemi getirilmelidir

18 5. Gelirlerin kullanımı ile ilgili olarak mevcut kısıtlamalar (araştırma fonu, araç, parça gibi) tamamen kaldırılmalıdır. Kaynakların yönetimi konusu tamamen yönetim kurullarına bırakılmalıdır. 6. Araştırma projelerinde proje süresi içinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalıştırılması yolu açılmalıdır. 2011 yılında bütçe teklifi içinde personel istihdamına ödenek konmalıdır (BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ)

19 7. Yıllara sari araştırma projelerinin finansmanı için “Araştırma fonu” kurulması imkanı sağlanmalıdır 8. Döner Sermaye-Teknopark ilişkileri saydam bir şekilde belirli kurallara bağlanmalıdır 9. Teknoparklarda faaliyet gösteren öğretim üyelerine ait şirketlerden mal veya hizmet satın alınması imkanı getirilmelidir 10.Yurtdışında faaliyet gösteren döner sermayelerde personel istihdamı konusu açıklığa kavuşturulmalıdır (BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ)

20 11. Üniversitelerde kurs, seminer, konferans, panel, özel sınav, danışmanlık ve telif ücretleri, sertifika programları gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanan gelirler döner sermaye katkı payı hesabının dışında tutulmalıdır 12.Personel istihdam rejiminin gözden geçirilmesi 13.Döner sermaye işletme yönetmeliği özellikle belge düzeni güncelleştirilmelidir. (BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ)

21 14.Anadolu üniversitesi olarak bilgi birikimimizle ve deneyimlerimizle her türlü katkıda bulunmaya ve işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum (BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ)

22 TEŞEKKÜRLERİMİZLE


"Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Davut AYDIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 19-20-21 Mart 2010 Asya Thermal Resort Otel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları