Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu."— Sunum transkripti:

1 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2 2010 YILI KAMU MALİYESİ HEDEF VE ÖNCELİKLERİ Gelir politikası Gider politikası Borçlanma politikası Bütçe hedefleri

3 Gelir Politikası İstisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin sadeleştirilmesi Yatırım ve istihdamı destekleyen, kayıtdışılığı azaltan yeni bir Gelir Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi Maktu vergi ve harçların güncellenmesi AB mevzuatı ile uyum çalışmaları

4 Gelir Politikası Vergi denetimi için teknolojik altyapının geliştirilmesi Yerel idarelerin öz gelirlerinin arttırılması Etkin bir tahsilat sisteminin oluşturulması Vergi uyuşmazlıklarının engellenmesi için idari yargılama alanında reformlar yapılması

5 Gider Politikası Orta vadeli mali hedeflerin gerçekleştirilmesi Mali yönetim ve iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi Kamu cari harcamalarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi Bütçeden kamu yatırımlarının önceliklendirilerek etkinleştirilmesi

6 Gider Politikası Yerel yönetimlerde de stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına devam edilmesi Sosyal yardımlarda yerindelik ve harcamalarda etkinlik sağlanması

7 Borçlanma Politikası Özel kesim tarafından kullanılabilecek fon miktarının arttırılması amacıyla iç borç çevirme oranının kademeli olarak düşürülmesi, İç borçlanmada Türk Lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verileceği ve sabit faizli enstrümanların payının arttırılması Ortalama borçlanma vadesinin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılmasına çalışılarak refinansman riskinin azaltılması

8 2010 Yılı Bütçe Hedefleri Merkezi yönetim bütçe hedefleri Merkezi yönetim başlangıç ödenekleri Merkezi yönetim bütçe gelir hedefleri

9 2010-Bütçe Hedefleri

10 2010-Başlangıç Ödenekleri

11 2010-Sınıflandırılmış Başlangıç Ödenekleri

12 2010-Bütçe Gelir Hedefleri

13 A. MERKEZi YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI FAZLANIN GELİŞİMİ

14 1. Bütçe Dengesinin Gelişimi 2. Faiz Dışı Fazlanın Gelişimi

15 B. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları

16 1.1 Personel Giderleri

17 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

18 1.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

19 Kamu Personeli İçin Yapılan Tedavi ve İlaç Giderleri Yeşil Kart Sahipleri İçin Yapılan Tedavi ve İlaç Giderleri

20 1.4 Faiz Giderleri

21 1.5 Cari Transferler

22 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferlerin Aylık Gerçekleşme Oranı

23 TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ

24 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

25 SERMAYE GİDERLERİ

26 SERMAYE TRANSFERLERİ

27 BORÇ VERME

28

29

30 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

31 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ

32 Vergi Gelirlerinin Gelişimi

33 Önemli Vergi Türleri Gerçekleşmeleri

34 Gelir Vergisi

35 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

36 Özel Tüketim Vergisi

37 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi

38 Vergi Dışı Genel Bütçe Gelirleri

39 Merkezi yönetim bütçesinin finansmanı ve borç stokunun gelişimi Merkezi yönetim bütçe açığı 14.8 milyar TL dir ve borçlanma kaynaklarıyla finanse edilmiştir

40 Net Borçlanma

41 Hazine Nakit Gerçekleştirmesi 2010 + 111,7 milyar TL gelir - 107 milyar faiz dışı harcama + 4,7 milyar faiz dışı fazla -27,6 milyar faiz ödemesi +2,6 milyar özelleştirme ve işsizlik fonu geliri -20,3 milyar açık (hazine nakit dengesi)

42 Hazine Nakit Dengesi

43 Borç Stoku

44 Merkezi Yönetim Borç Stokundaki Gelişmeler Dış borç stokundaki gelişmeler Yurtdışı piyasalara ihraç edilen tahviller(%56) IMF ye olan yükümlülükler hükümet kuruluşlarına olan borçlar olarak genel olarak üçe ayrılır %73 ü sabit faizlidir

45 Merkezi Yönetim Borç Stokundaki Gelişmeler İç borç stokundaki gelişmeler İç borç stokundaki TL ve Döviz yüzdeleri

46 İç Borç Stokunun Faiz Türü Yüzdeleri

47 2010 Yılı Bütçe Finansmanı Hakkında 2010 yılının ilk yarısında gelir ve giderler beklenenden iyi olması Faiz dışı denge iyi durumda olması Düşük faiz oranları Sonuç olarak nakit ve borç yönetimi kolaylaşmış İç borç çevirme oranları azalmıştır

48 Temmuz-Aralık 2010 Dönemi Beklenti ve Hedefleri Gelirler artacak Faiz hariç giderler artacak Faiz giderleri azalacak Açık azalacak

49 Beklentiler ve Hedefler


"2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları