Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim ve Toplum 2010 Bahar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim ve Toplum 2010 Bahar"— Sunum transkripti:

1 İletişim ve Toplum 2010 Bahar
Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta:

2 1. Ders Uygarlık (Medeniyet) Kavramı

3 UYGARLIK: Kuramsal Çerçeve
İnsanlığın maddi ve manevi yaratım süreci. İnsanlığın yarattığı ve yaşamına kattığı araç (maddi) ve değerler (manevi). İnsan yaşamını ileri taşıyan, geliştiren etkileşimli ve birikimli süreç. Alt unsurlardan (parçalardan) oluşan bir bütün. Gelişmiş, nitelikli yaşam süreci. Uygarlık:Gelişme

4 Uygarlığın Ana Bileşenleri
Araçlar: Maddi ürünler Balta, mızrak, papirüs, kağıt, kalem, gemi, elektrik, çamaşır makinesi, araba, televizyon, uçak, bilgisayar, internet, MR cihazı, iPod vb. Değerler: Manevi ürünler Yasalar, şiir, siyasi düşünceler, felsefi yaratımlar, roman, resim, şarkı, inançlar, fikirler, kadın hakları, çocuk hakları, işçi hakları, eşitlik, özgürlük vb.

5 Uygarlığı Oluşturan Unsurlar (Uygarlık Alanları)
Bilim Teknoloji Felsefe Sanat Tiyatro Sinema Müzik Resim Heykelcilik vb. Hukuk Edebiyat Roman, öykü, şiir, mitoloji vb. Ekonomi Mimarlık Yönetim Spor Din

6 Uygar Toplum/Birey Olmanın Gerekleri: Kime Uygar denir?
Uygarlık parçalarında yaratıcı ve kullanıcı olan Uygarlığın son araç ve değerleri ile yaşayan. Uygarlığın son araç ve değerlerini sadece kullanan değil aynı zamanda yaratan. Uygarlığın son araç ve değerlerine yakın olan.

7 Uygarlığın Gelişim Eğrisi: Kime Uygar Denir? Çağdaş Uygarlık Kavramı
Araç ve Değerler Çizgisi (Uygarlık) Zaman Çizgisi (Tarih)

8 Uygarlığın Gelişim Özelliği
Birikimli (Zaman) Etkileşimli (Mekan) Zikzaklı Sıçramalı

9 Uygarlık İçin Zorunlu Ortak Koşullar
Coğrafik özellikler Coğrafik konum Ekonomik zenginlik Ticaret Kültürel yapı

10 Uygarlığın İkili Özelliği
Uygar yönü Barbar yönü

11 Uygarlığın Sıçrama Anları
Evrim Süreci İnorganik yapıdan organik yapıya geçiş Tek hücreden çok hücreye geçiş Maymun türünden insana geçiş Baltayı yapma-ateşi bulma Yerleşik yaşama geçiş (Neolitik/Tarım devrimi) Yazının bulunması Mezopotamya/Mısır Uygarlıkları Hint-Çin Uygarlıkları Kuzey Amerika Uygarlıkları (Maya, Aztek, İnka Uyg.) Anadolu Uygarlığı Grek Uygarlığı Roma Uygarlığı Arap-İslam Uygarlığı Batı Uygarlığı Türkiye Cumhuriyeti Uygarlığı


"İletişim ve Toplum 2010 Bahar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları