Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde BİT Kullanım Koşulları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde BİT Kullanım Koşulları."— Sunum transkripti:

1 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde BİT Kullanım Koşulları Doç. Dr. Yasemin Koçak UsluelProf. Dr. Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü - Azerbeycan 2008

2 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Giriş Öğrenme-öğretme sürecinde BİT kullanımı ile, BİT kullanımının bilginin yapılandırılmasında destekleyici rol oynadığı, öğrenci başarısının arttığı, öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin geliştiği yaygın olarak kabul görmektedir. (Roblyer, 2006; Herzig, 2004; Lim and Ching, 2004; Boshuizen and Wopereis, 2003; Demetriadis et al, 2003; Ping, Swe, Hew, Wong and Shanti, 2003; Naidu et. al, 2002; Allegra, Chifori, Ottaviano, 2001; Harun, 2001; Sandholtz et. al, 1997).

3 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Giriş Çağdaş matematik eğitimi anlayışlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli bir uluslararası merkez konumunda olan NCTM’ye göre, “Teknoloji, matematiğin öğretilmesi ve öğrenilmesi için önemlidir. Öğretilen matematiği etkiler ve öğrencilerin öğrenmesini geliştirir.”

4 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Kuramsal Çerçeve Bunun gerçekleşebilmesi BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuyla olanaklıdır.

5 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Kuramsal Çerçeve BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu – öğrenci, – öğretmen, – veliler, – yönetim, – politika, – teknoloji kaynakları, – teknoloji tabanlı uygulamalar gibi çok boyutlu ve dinamik öğeleri barındırmaktadır.

6 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Kuramsal Çerçeve BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda, sistemde rol alan çeşitli öğelerin katkısı olsa da öğretmenlerin ayrı bir öneme sahip olduğu bilinmektedir.

7 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Yöntem Bu çalışmada, öğretmenlerin derslerinde BİT kullanım durumlarını ve koşullarını derinlemesine inceleyebilmek için İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin katılımcılarını oluşturduğu nitel bir çalışma yürütülmüştür.

8 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Yöntem Öğretmenlere web üzerinden, derslerinde BİT kullanıp kullanmadıkları ve nedenleri açık uçlu sorular şeklinde sorulmuş, yanıtlar e-posta ile alınmıştır.

9 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Yöntem 25 öğretmenden gelen yanıtlar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda öğretmenlerin derslerinde BİT kullanmama nedenlerinin üç başlık altında toplanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

10 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Bulgular Bunlar – kişisel nedenler, – okulun genel durumu-olanakları ve – var olan öğrenme anlayışıdır.

11 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Bulgular: Kişisel Nedenler “Nadiren kullanıyorum. Aslında bu benden kaynaklanan bir problem. Çünkü kendi diz üstü bilgisayarımı kullanarak ve okulun projektöründen yararlanabilirim. Ancak yüksek lisans yaptığım için ilden ilçeye 110 km lik yolu her gün gidip geliyorum ve geç saatlerde eve gelebiliyorum. Bu yüzden çok fazla zaman ayıramıyorum. Kendi tembelliğimden,

12 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Bulgular: Okul Olanakları Sınıflarda bilgisayar olmadığı ve bilgisayar laboratuarı olmadığı için internete ve bilgisayara yer veremiyorum Çünkü 3000 öğrenci kapasiteli okulda sadece bir tane bilgisayar laboratuarı bir tane projektör var. Sınıf ortalama 40’ar mevcuttan oluştuğu için ve benzeri durumlardan dolayı bilişim teknolojisini derslerimizde kullanamıyoruz.

13 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Bulgular: Öğrenme Anlayışı Slaytlar hazırlıyordum fakat eğitim bir sınav yarışına döndüğü için daha çok konu yetiştirmek ve test çözmek gerektiğinden artık bu yöntemlere pek fazla yer veremiyorum. Okulda zaten öğrencileri sınava yönelik hazırlamamızı istiyor. Burada büyük bir rekabet var. Öğrencilerin özellikleri beni klasik yöntemlere itiyor.

14 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Tartışma Öğretmenler her ne kadar kullanmama nedeni olarak en fazla sınıf ve okul koşullarının yetersizliğini dile getirseler de alt yapı ve donanıma erişimin sağlanmış olması entegrasyonun gerçekleşmesi için gerekli koşuldur ama yeterli koşul değildir.

15 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Tartışma BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesinden; – öğretmenlerin BİT ile desteklenmiş etkili öğrenme ortamları ve yaşantıları planlayıp, tasarlaması,

16 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Tartışma BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesinden; – farklı öğrenci ihtiyaçlarını desteklemek için BİT ile zenginleştirilmiş öğretim stratejilerini uygulamada uygun öğrenme fırsatları oluşturması

17 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Tartışma BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesinden; – gerekli teknolojileri kullanmak için yöntemler ve stratejileri içeren öğretim planlarını uygulaması anlaşılmalıdır

18 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Tartışma Bu durumda da “öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT nasıl kullanılmalı ki öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayabilsin?” sorusunun yanıtlanma biçimi önem kazanmaktadır.

19 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Sonuç olarak; öğretmenlerin, öğrenenlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak, – hangi BİT kaynaklarını ve uygulamalarını – niçin ve nasıl kullanacaklarını bilmeye gereksinimleri vardır.

20 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Sonuç olarak Bu nedenle öğretmenlerin gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet içi eğitimlerinde bu gereksinimlerin dikkate alınması önemlidir.

21 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Sonuç olarak BİT’in öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunundan beklenilen öğrenme sürecinin zenginleştirilmesi bu gereksinimlerin karşılanmasına bağlıdır.

22 Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz kocak@hacettepe.edu.tr aumay@hacettepe.edu.tr


"Yasemin K. Usluel Aysun Umay Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bakü- 2008 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde BİT Kullanım Koşulları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları