Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Şeref UZMAN Elektrik Mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi

2 Çalışanların Bilgilendirilmesi (İSG Kanunu)
Riskler koruyucu ve önleyici tedbirler Yasal hak ve sorumluluklar Acil durumlar Başka işyerlerinden gelen çalışan ve işverenler

3 Çalışanların Eğitimi (İSG Kanunu)
İşe başlamadan önce İş veya ekipman değişikliğinde Yeni risklere uygun olarak Düzenli aralıklarla tekrarlanır

4 Çalışanların Katılımı (İSG Kanunu)
Çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri alınır Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının İH, İGU, DSP, ilk yardım, yangınla mücadele görevlendirmelerinde görüşleri alınır

5 İşverenin Yükümlülükleri (İSG Eğitim Yönetmeliği)
Programların hazırlanması ve uygulanması Yer, araç ve gereçlerin sağlanması Çalışanların katılımını sağlama Belge düzenlenmesi

6 İşverenin Yükümlülükleri
Asıl işveren alt işverenle birlikte sorumlu Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bilgilendirilir, eğitim verilmesi sağlanır

7 İşverenin Yükümlülükleri
Tehlikeli ve ÇT Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair belge olmaksızın başka işyerlerinden gelenleri işe başlatmaz

8 İSG Eğitim Programları
Yıllık eğitim programı hazırlanır Çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır İşe yeni alımlarda veya yeni riskler çıkarsa programa ilave edilir

9 İSG Eğitim Programları
Eğitimin konusu Hedefi ve amacı Tarihi Süresi Kimlerin katılacağı belirtilir

10 İSG Eğitimi Konuları Genel Konular Çalışma mevzuatı
Yasal hak ve sorumluluklar İşyeri temizlik ve düzeni İK-MH hukuki sonuçlar

11 İSG Eğitimi Konuları Sağlık Konuları Meslek hastalıklarının nedenleri
Hastalıktan korunma yöntemleri Biyolojik ve psikososyal riskler İlkyardım

12 İSG Eğitimi Konuları Teknik Konular İSG kuralları ve güvenlik kültürü
İş kazalarının nedenleri, korunma prensip ile tekniklerin uygulanması İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

13 İSG Eğitimi Konuları Kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler
KKD kullanımı Parlama, patlama, yangından korunma Tahliye ve kurtarma

14 İSG Eğitimi Konuları Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
Elle kaldırma ve taşıma Ekranlı araçlarla çalışma Güvenlik ve sağlık işaretleri

15 İSG Eğitiminin Prensipleri
Çalışanların ihtiyacına uygun Anlaşılabilir, teorik ve uygulamalı Bireysel veya grup olarak düzenlenebilir

16 İSG Eğitiminin Prensipleri
Çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Yönetmelikte belirtilen dışında alması gerekli eğitimler belirlenir

17 İSG Eğitiminin Prensipleri
Çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlar ayrı ayrı ve ölçülebilir biçimde ortaya konması esastır

18 İSG Eğitiminin Prensipleri
Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır Gerekirse program veya eğiticiler değiştirilir veya eğitim tekrarlanır

19 İSG Eğitiminin Prensipleri
İşe başlama eğitimleri hariç Yönetmelikte belirtilen genel konularda uzaktan eğitim verilebilir

20 İSG Eğitimi Süreleri Çok Tehlikeli İşyerlerinde Yılda en az bir defa
En az on altı saat

21 İSG Eğitimi Süreleri Tehlikeli İşyerlerinde İki yılda en az bir defa
En az on iki saat

22 İSG Eğitimi Süreleri Az Tehlikeli İşyerlerinde Üç yılda en az bir defa
En az sekiz saat

23 İSG Eğitimi Süreleri Sürelerin bütün olarak kullanılması esastır
Dört saat ve katları için vardiya düzenine göre farklı zamanlarda yapılabilir

24 İSG Eğitimi Süreleri İK geçiren MH yakalanan çalışana
işe başlamadan önce Altı aydan fazla işten uzak kalanlara

25 Risk Grupları Eğitimi 15-18 yaş gençler
Yaşlı, engelli, gebe ve emziren çalışanlar Özellikleri dikkate alınarak eğitilir

26 Özel Görevi Olanların Eğitimi
Destek elemanları Çalışan temsilcilerine Görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir

27 İSG Eğitimi Eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz Eğitim süresi
çalışma süresinden sayılır

28 Çalışanların Yükümlülükleri
Eğitimlere katılmak Yaptığı iş ve işlemlere uygulamak Talimatlara uymak

29 İSG Eğitimini Verecekler
İşyerinde görevli güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri İşçi işveren kamu görevlileri kuruluşları veya vakıfları veya ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri

30 İSG Eğitimini Verecekler
Üniversiteler Kamu kurumları eğitim birimleri Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

31 İSG Eğitimini Verecekler
Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumları Ortak sağlık ve güvenlik birimleri

32 İSG Eğitimini Verecekler
Eğiticiler, Yönetmelikte belirtilen konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmelidir

33 Eğitimlerin Belgelendirilmesi
Katılanın adı soyadı ve görev ünvanı Eğitimin konusu, süresi ve tarihi Eğitimi verenin adı soyadı, görev ünvanı ve imzası olmalıdır

34 Etkin İSG Eğitimi İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”nca Yürütülecek çalışmalar çok önemli ve değerlidir.

35 Etkin İSG Eğitimi İşveren ve vekillerinin desteği
Çalışan temsilcilerinin katkıları RD çalışmalarının eğitimin temelini oluşturması (Önleyici İSG Eğitimi)

36 Etkin İSG Eğitimi İşe giriş eğitimlerinin iyi yürütülmesi
Riskleri, önlemleri öğretmek ve güvenli davranış kazandırmak Sektörde ve işletmede yaşanan kazaların değerlendirilmesi

37 Etkin İSG Eğitimi Eğitimin güvenli çalışma ortamı sağlama ve geliştirme üzerine kurulması Eğitimin işyerinde yürütülen tüm faaliyetlere yansıması (İşyerine özgü) İSG kontrol sistemi kurulması


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları