Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAYASA REFERANDUMU’NA NE DİYORUZ ? Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği *İstanbul Barosu Başkanlığı’nın çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAYASA REFERANDUMU’NA NE DİYORUZ ? Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği *İstanbul Barosu Başkanlığı’nın çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 ANAYASA REFERANDUMU’NA NE DİYORUZ ? Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği *İstanbul Barosu Başkanlığı’nın çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

2 ANAYASA BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİDİR

3 BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİ olan anayasa değişikliği için olmazsa olmaz olan ASGARİ UZLAŞMA ortamı sağlanmamıştır. Uzlaşma Yok !!!

4 İktidar Partisi ANAYASAL GELENEKLERE aykırı davranmıştır.

5 Bu süreç, KATILIMCILIKTAN, ÇOĞULCULUKTAN uzak ve diğer siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına kısaca ULUSUMUZA DAYATMAYA dönüşmüştür.

6 Bu girişimin, İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ve ADİL YARGILANMA HAKKI gibi en temel hak ve güvencelerin ihlal edildiği bir iktidar döneminde başlatılmış olması, kaygılarımızı daha da artırmaktadır.

7 ? ? ? Türkiye’de YARGI BAĞIMSIZLIĞI’NI güçlendirmek yönünde köklü REFORMLARA GEREKSİNİM varken, sadece HSYK ve ANAYASA MAHKEMESİ gibi yargının üst kurumlarında yapısal değişikliğe gitmenin bir yargı reformu olarak tanımlanması olanaksızdır.

8 Siyasi iktidar, özellikle son yıllarda, YARGI BAĞIMSIZLIĞI, KUVVETLER AYRILIĞI ve HUKUK DEVLETİ ilkeleri ile bağdaşmayan bir tavır içindedir.

9 Siyasi iktidarın YARGIYI kuşattığı ve Adalet Bakanlığı’nın HSYK’nın çalışmalarını bilinçli olarak engellediği, kamuoyunca endişeyle izlenmektedir.

10 İktidar partisince dayatılan anayasa değişikliğinin amacı, kendisine ayak bağı olarak gördüğünü ifade ettiği yüksek yargı organlarını tasfiye etmek ve İKTİDARA BAĞLI BİR YARGI yaratmaktır.

11 Anayasa değişikliği, KUVVETLER AYRILIĞI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve Anayasanın 2. maddesindeki “Cumhuriyetin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” niteliklerinden olan HUKUK DEVLETİ İLKESİ ile bağdaşmamaktadır.

12 Yapılmak istenen, CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİNİ ORTADAN KALDIRACAK VE ÜLKEYİ OTORİTER BİR YÖNETİM BİÇİMİNE GÖTÜRECEK OLAN BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR.

13 DAYATILAN ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR KURUMSALLAŞTIRILMAK İSTENMEKTEDİR. ANCAK BU REJİMİN ADI “DEMOKRASİ” OLMAYACAKTIR.

14 Siyasal İktidar, anayasa değişikliği paketi ile KUVVETLER AYRILIĞI sisteminden, KUVVETLER BİRLİĞİ sistemine geçişi amaçlamaktadır.

15 Böylece bağımsız olması gereken YARGI, yasamanın ve yürütmenin, dolayısıyla SİYASAL İKTİDARLARIN denetimine ve güdümüne girecektir.

16 Türkiye Cumhuriyeti’nin HUKUK DEVLETİ olma niteliği ortadan kalkacaktır.

17 SONUÇ OLARAK; KATILIMCI ve ÇOĞULCU BİR SÜREÇ İÇİNDE GELİŞMEYEN, temel bir UZLAŞMAYA DAYANMAYAN ve bu nedenle MİLLİ İRADEYİ YANSITMAYAN böyle bir anayasa değişikliğinin ve bunun bir bütün olarak halkoylamasına sunulmasının, 12 Eylül Anayasası’nın hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur.

18 Bu şekilde yapılmak istenen bir halkoylaması süreci; gerçek anlamda halkın görüşünün sorulması değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır.

19 Siyasi iktidar, - 1- ÖZGÜRLÜKLER VE HAKLAR ÜLKESİ YARATMAK İÇİN DEĞİL, iktidarını daha da güçlendirmek,

20 -2- YARGI ERKİNİ VESAYET ALTINA ALMAK

21 -3- ANTİDEMOKRATİK VE BASKICI BİR DÜZEN KURMAK istediği için değişiklik istemektedir.

22 Son Söz ! Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda, ne ANAYASANIN RUHU ve ne de DEMOKRASİNİN adı kalacaktır.

23 BU TEHLİKELİ GİDİŞE DUR DEMEK VE YAPILMAK İSTENENLERİN KARŞISINDA OLMAK SAĞDUYULU VE ÜLKESİNİ SEVEN HER VATANDAŞIN GÖREVİDİR.

24 ANAYASA REFERANDUMUNDA OYUMUZ, HAYIR !


"ANAYASA REFERANDUMU’NA NE DİYORUZ ? Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği *İstanbul Barosu Başkanlığı’nın çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları