Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİ BİREYLERİN BAKIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİ BİREYLERİN BAKIMI"— Sunum transkripti:

1 ENGELLİ BİREYLERİN BAKIMI
Öncelikle engellilik ve engelli bireylerin engellilik türü ve derecelerine göre sınıflandırılmasını açıklayalım. ENGELLİLİK: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel,ruhsal,duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım,rehabilitasyon,danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi anlamına gelmektedir.

2 ENGELLİLİK SINIFLANDIRMASI
Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar Dil ve konuşma güçlüğü olanlar Duygusal ve davranış bozukluğu olanlar Görme yetersizliği olanlar Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar İşitme yetersizliği olanlar Orta düzeyde yetersizliği lanlar Ortopedik yetersizliği olanlar Otistikler

3 .. Özel öğrenme güçlüğü olanlar Serebral palsililer
Süreğen hastalığı olanlar Üstün yeteneği olanlar sınıflandırılmaktadırlar. BAKIM HİZMETLERİ Erken dönemdeki bakım Geç dönemdeki bakım Kurumsal bakım Toplum temelli bakım(evde bakım) ..

4 a) Kişisel bakım hizmetleri; 1) Banyo yaptırılması,
Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini de kapsar. Bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur. a) Kişisel bakım hizmetleri; 1) Banyo yaptırılması, 2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması, 3) Tırnaklarının kesilmesi, 4) Saçlarının taranması, 5) Dişlerinin temizlenmesi .

5 6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,
7) El, yüz ve ayak temizliği, 8) Sakal tıraşının yapılması, 9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, 10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması, 11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması, 12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi, 13) Odasının temizlenmesi, 14) Çamaşırlarının yıkanması, gibi hizmetleri içerir. .

6 b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;
. b) Psiko-sosyal destek hizmetleri; 1) Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri, 2) Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri, 3) Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

7 gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.
4) Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri, 5) Özürlünün terk edilme, reddedilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri, gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.

8 ERKEN DÖNEMDEKİ BAKIM Yetersizliğin oluşumundan itibaren ilk dönemi(3-6 aylık) İçermektedir.Bu dönemdeki bireyin bakımı hastane ya Da rehabilitasyon merkezinde sağlanmaktadır. Bu dönemde gelişimsel sorunların erken dönemde saptana rak aile desteği eğitim ve rehabilitasyonla iyileştirilmesi önemli bir adımdır. GEÇ DÖNEMDEKİ BAKIM Engelli bireyin bebeklik döneminden yaşamının sonuna Kadar sürecek rehabilitasyon bakım hizmeti olarak düşü nülebilir.

9 Engelli bireyin tıbbi yönden takibi ve gerektiğinde yatırılarak değerlendirilmesi hizmetlerini kapsadığı gibi, bireye sosyal ve psikolojik destek sunma gibi hizmetleri de kapsamaktadır. Geç dönemdeki bakım hizmetleri Kurumsal ve Toplum temelli bakım hizmetleri olarak ikiye ayrılır Kurumsal bakım;evde destek verilmesine rağmen, bakılamayacak derece yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan yaşlı, süreğen hastalığı olan bireylere bireysel,sosyal, psikolojik desteğin sağlandığı bakım türüdür.Kurumsal bakım, bakım evleri huzurevleri,rehabilitasyon merkez leri ,hastalığa özel merkezlerde gerçekleştirilmektedir. .

10 .

11 .

12 .


"ENGELLİ BİREYLERİN BAKIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları