Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allah, İnsanı En Güzel Şekilde Yaratmıştır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allah, İnsanı En Güzel Şekilde Yaratmıştır"— Sunum transkripti:

1 Allah, İnsanı En Güzel Şekilde Yaratmıştır
Allah, her varlığı, ifâ edeceği vazifeye uygun şekilde yaratmıştır İnsan yeryüzünde halife Cenab-ı Allah'ın kanunlarının yeryüzünde tatbikçisi, O'na kulluk vazifesinin ihtiyarî olarak imtihanını verecek bir varlık olarak yarattığı için, görevleriyle mütenasip kabiliyetler ve organlar vermiştir

2 "O'dur ki herşeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı." (32/Secde, 7)
Allah, "ahsenü'l-hâlikîn: yaratanların, takdir edenlerin, yapanların en güzelidir. (Bkz. 23/Mü'minun, 14; 37/Saffat, 125). "Allah odur ki arzı size durulacak yer, göğü de bina yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün âlemleri yaratan Allah ne yücedir!" (40/Mü'min, 64).

3 "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (95/Tîn, 4).
"Göklerde ve yerlerde olanları, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah göğüslerin özünü bilendir." (64/Teğâbün, 4)

4 Gerek fizikî ve cismanî bakımdan, gerek ahlak ve maneviyat itibariyle ruhanî bakımdan, insan en güzel bir biçimde yaratılmıştır. İnsanın görevi, yeryüzünde ifa edeceği ilâhî emaneti yüklenmek ve gereğini yerine getirmek olduğu için, insan Allah'a nisbeti yönüyle büyük bir kemal ifade eder

5 "Andolsun biz Adem oğullarına (güzel biçim, mizaç ve aklî kabiliyetler vermek suretiyle) çok ikram ettik, onları karada ve denizde (hayvanlar ve taşıtlar üzerinde) taşıdık. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık." (17/İsrâ, 70 )

6 İnsan, Allah'ın emrine uyarsa yücelerin yücesine çıkar; nefsanî ve şeytanî duygularına kapılır giderse hayvanlardan daha aşağıya, aşağıların aşağısına düşer. İnsan, cismanî ve ruhanî pek çok kabiliyetleriyle ebediyete namzet bir varlıktır. İnsana ait bütün bu özellik ve güzellikler, Allah'tandır, Allah'ın yaratıcılığındaki ihtişamlı sanatının göstergesidir.

7 Her Şey İnsan İçin, İnsan da Allah'a Kulluk İçin Yaratılmıştır
"O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O herşeyi bilir." (2/Bakara, 29).

8 Allah, yalnız yerde bulunanları insan için yaratmakla kalmamış, gökleri ve gök cisimlerini de insana hizmet için görevlendirmiştir.

9 "Görmediniz mi Allah, göklerde ve yerde bulunan herşeyi size boyun eğdirdi ve size zâhir ve bâtın (dış ve iç, görülen görülmeyen, bildiğiniz ve bilmediğiniz) nimetlerini bol bol verdi. Yine de insanlardan kimi var ki, ne bilgisi, ne yol göstereni ve ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır (durur)." (31/Lokman, 20).

10 "Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size boyun eğdirdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." (45/Câsiye, 13)

11 Bu kâinatın kendisi için yaratıldığı insan da, Allah'a kul olmak için yaratılmıştır.
"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım." (51/Zâriyat, 56). "Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, (Allah'ın azabından) korunasınız." (2/Bakara, 21)

12 AHLAKIN ANLAMI VE ÖNEMİ
Ahlâk, insanın kalbine yerleşen alışkanlıklardır. Sözlerimiz ve davranışlarımız kalbimizin durumuna bağlıdır. Kalbimize iyi alışkanlıklar yerleşirse davranışlarımız iyi olur. Buna güzel ahlâk denir

13 Kalbimize yerleşen kötü alışkanlıklar da kötü davranışlara sebep olur
Kalbimize yerleşen kötü alışkanlıklar da kötü davranışlara sebep olur. Buna da kötü ahlâk denir. İbadetler nasıl dinimizin emri ise, güzel ahlâklı olmak da dinimizin emridir. Zaten ibadetlerin bir amacı da bizleri kötülükten uzaklaştırmak ve güzel ahlâk sahibi yapmaktır.

14 Beş vakit namaz, bize daima Allah'ı hatırlatır, çirkin davranışlardan vazgeçirir.
Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir, elimizi haramdan, dilimizi yalandan korur Zekât cimrilikten kurtarır, iyilik ve yardımseverlik duygularını geliştirir, topluma faydalı bir insan haline getirir.

15 Bir müslüman, bütün davranışlarının Allah tarafından görüldüğüne ve görevli melekler tarafından yazıldığına inanır. İyilik yapanların bunun mükâfatını göreceğine, kötülük yapanların da cezasını çekeceğine inanır. Bu inanç, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyilik yapmaya yöneltir.

16 Kalbinde böyle bir inanç ve sorumluluk taşımayan kimseler ise menfaatleri olmadıkça iyilik yapmazlar ve çıkarları için her kötülüğü yapabilirler.

17 AHLAKIMIZI GÜZELLEŞTİRMENİN YOLLARI
İnsanın ahlak ve alışkanlıkları çocukluk zamanında oluşur. Bu dönemde meydana gelen kötü huyların ve alışkanlıkların daha sonra terk edilmesi çok zordur. Bu yüzden güzel ahlak sahibi olmanın yollarını hemen öğrenmeliyiz ve bunları ömür boyu bizimle beraber olacak davranışlar haline getirmeliyiz.

18 Ahlak derslerine katılıp dikkatle dinlemeliyiz ve konuları uygulamak için öğrenmeliyiz.
İslam’ı ve Peygamberimizin ahlakını öğrenmeliyiz ve ona benzemeye çalışmalıyız İbadetlerimizi elimizden geldiği kadar aksatmamaya çalışmalıyız.

19 Güzel ahlaklı kimseleri kendimize arkadaş olarak seçmeliyiz.
Kötü ahlaklı kimselerden uzak durmalıyız, onlarla arkadaşlık etmemeliyiz. Kötü huylarımız varsa bunları bırakmak için gayret göstermeliyiz. Televizyon, bilgisayar, internet, dergi ve gazetelerin ahlakımıza zarar vermesine izin vermemeliyiz Çevremizdeki kimseleri de güzel ahlaklı olmaya davet etmeliyiz.

20 Ayetler ve Hadisler Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerindesin. (Kalem 4)
Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. (Buhari) Mü’min ahlakının güzelliği ile oruç tutup gece ibadeti yapanın derecesine ulaşır. (Ebu Davud) Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır. Kıyamet gününde bana en sevimsiz ve benden en uzak olanınız, boşboğazlar ve büyüklük taslayanlardır. (Tirmizi)

21 Kıyâmet günü, mü'minin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin ve kaba söz ve davranış sahiplerini sevmez. (Tirmizî, Ebu Dâvud) Mü'minler arasında imanca en üstün olan, ahlakça en güzel olandır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır. (Tirmizi) Musab


"Allah, İnsanı En Güzel Şekilde Yaratmıştır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları