Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET PROGRAMCILIĞI I"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I
BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 3

2 <BODY> Etiketi ve Alt Etiketleri
Sayfa içeriği ve biçimi ile ilgili ayarların yapıldığı etikettir. <BODY> etiketinin aldığı özellikler: Alink: Aktif bağlantıların rengini belirler. Vlink: Ziyaret edilen bağlantıların rengini belirler. Link: Bağlantının rengini belirler. Text: Sayfadaki metnin rengini belirler. Bgcolor: Sayfanın arka plan rengini belirler. BackGround: Sayfanın arka plan resmini belirler. TopMargin: Üst kenar boşluğunu belirler. LeftMargin: Sol kenar boşluğunu belirler. Entropy can be changed from one base to another

3 <BODY> Etiketi ve Alt Etiketleri
UYGULAMA: Body etiketinin kullanımı Verilen kodları yazarak tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. Yukarıda verilen ama burada kullanılmayan özellikleri kullanarak kendinize ait uygulama yapınız. Entropy can be changed from one base to another

4 Metin Biçimlendirme Etiketleri
<FONT> Etiketi Yazıda etkin olacak fontla ilgili biçimlendirmeleri yapmak için kullanılır. Fontun tipi, rengi ve büyüklüğü ayarlanabilir. Color: Yazının rengini belirler. Face: Yazı tipini (Times New Roman, Verdana, Arial,…) belirler. Size: Yazının büyüklüğünü belirler. 1 ile 7 arasında değer alır. <font face=“Verdana” size=“2” color=“#00FF00”> Merhaba </font> Yukarıdaki etiket sayfaya yeşil renkte, Verdana tipinde ve 2 boyutunda “Merhaba” yazacaktır. Entropy can be changed from one base to another

5 Metin Biçimlendirme Etiketleri
UYGULAMA: Font etiketinin kullanımı Verilen kodları yazarak tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. Farklı renk, tip ve büyüklükte yazılar yazdırınız. Entropy can be changed from one base to another

6 Metin Biçimlendirme Etiketleri
<B> (Bold) Etiketi Metni kalın ve koyu yapar. <b> BTP 207 </b> <I> (Italic) Etiketi Metni italik biçimde yazar. <i> BTP 207 </i> <U> (Underline) Etiketi Metni altı çizgili olarak biçimlendirir. <u> BTP 207 </u> <S> (Strikeout) Etiketi Metni üstü çizgili olarak biçimlendirir. <s> BTP 207 </s> Entropy can be changed from one base to another

7 Metin Biçimlendirme Etiketleri
<SUB> Etiketi Metni alt simge olarak gösterir. Örneğin, H<sub>2</sub>O etiketinin çıktısı H2O şeklinde olacaktır. <SUP> Etiketi Metni üst simge olarak gösterir. Örneğin, 4<sup>2</sup>=16 etiketinin çıktısı 42=16 şeklinde olacaktır. Entropy can be changed from one base to another

8 Metin Biçimlendirme Etiketleri
UYGULAMA: Verilen kodları yazarak tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. Farklı biçimlerde yazılar yazdırınız. Entropy can be changed from one base to another

9 Metin Biçimlendirme Etiketleri
Etiketlerin İç İçe Kullanılması Etiketler birbirlerinin kapsama alanında olabilir. Yukarıdaki örnekte, <I> etiketi <U> etiketini kapsamıştır. Bu gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bir etiketin başlangıç ve bitiş etiketleri arasına hiçbir etiketin sadece başlangıç veya sadece bitiş etiketinin gelmemesi gerektiğidir. Örnek 1: “32*42 işleminin sonucu = (3*4)2” ifadesini yazdırınız. Örnek 2: ES-ES kelimesini siyah arkaplan üzerine kırmızı olarak 7 büyüklüğünde yazdırınız. Örnek 3: INTERNET kelimesini verildiği şekilde ekrana yazdırınız. Örnek 4: INTERNET kelimesini bir harfi kırmızı diğeri beyaz olarak siyah zemin üzerine yazdırınız. Entropy can be changed from one base to another

10 Fonksiyonel Etiketler
<EM> (Emphasis) Etiketi Vurgulama amaçlı kullanılır. İtalik etkiye sahiptir. Sigara sağlığa <em>zararlıdır</em> <STRONG> Etiketi Vurgulama amaçlı kullanılır. Metni koyu ve kalın yapar. Sigara sağlığa <strong>zararlıdır</strong> <CODE> Etiketi Programlama dillerine ait kodları belirtmek için kullanılır. Örnek 5: Aşağıdaki programlama kodunu code etiketini kullanarak ekrana yazınız. Entropy can be changed from one base to another

11 Fonksiyonel Etiketler
<KBD> (Keybord) Etiketi Klavyeden girilen değerleri ifade etmek için kullanılır. Sigara içmek sağlığa <kbd>zararlıdır</kbd>. <SAMP> (Sample) Etiketi Örnek verilen metin nesnelerini vurgulamak için kullanılır. İnce sesli harfler <samp>A, E, İ, Ü</samp> dir. <CITE> (Citation) Etiketi Alıntıları ifade etmek için kullanılır. <VAR> (Variable) Etiketi Değişken yapıya sahip metin nesnelerini vurgulamak için kullanılır. <DFN> (Definition) Etiketi Tanımlamalara vurgu yapmak için kullanılır. <ADDRESS> Etiketi İtalik biçimde adres ve yer tanımlamaları yapmakiçin kullanılır. Entropy can be changed from one base to another

12 Metin Blokları Etiketleri
<P> (Paragraph) Etiketi Metin içerisinde paragraf oluşturmak için kullanılır. Align özelliği paragrafı hizalamak için kullanılır. Aşağıdaki değerleri alır. Left: sola yaslı Right: sağa yaslı Center: ortalı UYGULAMA: Verilen kodları yazarak tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. İstediğiniz bir şiiri, başlığını ortalayarak ekrana yazdırınız. Entropy can be changed from one base to another

13 Metin Blokları Etiketleri
<BR> (Break) Etiketi Satırbaşı için kullanılır. Sonlandırması yoktur. <NOBR> (No Break) Etiketi Tarayıcılar ekranın çözünürlüğüne göre yatayda sığmayan uzun cümleleri, <BR> <P> etiketleri olmasa dahi, bir alt satırda görüntüler. Bunun istenmediği durumlarda <nobr> etiketi kullanılmalıdır. <H1>…<H6> (Headings) Etiketleri Başlık etiketleridir. H harfinin yanındaki rakamsal değer başlığın büyüklüğünü belirler. Bu değer 1 için en büyük başlık, 6 sayısı için en küçük başlık demektir. Align özelliği başlığın hizasını belirler. Aşağıdaki değerleri alır. Left: sola yaslı Right: sağa yaslı Center: ortalı Entropy can be changed from one base to another

14 Metin Blokları Etiketleri
<HR> (Horizontal Ruler) Etiketi Sayfaya yatay bar şeklinde çizgi eklemek için kullanılır. Sonlandırması yoktur. <HR> etiketinin özellikleri ve aldıkları değerler: Align: Barın yatay konumunu ayarlar, varsayılan değeri center dır. Left: sola yaslı Right: sağa yaslı Center: ortalı Size: Barın piksel cinsinden kalınlığını belirler. Varsayılan değeri 2 dir. Width: Barın genişliğini belirler. Varsayılan değeri %100’dür. Color: Barın rengini belirler. Varsayılan değeri siyahtır. NoShade: Gölgeli olmayan yalın bir çizgi için kullanılır. Entropy can be changed from one base to another

15 Metin Blokları Etiketleri
UYGULAMA: Verilen kodları yazarak tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. Kendiniz herhangi bir metni yatay ikiye bölerek bir sayfa oluşturunuz. Çıktısı: Entropy can be changed from one base to another


"İNTERNET PROGRAMCILIĞI I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları