Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU : İtalyadaki kİlİseler ,almanya ve fransadakİ barok mimarİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU : İtalyadaki kİlİseler ,almanya ve fransadakİ barok mimarİ"— Sunum transkripti:

1 KONU : İtalyadaki kİlİseler ,almanya ve fransadakİ barok mimarİ
HAZIRLAYAN : Onur Doğan NO :

2 San andrea del quirinele kİLİSESİ
Kilisenin her yerine mimarinin genel çizgileri hiç hesaba katılmadan stük melekler ve güneş motifleri yerleştirilmişti

3 PLAN Oval bir plandır. Merkezi mekanın çevresinde şapel nişleri vardır. Sunak oval mekanın uzun tarafına yerleştirilmiştir. Giriş yeri absid aksı üstündedir.

4 San andrea del quirinele kİLİSESİ

5 Santa Maria Della Pace Kilisesi
Pietro di cortona, bu kilisede borromini’nin konkav(içbükey) ve konveks(dışbükey) yüzeylerle elde ettiği mekan plastiğini uygulamış ve binanın cephesinde büyük bir zenginlik elde etmiştir. Üst kat, bir kavisle dışarı doğru çıkıntı yapar.bunun altına yarım daire şeklinde bir revak eklendiğinden, cephenin merkezi dışarıya taşar.

6 Santa Maria Della Pace Kilisesi

7 Santa Maria Della Pace Kilisesi
Zemin kat, yan tarafa doğru düz yan kanatlarla ve birinci katta konkav kanatlarla açılır. Sütun ve plastırlar(süsleme amacıyla yapılan çıkıntılar) üstüste bindirilmiştir. Cephede motifler içiçe geçmiştir ve üçgen alınlık içinde kırık pediment vardır

8 San Lorenzo Kilisesi Kentin Barok üslupta gerçekleştirilmiş yapılarından S.Lorenzo Kilisesi (1687) Barok üslubunun seçkin örneklerindendir

9 San lorenzo plan 8 köşeli bir yıldız şekli olan kubbe uçan kaburgalardan meydana gelir ve üstten gelen bir ışıkla aydınlatılır Kubbeyle örtülü merkezi mekana doğru kemer ve balkonlar çıkıntı yaparlar

10 Mekan konkav ve konveks parçalardan meydana gelmiştir
San Lorenzo Kilisesi Mekan konkav ve konveks parçalardan meydana gelmiştir 1668 de yapımı biten kilise torinoda bulunmaktadır.bu kilisenin inşasında Borromini etkileri varsa bile Guarini onun ilkelerini aşırıya kaçacak şekilde kullanmıştır.

11 SANTA MARİA DELLA SALUTE KİLİSESİ
Yeni mimari eğilimler Salute kilisesinde ancak tezyinatta ve muazzam kubbeyi kiliseye bağlayan kıvrımlı payandalarda görülür Payanda ve volütler tipik birer Venedik küresi olan kubbe siluetinin bir parçası haline gelmişlerdir. Volütler aynı zamanda kubbeye destek olmuşlardır.

12 SANTA MARİA DELLA SALUTE KİLİSESİ

13 SANTA MARİA DELLA SALUTE KİLİSESİ
Kilise aynı zamanda çok zengin ve çeşitli elemanların birleştirilmesiyle elde edilmiş bir Venedik anıtı olduğu gibi, şehrin planında da önemli bir yeri vardır ,zira karşı sahilde bulunan San Marco’nun çan kulesiyle birlikte Büyük kanalın girişini tanımlarlar.

14 Almanya’da Barok etkileri
Almanya 30 yıl şavaşları tarafından çok sarsılmış.Ülke reform ve kontr-reform’dan dolayı kanlı bir mücadeleye girmişti. Almanya savaşın yıktığı yapılarını yenilerken aynı zamanda gotik dönemden italyan baroğuna geçti ve sivil mimaride de dini mimarideki kadar hız kazandı

15 ALMANYADA BAROK ETKİLERİ
17.asırın ortalarından sonra Almanyada barok eğimler milli geleneklerle yorumlanarak Alman mimarisi Barok döneminde farklılaşmıştı. Almanya'da ve avusturya'da birçok ünlü sanatçı yetişti. Almanya'nın her yanına yayılan barok mimari türü, bakışım-sızlığa dayanır. Planlar oldukça karmaşıktır (oval, altıgen, karma, çıkmalı, dişli); yapılardaki ayaklar eğri biçiminde düzenlenmiştir.

16 ALMANYADA BAROK ETKİLERİ
Sivil mimarlık yapılarına örnek olarak Würzburg hükümdarlık konutu gösterilir. Dientzenhofer, Hildebrandt, Neumann ve Fransız Robert de Cotte ile Boffrand'ın ortaklaşa çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu yapıtta, Versailles üslubu ile Germen ülkelerinde barok anlayışın bütün anlatımları birleştirilerek, bu üslupta seçmeciliğin en güzel örneklerini vermiştir

17 THEATİNER KİLİSESİ yılları arasında inşa edilmiştir. Bolonyalı mimar Agostino Barelli’nin eseridir

18 THEATİNER KİLİSESİ Yüksek tanbur ve kubbe sonradan,cephe ise 18.asırda Cuvvilliez tarafından yapılmıştır Planı Roma’daki S.Andrea della Valle’ye benzer,uzun jezvit kilisesi tipinde bir binadır

19 THEATİNER KİLİSESİ

20 FRANSADA BAROK ÜSLUB FRANSA'DA 17.yy. ortalarında, barok üsluba yöneliş ağır bastı: Süsleme sanatlarında, müzik, bale, bayramlar için hazırlanan süslemelerde hep barok üsluptan esinlenilmiştir. Ama heykel sanatı, Fransız sanatının en büyük eğilimi olan ölçülülük nedeniyle, barok üsluba tam olarak yaklaşamamıştır (Puget ve Coysevox'un yapıtlarında barok sanatın bazı etkileri görülür

21 FRANSADA BAROK ÜSLUB 18.yy'da barok anlayış, elli yıllık bir süre için yeni bir anlatımla yeniden ortaya çıkmıştır: Regence döneminde ve 15.Louis 'in krallığı sırasında süsleme sanatlarında görülen rokay üslubu. Aynı dönemde, söz konusu yeni anlatım, Bavyera ve Schwaben'deki mimarlık yapılarında rokoko üslubunun doğmasına da yol açmıştır

22 SARBONNE KİLİSESİ Kilisenin mimarı Jacques Lamercier,İtalyada öğrenim görmüştür. Sorbonne bu çağın en tipik kilisesidir Sorbonne Kilisesi kubbesi ve iki katlı cephesiyle Gesu Kilisesini hatırlatmasına rağmen yunan haçı planında olmasıyla ondan ayrılır

23 Sarbonne kİLİSESİ Burada yunan haçı tipini kubbeli bir merkezle birleştirme çabası görülür.Nitekim bir nefli, merkezi planın etrafında organize olan unsurları içerir. Bina doğuya ve batıya doğru uzatılmıştır

24 SARBONNE KİLİSESİ Büyük ve pandantifli kubbe cephe nispetlerinde çok önemli bir yer alır. Barok kilise geleneği ve kompozit düzeni katta iki spiral ile sınırlanmıştır. Korinth düzeninin üst üste iki sıra sütun bulunmaktadır

25 INVALİDES KİLİSESİ Mimarı JH. Mansart’tır. Binanın genel çizgileri ve nispetleri en mükemmel klasik kilise olmasını sağlamıştır.Sarbonne Kilisesinden daha fazla gelişmiştir. Çok yüksek olan kubbe klasik bir alınlığın arkasında, sütunlu ve yüksek bir kaide üstünde yükselir.Kilisenin cephesi asır klasik Fransız mimarisinin çağdaş barok İtalyan mimarisinden ne kadar çok ayrıldığını belirtir

26 İNVALİdes kİlİSESİ PLAN

27 İNVALİDES KİLİSESİ KESİT
Kubbe üç kabuktan meydana gelir, en alttakinin ortası açıktır, buradan orta kubbe görünür. En üst kubbe kabuğu ise yalnız dışardan yüksekliği görülsün diye yapılmıştır. Kubbe kısmında üç boyutlu bir iç mekan kullanılarak baroka uyulduğu anlaşılıyor.

28 İNVALİDES KİLİSESİ Aralıktan görülen orta kubbe
resimlerle süslenmiştir.

29 bloİ sarayı

30 BloİS SarayI PLAN

31 LOUVRE SARAYI

32 LOUVRE SARAYI Zemin katın meydana getirdiği Yüksek podyumun üstünde Birinci kat yükselir.Birinci Katta çifter çifter kullanılmış dev sütunlar cepheyi kaplar, bunun üstünde düz antablatürün merkezinde üçgen bir perdiment vardır. Segmanlı pencere alınlıkları ve onların üstündeki etraflarından çelenkler sarkan oval motifler tipik fransız özelleiklerindendir.Louvre sarayının bu kolonadlı cephesi,düz çatısı, anıtsal sütunları ve sade düzeniyle en güzel klasik örneklerdendir.

33 Louvre sarayı Louvre sarayı tipk 17. asır Fransız mimarisi örneğidir.Klasik motifli zengin tezyinat, kuzey etkisinde sivri çatı, süslü bacalar ve önemli köşe pavyonları binayı çok ilginç yapmıştı


"KONU : İtalyadaki kİlİseler ,almanya ve fransadakİ barok mimarİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları