Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojisi Sınıfları ile İlgili Genelge ve Yönergeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojisi Sınıfları ile İlgili Genelge ve Yönergeler"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojisi Sınıfları ile İlgili Genelge ve Yönergeler

2 Konu Başlıkları 15 Mart 1993 - 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi
tarih ve 5985 Sayılı Genelge 3 tarih ve 1066 Sayılı Yazı 4 Kasım Sayılı Yönerge Tarih ve 6606 Sayılı Yazı (2006 /37 Sayılı genelge) 5 Tarih ve 211 Sayılı Yazı (2007 /04 Sayılı genelge) 6

3 15 Mart 1993 - 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Lab. Kurulması ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkındaki Yönerge

4 27.06.2001 tarih ve 5985 Sayılı Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve 5985 sayılı yazıyla 2001/53 sayılı genelge yayınlandı. Bu Genelge daha çok Bilgi (Bilişim) Teknolojilerinin Kullanımı ile ilgili görülen lüzum üzerine tüm okullara gönderildi. Özellikle büyük güçlüklere satın alınan ve kullanıma sunulan Bilişim Teknolojisi araçlarının kullanım ömrünün gelişen teknoloji önünde çaresiz kaldığı belirtildi.

5 tarih ve 1066 Sayılı Yazı Bilgi Teknolojisi sınıflarının kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet verebilmesi için ildeki bilgisayar formatör öğretmenlerinin buralarda her ay bir gün olmak üzere bu sınıflara giderek eğitim yaptırılması sağlanacaktır. BT sınıfı bulunan okullarda görev yapan ve bilgisayar kullanımı konusunda daha önce eğitim almayan öğretmenler Microsoft Word, Microsoft Excel ve Outlook Express programları konularında hizmetiçi eğitim kursuna alınacaklardır.

6 tarih ve 1066 Sayılı Yazı İl ve İlçe milli eğitim müdürleri aylık çalışma programlarında, BT sınıflarını ziyaret etkinliğine yer vereceklerdir. Bilgisayar Sınıfları teneffüslerde de açık bulundurularak öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. Her öğrencinin bilgisayar etkinliklerini içeren dosyalar ilgili öğretmenlerce tutulacaktır. Bilgisayar kullanımında başarılı olan öğrenciler okul idareci ve öğretmenleri tarafından ödüllendirilecektir.

7 Kasım Sayılı Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi Bu yönergenin amacı, BT sınıfları ve buna bağlı iletişim araçlarından; bu kurumlara devam eden öğrencilerle birlikte, bu teknolojinin bulunmadığı diğer kurumlardaki çalışan personel, öğrenciler ve çevre halkın yararlanması için düzenlemektir.

8 Bilişim Teknolojilerinin kulanımı ile ilgili genelge.
Tarih ve 6606 Sayılı Yazı (2006 /37 Sayılı genelge) Bilişim Teknolojilerinin kulanımı ile ilgili genelge.

9 08.01.2006 Tarih ve 211 Sayılı Yazı (2007 /04 Sayılı genelge)
Bilişim Teknolojileri Sınıflarının halka açılması ve kulanımı ile ilgili genelge.

10 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
Tarih ve 211 Sayılı Yazı (2007 /04 Sayılı genelge) Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 1- Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlükleri başta olmak üzere, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan okul ve kurumlardaki bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi araçlarından özellikle çevre halkının amacına uygun olarak yararlandırılmasını sağlayacak, söz konusu faaliyetleri izleyip denetleyerek bu araçların yoğun ve etkin kullanılması için her türlü tedbiri alacaktır.

11 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
2007/04 Sayılı Genelge Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 2- Bünyesinde bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okul müdürlükleri ile Bakanlığımız taşra teşkilatı birim yönetimleri okul ve kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile çevre halkının bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi araçlarından amacına uygun, etkin, verimli, yaygın ve yoğun bir şekilde yararlanmasını; bu araçların sürekli işler vaziyette kalmasını, ayrıca yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile vatandaşlar tarafından ihtiyaç duyulacak eğitimlerin planlı bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla, gerekli her türlü tedbiri alacak, bu faaliyetleri yakından ve titizlikle izleyecektir.

12 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
2007/04 Sayılı Genelge Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 3- Bilişim teknolojisi sınıfı bulunan her okulda/kurumda bu sınıfların işletilmesinden sorumlu en az bir “Bilgisayar Formatör Öğretmen”in bulunması esastır. Bilişim teknolojisi sınıfına sahip okullarda/kurumlarda bilgisayar formatör öğretmen bulunmaması halinde bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesinden sorumlu olacak personel, okulda görev yapan bilgisayar öğretmenleri arasından, bilgisayar öğretmeninin bulunmaması halinde ise, bilgisayar kullanıcı eğitimleri alarak, bunu belgelendiren öğretmenler arasından okul müdürü tarafından seçilecektir.

13 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
2007/04 Sayılı Genelge Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 3- Sürekli ve dinamik bir eğitim anlayışı ile teknolojideki gelişmeleri izleyerek, bu gelişmeleri görev yapacakları okullardaki öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile halka yansıtacak olan bilgisayar formatör öğretmenleri; bilişim teknolojisi sınıflarının hizmette tutulmasında, ders etkinliklerinde kullanılmasında, okullarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile halkın eğitilmesinde, bu konularda gerekli planlamanın yapılmasında ve koordinasyonun sağlanmasında okul/kurum yönetimi ile birlikte çalışarak rehberlik görevi yapacak, gerektiğinde eğitimler verecektir.

14 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
2007/04 Sayılı Genelge Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 3- Okul müdürlükleri ve bilgisayar formatör öğretmenler, bilişim teknolojisi sınıflarının halkın kullanımına açıldığı zamanlarda, bilişim teknolojisi sınıflarından yararlananların kimlik bilgilerini, bu sınıflara giriş, çıkış ve çalışma saatlerini, bilişim teknolojisi araçlarını kullanma amaçlarını kayıt altına alarak, beyan edilen amaca uygun yararlanıp yararlanmadıklarını izleyecektir. Bilişim teknolojisi sınıflarının amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde gerekli önlemlerin alınmasından okul müdürlükleri ve bilgisayar formatör öğretmenler sorumlu olacaktır.

15 Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları
2007/04 Sayılı Genelge Yöneticiler, Öğretmenler ve Yetkililerin Sorumlulukları 4- Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri, bilişim teknolojisi sınıfları ile bu sınıflarda yer alan eğitim teknolojisi araçlarının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını izleyip denetleyecekler, gözlemlenecek aksaklıkları tespit ederek, ilgili birimlere rapor verecektir.


"Bilişim Teknolojisi Sınıfları ile İlgili Genelge ve Yönergeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları