Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇTİMAİ(TOPLUMSAL) GÖREVLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇTİMAİ(TOPLUMSAL) GÖREVLER"— Sunum transkripti:

1 İÇTİMAİ(TOPLUMSAL) GÖREVLER

2 Bilindiği üzere, insanlar yaratılış bakımından medenîdirler.
Toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur.

3 Bunlar gözetilmedikçe, toplum hayatı devam edemez, hiç bir işte düzen bulunamaz.

4 Bu görevlerin başlıcaları şunlardır:

5 1) Fertlerinin Hayatını Gözetmek:

6 Her insan yaşama hakkına sahiptir.
Hiçbir kimsenin hayatına haksız yere saygısızlık yapılamaz.

7 İslam gözünde bir insanı haksız yere öldüren,bütün insanları öldürmüş gibi olur.

8 2)Fertlerin Hürriyetini Gözetmek:

9 Yüce Allah bütün insanları hür olarak yaratmıştır.
Kimse esir edilemez.

10 Ancak hürriyetlerin çerçevesi bellidir.
Her insan her istediğini yapma yetisine sahip değildir.

11 3)Fertlerin Vicdanlarını Gözetmek:

12 Vicdan ilahi bir kuvvettir, ruhun bir özelliğidir.
Vicdanlara bakan yalnız Yüce Allah’tır.

13 İslam, bütün insanların hidayet ve mutluluğunu isteyen vicdanlara büyük önem verir.

14 Allah herkesi vicdanındaki duygularından dolayı mükafatlandırır veya azab eder.

15 Yalnız şunu da söyleyelim ki, kötü vicdanları düzeltmek için yapılacak olan bilinçli uyarıları ve öğütleri, vicdanlara karışma şeklinde anlamak doğru değildir.

16 4)Fertlerin İlmi Görüşlerini Gözetmek:

17 İslam dininde onun bunun görüşüne ilmi fikrine tecavüz edilmesi caiz değildir.

18 Şu kadar ki herhangi bir fikrin ve kanaatin doğru olup olmadığına, yine ilmi bir şekilde müdahale etmelidir.

19 5)Fertlerin Namus ve Şerefini Gözetmek:

20 İslam dininde herkesin namus ve şerefi saldırıdan korunmuştur.
Böyle bir saldırı ağır ceza gerektirir.

21 Gıybet, iftira,alay etme, kötü söz söyleme kesinlikle haramdır.

22 Başkalarının namus ve şerefine saygı göstermeyen kimse, namus ve şeref duygusundan yoksundur.

23 6)Fertlerin Mülkiyet Haklarını Gözetmek:

24 Herhangi bir kimsenin mülkiyet hakkına, mülküne tecavüz etmek haramdır.

25 Herkesin meşru surette kazandığı malları korunmuştur.

26 Cemiyetin ilerlemesi ve medenî bir halde yaşayabilmesi, ancak bu korunma ile mümkün olur.

27 Bir cemiyeti meydana getiren fertlerin servet ve meslek bakımından değişik derecelerde olmaları hikmet ve ihtiyaç gereğidir.

28 Herkes meşru şekilde çalışıp servet kazanmalıdır.
Temiz ve huzurlu bir cemiyet hayatının başka şekilde devamına imkan yoktur.

29 Diğer bazı toplumsal görevlerimiz:

30 Komşularımıza karşı Misafirlere karşı Büyüklere ve küçüklere karşı Akraba ve yaşlılara karşı

31 Toplumsal sorumluluklarımız vardır.
Bir toplumun ilerleyebilmesi ancak bu değerlere önem vererek gerçekleşir.

32 LEYLA KARTAL DKAB-2 LEYLA KARTAL


"İÇTİMAİ(TOPLUMSAL) GÖREVLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları