Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN TANECİKLİ YAPISI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

2 MADDENİN YAPI TAŞLARI ATOMLAR
Atom: Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.

3 Maddenin Sınıflandırılması
1.Katı Sıvı Gaz

4 Katı: Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz
Belirli bir şekilleri vardır. Belirli bir hacimleri vardır. Maddenin en düzenli halidir.

5 Sıvı: Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır.
Azda olsa sıkıştırılabilir Genleşir Belirli bir hacimleri vardır.

6 Gaz: Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Yayılır. Genleşir.
Konulduğu kabın şeklini alır. Sıkıştırılabilir. Belirli bir hacmi yoktur.

7 John Dalton Atom Modeli: Atomlar maddenin en küçük yapıtaşıdır.
Atomun Tarihçesi: Maddenin bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu MÖ 400 yılında “Democritus” ileri sürmüştür..Tarih boyunca da atom konusundaki fikirler sürekli olarak değişime uğramıştır. John Dalton Atom Modeli: Atomlar maddenin en küçük yapıtaşıdır. Bölünemez İçi dolu küre şeklindedir.

8 J.J.Thomson: Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklarda vardır. Atomun şeklini üzümlü keke benzetmiştir. Keki atom ,üzümleri de elektronlar olarak düşünmüştür.

9 Ernest Rutherford: Atomun yapısında bulunan Küçük parçacıklar atomun merkezinin etrafında dolaşır.

10 Bohr Atom Modeli : Bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzaklıklardaki yörüngelerde bulunabilir.

11 Molekül: İki yada daha çok atomun oluşturduğu kümelere molekül denir.

12 Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri
Katı,sıvı gazlar genleşebilir. Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir. Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz. Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir.

13 Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki
Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır. Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.

14 ELEMENTLER BİLEŞİKLER

15 Element:Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
Altın elementi Bakır elementi

16 Bileşik:Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir
Bileşik:Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir.(İki yada daha fazla cins atomdan oluşmuş maddelere bileşik denir.) Hergün soframızda kullandığımız tuz , sodyum ve klor adı verilen iki farklı element atomunun bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

17 Saf madde: aynı cins taneciklerin ( atom yada moleküllerin )bir araya gelmesiyle oluşan maddelere saf madde denir. SU BİR BİLEŞİKTİR VE SAF MADDEDİR!

18 Karışım: İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Örneğin ; tuzlu su , ayran ,süt ,kan bir karışımdır.

19 FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM
Fiziksel değişim: Maddelerin kimlik değiştirmeden,başka bir maddeye dönüşmeden,sadece görünümlerinin değişmesine fiziksel değişim denir. Örneğin; buzun erimesi fiziksel bir değişimdir.

20 Kimyasal değişim: Maddelerin kimliklerini kaybettikleri,başka madde yada maddelere dönüştükleri değişimlere kimyasal değişim denir. Örneğin ; vücudumuzda gerçekleşen sindirim ,solunum olayları kimyasal değişimdir.


"MADDENİN TANECİKLİ YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları