Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAHREMİYET VE TIBBİ GİZLİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAHREMİYET VE TIBBİ GİZLİLİK"— Sunum transkripti:

1 MAHREMİYET VE TIBBİ GİZLİLİK
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD

2 Hipokrat Andı Uğraşım sırasında ya da onun dışında, sanatımla ilgili görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım

3 Mahremiyet/Tıbbi Gizlilik
Hastanın bedenine, özel yaşamına ait kişisel bilgisi Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler

4 Mahremiyet ve Tıbbi Gizliliğin Korunması
Hekim/hasta ilişkisinde güven Hastanın özerklik hakkı Hastanın ölümünden sonra bile devam etmesi

5 Mahremiyet/Tıbbi Gizliliği Ortadan Kaldırabilen Durumlar
Hukuki bir neden Başka birinin zarar görmesi Toplumun zarar görmesi Hastanın rızası

6 İkilem Yaşanan Bazı Vakalar
Otomobil kullanmak isteyen epilepsi hastası Çocuklara şiddet uygulayan psikiyatri hastası HIV pozitif hasta

7 VAKA Bay A, evli ve okul çağında iki çocuğu olan bir baba. AIDS ile bağlantılı olan bir pnömoni nedeniyle tedavi görmektedir. Kan testlerinin sonuçları, HIV pozitif olduğunu gösterir. Bay A eşine enfeksiyon hakkında bilgi verip vermeyeceğine ve bunu ne zaman yapacağına kendisinin karar vermek istediğini söyler. Sorduğunuzda, eşine durumu açıklamadığını söyler. Eşcinsel ilişkilerini eşinin bilmesini istemez; çünkü kendi ilişkilerini bitireceğinden ve ailesinin dağılacağından korkar.

8 Sağlık Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gerekenler
Toplumla olan diyaloğa Hastanın meslektaşı ve yakınlarına Sigorta şirketine Medyaya Bilgisayar kayıtlarına

9 Yasal Dayanak Uluslararası Hekimlik Etiği Kuralları (WMA)
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Türk Ceza Kanunu TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

10 Hasta Hakları Yönetmeliği
Tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik içinde olması Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunması Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale  sırasında bulunmaması Hastanın şahsi ve ailevi hayatına  müdahale edilmemesi

11 Hasta Hakları Yönetmeliği
Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması Ölüm mahremiyetin bozulması hakkını vermemeli Eğitim verilen sağlık kurumlarında hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise hastanın ayrıca rızası

12 Kaynaklar F. Başak ÇAKMAK/Bilal GÜNENÇ, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, çeviri Tolga GÜVEN, Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD ders notları Gürkan SERT, Hasta Hakları Robert M VEATCH, Medical Ethics Emine ATABEK, Mebrure DEĞER, Tıbbi Deontoloji Konuları Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, 2011 Çağlar Boyu Tıp, Roche Yayınları


"MAHREMİYET VE TIBBİ GİZLİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları