Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri"— Sunum transkripti:

1 ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri
3. Komisyon Moderatör Doç. Dr. Ali COŞKAN Eş Moderatör Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU Sekreterya Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ Öğr. Gör. Ahmet SONGUR Okt. Hasan ŞENOL

2 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
ISCED – (International Standard Classification of Education), ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesine bakılmaksızın eğitim politikası analizlerini yapmak ve karar vermeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çok amaçlı bir sistemdir. ISCED 1997, çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik eğitim-öğrenim faaliyetlerini içermektedir.

3 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Üniversitelerde açılmış olan çok sayıda meslek yüksekokulu (MYO) arasındaki konu ve içerik açısından bütünlüğü sağlamak, eğitim öğretimin gelişen toplum ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye çıkarmak amacıyla başlayan Bologna sürecinin bir unsuru da ISCED 1997’dir. Günümüzde ISCED 97 ülke içerisinde yatay ve dikey geçişlerde, ülke dışında ise, diploma denkliği ve öğrenci değişim programlarında yaşanan zorlukları ortadan kaldıran çok önemli bir araç durumdadır.

4 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısının 3. Komisyonunda, “ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri” konusu tartışılmış, bundan sonraki çalışmalar için bölüm ve program isimlerinin oluşturulmasında ISCED dokümanlarının yanı sıra ulusal ihtiyaçların da dikkate alınması kararlaştırılmıştır.

5 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ GENEL DEĞERLENDİRME
Komisyon çalışması sırasında aşağıdaki değerlendirmeler ve tespitler yapılmıştır: ISCED dokümanlarına göre programlara verilen isimlerin bazıları kamuoyunda doğru algılanamadığından dolayı öğrenciler tarafından tercih edilmemiş, bu sebeplerden dolayı programların kontenjanları büyük oranda boş kalmış, sonunda da bu programların bir kısmı kapatılmıştır. ISCED97’nin tercüme edilmesi sırasında bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarının programın içeriğini yansıtmadığı belirtilmiş, tercümeden kaynaklanan kavram kargaşasının giderilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

6 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Teklif edilecek programlarda öğrenci kaynağı ve dikey geçiş konularının da dikkate alınması gerektiği bildirilmiş, bu programlarının 5. seviye yeterliliklere sahip olup-olmadığına bakılması gerektiği vurgulanmıştır. Program isimlerinin ISCED uyarınca yeniden düzenlenmesinde sınırlı sayıda katılımcının görüşüne başvurulduğu, ISCED ile ilgili görüş isteklerinin bazı üniversitelere hiç ulaşmadığı, bazı MYO’ların isimlerinin kendi katkıları hiç dikkate alınmadan yapıldığı bildirilmiştir. Karar duyurulduktan sonra konu ile ilgili YÖK’e sunulan bildirimlerin dikkate alınmadığı, birçok konuda geri bildirimde bulunulmadığı tespit edilmiştir.

7 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Program isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması elektronik ortamda tüm meslek yüksekokullarının katılımı ile oluşturulmalıdır. Böylece programlarla ilgili isimler ve içerikler daha etkin şekilde toplanabilir, toplanan bilgilerle veri bankası oluşturulabilir ve bu şekilde program isimleri ve içerikleri şekillendirilebilir. Program isimlerinin hızlı değişimi nedeniyle bazı programlarda aynı programa her yıl farklı isimde öğrenci alındığı ve dolayısıyla farklı isimde mezun verilebildiği ifade edilmiştir.

8 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
ISCED program isimlerinin yapılan değişikliklerinin eşzamanlı olarak YÖK’ün web sayfasında değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Program isimlerinin değiştirilmesi ile içeriğinin değişmediği durumlarda bile Lisans Yerleştirme Sınavındaki puan türünün değişebildiği, buna bağlı olarak daha önce programı tercih etme şansı olan geniş öğrenci kaynağının daraldığı, öğrencilerin programı tercih edememesi nedeniyle programların boş kaldığı vurgulanmıştır.

9 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Program isminin değişmesi sonucunda bazı programların dikey geçiş karşılıklarının da kaybolduğu, eski isimdeki var olan geçiş olanakların yeni isimler için de tanınması gerektiği ifade edilmiştir. Program isimlerinin teklif edilirken cazip isimlerin kullanıldığı, program isimleri ile içeriğinin uyuşmadığı belirtilmiştir. Öğrenciyi çekmek için kullanılan bu yöntemin olumsuz sonuçlar doğurabileceği görülmüştür.

10 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Yapılacak her türlü düzenlemenin ÖSYM’nin üniversitelere yerleştirme takvimi gerçekleşmeden ve kitapçıklar yayınlanmadan bildirilmesi gerektiği, alınan kararların uygulanabilmesi için duyuruların çok önceden yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Program isimleri ile birlikte diploma eklerinin de oluşturulması mezunların istihdamına da katkıda bulunacaktır.

11 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Katılımcılar tarafından bölüm-program bazında yapılması istenilen değişiklikler, Moderatörler ve Sekreterya tarafından özet olarak rapora eklenmiş, bu konuda karar verme yetkisinin YÖK Eğitim Komisyonunda olduğu belirtilmiştir. Komisyona ulaştırılan 7 adet dosya da rapora eklenmiştir.

12 ISCED VE MYO BÖLÜM-PROGRAM İSİMLERİ
Tüm katkılar için teşekkür ederiz.


"ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları