Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ
Kabuk kalıplama (Shell Molding - CRONING) yönteminde kalıp, ısıtılmış bir model etrafında oluşturulan ve KUM + sıcakta sertleşen “thermosetting” REÇİNE bağlayıcı karışımında meydana gelmiştir. Karışımın belirtilen şekilde ısıtıldığında reçine ile bağlanan kum tanecikleri kalıbın yarısını meydana getiren oldukça sert bir KABUK oluştururlar. Kalıbın her iki yarısı hazırlandıktan sonra, gerekiyorsa maça da yerleştirilip, kabuk kalıp tamamlanır. Bu şekilde kalıp sıvı metalin dökümüne hazır hale getirilir.

2 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI
1- Boyutsal hassasiyet geleneksel (konvansiyonel) yaş kum kalıplamaya nazaran çok daha yüksektir. 2- Parçanın son şeklini alması için gerekecek işlem çok azalmaktadır. 3- Döküm yüzeyleri yaş kum kalıba nazaran son derece düzgündür. 4- daha az kum harcanmaktadır. 5- Dizayn açısından daha az sınırlama söz konusudur.

3 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI
1- Maksimum döküm ağırlığı ve boyutları sınırlıdır. 2- Metalden olması gereken modeller pahalıdır. 3- Pahalı reçineler kullanılmaktadır. 4- Yolluk ve çıkıcılar tamamen veya kısmen modelde bulunmalıdır. 5- Daha fazla techizata ihtiyaç göstermektedir.

4 1- REFRAKTER MALZEME (KUM) Kabuk kalıplamada kullanılan başlıca refrakter malzeme silis kumudur. Silis kumunun refrakterliğinin yetersiz kaldığı ergime sıcaklığı yüksek metallerin dökümünde, daha yüksek refrakterlik, daha iyi ısı iletimi, daha düşük ısıl genleşme özelliklerine sahip ve kimyasal olarak ta metallere karşı daha dirençli oldukları için Zirkon, Kromit ve daha nadir olarakta Olivin kumları kullanılır. Olivin, Forsterit olarak bilinen magnezyum silikat (2MgO . SiO2) ların genel adıdır. Kum tanelerinin yuvarlak olması tercih edilir. Yuvarlak taneli kumlar yüksek gaz geçirgenliği ve yüksek soğuk dayanım sağlarlar, ancak sıcak dayanımları düşüktür. Köşeli kumlar ise düşük gaz geçirgenliği ve düşük soğuk dayanım verirken yüksek sıcak dayanım sağlarlar.

5 2- BAĞLAYICI (REÇİNE) Kabuk kalıplamada bağlayıcı olarak fenol formaldehit reçineleri kullanılır. Fenol formaldehit reçineler NOVALAK reçine olarakta bilinirler. Novalak reçineler kabuk kalıplamada başlıca sıvı ve katı olmak üzere iki halde bulunurlar. Sıvı reçineler % katı reçine (geri kalanı alkol veya aseton) içeren novalak vernikler ve % katı reçine (% 4 alkol, geri kalanı su) içeren sulu çözeltilerdir. Katı reçineler toz, granül ve pul şekilde kullanılırlar. Sıvı reçinelerde reçine, alkol veya alkol-su karışımı içinde çözünmüş durumdadır.

6 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ
3. AKTİVATOR Kabuk kalıplamada aktivator olarak en yaygın kullanılan malzeme; kullanımının kolay, fiyatının uygun oluşu nedeniyle Heksametilentetramin dir. Heksametilentetramin beyaz, kristalize ve suda çok kolay çözünebilen bir maddedir

7 4. YAĞLAYICI Yağlayıcı kabuk kalıp kumunda taneler arası sürtünmeyi azaltarak akışkanlığı artırmak ve kum tanelerinin daha sıkı paketlenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Yağlayıcı kullanılan kabuk kalıpların yoğunlukları ve dayanımları daha yüksektir. Yöntemin uygulandığı yıllar boyunca çeşitli maddeler yağlayıcı olarak kullanılmıştır. Madeni mum (montanwachs ) metalik sabunlar , mum, çinko stearat, kalsiyum stearat ve bir organik amid mumu bunların başlıcalarıdır. En yaygın kullanılan yağlayıcı madde kalsiyum stearattır. Kullanılacak yağlayıcı miktarı yağlayıcı cinsine göre değişir.

8 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ
5. ÖZEL KATKILAR Kabuk kalıp ve maçaların çeşitli özelliklerini ayarlamak ve dökülen parçada oluşan bazı hataları önlemek amacıyla kabuk kalıp kumuna özel bazı katkı mad­deleri ilave edilir. Demir oksit hem Hematit (Fe203) hem de, Manyetit (Fe3O4) halde katkı malzemesi olarak kullanılır.

9 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ

10 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ

11 KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ


"KABUK KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları