Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Eylem POLAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Eylem POLAT."— Sunum transkripti:

1 ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Eylem POLAT

2 Planlardan alan ölçmede şu metodlar kullanılır.
ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ Elde çizilmiş planlar olduğunda ve çok hassasiyet gerekmediğinde alanlar planlardan ölçülebilir. Planlardan alan ölçmede şu metodlar kullanılır. 1. Geometrik şekillere bölme metodu 2. Diyagram metodu 3. Mekanik metod

3 1. Geometrik şekillere bölme metodu
Alanı üçgen ve dörtgenlere bölüp bu şekillerin alanlarını ölçme esasına dayanır. Eğer eğrisel kenar varsa üçgenin içinde ve dışında kalan alanın eşit olması sağlanır.

4 2. Diyagram metodu 1. Paralel Çizgili Diyagram 2. Hiperbol Diyagram (Anlatılmayacak) 3. Kare Çizgili Diyagram 1. Paralel Çizgili Diyagram Paralel çizgili Diyagram, eşit aralıklarla saydam kağıtlara çizilmiş bir diyagramdır. Alan üzerine yerleştirilir. Böylece alan üçgen ve yamuklara bölünmüş olur. Kenar çizginin iki tarafında eşit alan açıkta bırakılır.

5 1. Paralel Çizgili Diyagram
F=axl1+axl axln F=axΣ l1-n Örneğin Σ l=54.5 mm a=5 mm ise F=5x54.5=272.5 mm2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9

6 3. Kare Çizgili Diyagram 1 cm218 adet 0.25 cm232 adet 1 mm2327 adet F= cm2

7 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
MEKANİK METOD PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Çizilmiş planlardan mekanik esaslara göre alan ölçmeye yarayan aletlere planimetre denir. 3 tipi vardır. a) Doğrusal planimetre (artık kullanılmamaktadır anlatılmayacaktır). b) Kutupsal planimetre (Kullanımı giderek azalmaktadır). c) Elektronik planimetre a) Doğrusal planimetre

8 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Kutupsal planimetre Hareket kolu Kutup kolu Sayıcı Düzen

9 PLANİMETRE VE KISIMLARI

10 verniyer birim alan değeri
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Alanı ölçülecek plan, düzgün bir şekilde resim masasına bant ile yapıştırılır. Planimetrenin hareket kolu, alanı ölçülecek planın ölçeğine göre ayarlanır. Her planimetrenin belirli ölçeklere göre kendisine ait fabrikasyon olarak belirlenen hareket kolu ve (q) değerleri vardır. Bu değerler planimetre kutusu içerisinde bir çizelgede yer almaktadır. Hareket kolu ve verniyer birim alan değeri ayar çizelgesi

11 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Kutupsal planimetre Sayıcı tablası Sayıcı tekerlek Tanbura Verniyer

12 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Kutupsal planimetre 7 3 12 3127

13 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Kutupsal planimetre 7 3 70 7703

14 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Planimetre İle Alan Hesabı F = nxq F= Alan (m2) (mm2) n= Planimetre okuması q= Verniyer birim alanı (m2) (mm2) 2 tip planimetre var. 1. Sıfırlamalı P. 2. Sıfırlamasız P.

15 Örnek 1 Sıfırlamalı 1. Okuma 4026 (n1) 2. Okuma 4014 (n2)
PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı Örnek 1 Sıfırlamalı 1. Okuma 4026 (n1) 2. Okuma 4014 (n2) 3. Okuma 4017 (n3) Toplam (Σn) n = 12057/3 = 4019 q= 10 m2  F=4019x10=40190 m2

16 Örnek 2 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı
Sıfırlamasız q=20 m2, q=2 mm2 FA=? m2 FP=?cm2 Başlangıç okuması 1420 1. Okuma 3663 2. Okuma 5903 3. Okuma 8149 Toplam (Σn) n = /3 = 2243 q= 20 m2  FA=2243x20=44860 m2 q= 2 mm2  FP=2243x2=4486 mm2 FP=44.86 cm2 2243(n1) 2240(n2) 2246(n3)

17 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Sıfırlamasız Başlangıç okuması 7882 1. Okuma 2. Okuma 3. Okuma 1232(n1) 1234(n2) 1 1226(n3) 1

18 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
3. Elektronik Planimetre

19 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Elektronik planimetre

20 ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE
KULLANIM AKIŞ ŞEMASI PLANİMETRE ON tuşu ile açılır. AYARLAMA AŞAMALARINA GEÇİLİR

21 ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE
KULLANIM AKIŞ ŞEMASI UNIT-1 tuşuna sırayla basılıp istenilen birim sistemi seçilir. Metrik İngiliz Japon Buradan Metrik sistem seçilir; UNIT-2 tuşuna sırayla basılıp istenilen alan birimi seçilir. cm2 m2 km2

22 ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE
KULLANIM AKIŞ ŞEMASI SCALE tuşuna basılarak alanı ölçülecek olan planın ölçeği şu şekilde ayarlanır; SCALE A: 500 b: 500 Bu aşamalar takip edilirse planın ölçeği 1/500 olarak ayarlanmış olur.

23 ELEKTRONİK (DİJİTAL) PLANİMETRE
KULLANIM AKIŞ ŞEMASI ÖLÇÜM AŞAMALARINA GEÇİLİR Planimetrenin merceği planın sınırları üzerinde bir başlangıç noktasına getirilip START tuşuna basılır. Saat istikameti yönünde hareket kolu çevrilip başlangıç noktasına tekrar gelindiğinde MEMO tuşuna basılır. Ekranda okunan değer ayarlanan birime göre ALAN değerini verir. Bu işlemler arka arkaya üç defa yapılıp AVER tuşuna basılır ve üç alan değerinin ortalaması alınır.

24 KUTUPSAL PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Planimetrenin kutup kolu üzerinde bulunan eklem mili, hareket kolu üzerine bulunan eklem yuvasına oturtulur. Hareket kolu ve kutup kolu birbirlerine göre dik konumda olacak biçimde, hareket ucu ise alanı ölçülecek planın ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. Hareket ucu alanın sınır çizgisi boyunca hareket ettirilerek her noktaya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. (Eğer şekil büyük ise birden fazla parçaya bölünür ve her parçanın alanı ayrı ayrı ölçülür, hesaplanır ve toplanarak toplam alan bulunur.) Hareket ucu her noktaya rahat bir biçimde ulaşıyor ise sınır çizgisi üzerinde bir başlangıç noktası işaretlenir. Hareket ucu bu noktaya yerleştirilir ve planimetrenin sayıcı düzeninden başlangıç okuması yapılır.

25 KUTUPSAL PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
Belirlenen başlangıç noktasından itibaren hareket ucu saat yelkovanı yönünde planın sınırları üzerinde hareket ettirilerek tekrar başlangıç noktasına gelinir ve sayıcı düzenden birinci okuma yapılır. Aynı işlemler tekrarlanarak ikinci ve üçüncü okumalar yapılır. Elde edilen okumalar arasındaki farklar alınarak (n1, n2 ve n3) değerleri hesaplanır. Bu değerlerin aritmetik ortalaması alınır ve tek bir (n) değeri saptanır. Daha sonra ( F = n x q ) eşitliğinde (n) yerine yukarıda bulunan değer, (q) yerine de planimetre kutusundaki çizelgeden ölçek ve hareket kolu değerine karşılık gelen verniyer birim alan değeri (plan için veya arazi için olanı) alınır ve bunlar çarpılarak planın alanı bulunur.

26 KUTUPSAL PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ
m2, cm2, mm2 m2, cm2, mm2

27 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı
ÖRNEK: 1/500 ölçekli bir planda, planimetre ile yapılan bir alan ölçümü sonucunda elde edilen okuma değerleri aşağıdadır. Verniyer birim alan değeri q = 2 m2 olduğuna göre arazideki alanı hesaplayınız. Başlangıç okuması : 1420 1. okuma : 3663 2. okuma : 5903 3. okuma : 8149 ÇÖZÜM: n1= (1.okuma) – (başlangıç okuması) = 3663 – 1420 = 2243 n2= (2.okuma) – (1.okuma) = 5903 – 3663 = 2240 n3= (3.okuma) – (2.okuma) = 8149 – 5903 = 2246

28 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı

29 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı
ÖRNEK: Sıfırlamalı bir kutupsal planimetre ile 1/5000 ölçekli planda yapılan ölçüm sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Planimetrenin verniyer birim alan değeri q = 20 mm2 olduğuna göre arazideki alanı dekar olarak bulunuz? n1 = 2460 n2 = 2446 n3 = 2456 ÇÖZÜM: F = n . q n = (n1+n2+n3)/3 = ( )/3 = 2454 F = 2454 x 20 mm2 = mm2 (Plandaki alan)

30 PLANİMETRE İLE ALAN ÖLÇMESİ Planimetre İle Alan Hesabı


"ÇİZİLMİŞ PLANLARDAN ALAN ÖLÇMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Eylem POLAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları