Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Hazırlayan Sevda AKAR Copyright©2009 09.04.2017 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK VERGİ SİSTEMİ Hazırlayan Sevda AKAR Copyright©2009 09.04.2017 1."— Sunum transkripti:

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Hazırlayan Sevda AKAR Copyright©2009 1

2 Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi özelliklerinden biri değildir
Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi özelliklerinden biri değildir? (2003 İYHS) A) Kişisel vergi olması B) Gerçek kişilerden alınması C) Artan oranlı olması D) Objektif olması E) Kazanç ve iratlarin safi tutarı üzerinden alınması 2

3 Bir takvim yılı içinde Türkiye’de sürekli olarak 6 ay oturan ve sonra ülkeyi terk eden kişinin tabi olacağı gelir vergisi yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir? (2005 İYHS) Özel mükellefiyet Genel mükellefiyet Tam mükellefiyet Dar mükellefiyet Geçici mükellefiyet 3

4 Borsada hisse senedi alım satımı yaparak kazanç sağlayan kişinin elde ettiği gelir türü aşağıdakilerden hangisidir? (2001 ve 2003 İYHS) Arizi kazanç Değer atışı kazancı Gayrimenkul sermaye iradı Menkul sermaye iradı Ticari kazanç 4

5 Satın alınan arazinin parsellenerek satılması karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir? (2002 ve 2006 İYHS) Ticari kazanç Zirai kazanç Arızi kazanç Değer artışı kazancı Serbest meslek kazancı 5

6 Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerden biri değildir? (2005 İYHS) Basit usul Götürü usul Bilanço esası İşletme hesabı Esnaf muaflığı 6

7 Aşağıdaki iş sahiplerinden hangisi basit usulde vergilendirilemez
Aşağıdaki iş sahiplerinden hangisi basit usulde vergilendirilemez? (2004 KPSS) Taksicilik yapanlar Dolmuşçuluk yapanlar Gıda ürünü alım satımı yapanlar Meyve ve sebze alım satımı yapanlar Ödünç para verme işi yapanlar 7

8 Bilanço esasında vergilendirilen bir mükellefin işletme hesabı esasına geçebilmesi için kazancının bir önceki yıla göre en az % kaç azalması gerekir? (2003 İYHS) 50 40 30 20 10 8

9 Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde gider olarak indirilemez? (2001 KPSS) Genel gider Personel ücreti Taşıt gideri Taşıt amortismanı Vergi cezaları 9

10 Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilemez
Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilemez? (2005 İYHS) Tavukçuluktan kazanılan para Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para Üretilen meyvelerin açılan dükkanda satılmasından kazanılan para Yaban ördeği avcılığından kazanılan para

11 İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır? (2002 İYHS) Arazi büyüklüğü Hayvan sayısı Traktör sayısı Kendi isteği Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler

12 Aşağıdakilerden hangisi ücret olarak vergilendirilemez? (2003 İYHS)
Şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerine şirket karından dağıtılan paralar TBMM üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödemeler Bilirkişilere yapılan ödemeler Belediye meclis üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler

13 Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? (2005 KPSS)
Mesleki bilgiye dayanması Ticari mahiyette olmaması Süreklilik unsuru taşıması İşverene tabi olarak yapılması İhtisasa dayalı olması

14 I. Mesleki yayın giderleri II
I. Mesleki yayın giderleri II. Sosyal güvenlik kuruluşu prim ödemeleri III. Çalışanlarla ilgili iaşe ve ibate giderleri IV. Sekreter aylıkları V. Envantere dahil olan taşıtların amortismanları Serbest meslek erbabı, yukarıda verilen giderlerden hangilerini gelir vergisi matrahından indirebilir? (2005 İYHS) I ve II II ve III II, III, V I, III, IV ve V I, II, III, IV ve V

15 Kiraladığı işyerinin bir kısmını ikametgah olarak kullanan avukat A’nın gelirlerinden düşebileceği kira miktarı ne kadardır? (2005 İYHS) Kiranın tamamı Kiranın yarısı Kiranın üçte biri Kiranın dörtte biri Kirayı gider olarak düşemez

16 Telif kazançları istisnası aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisiyle ilgilidir? (2001 İYHS)
Ticari kazanç Ücret Serbest meslek kazancı Gayrimenkul sermaye iradı Diğer kazanç ve irat

17 Gelir vergisi kanununa göre telif kazançları aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır? (KPSS 2003) Ticari kazançlar Zirai kazançlar Ücretler Diğer kazanç ve iratlar Serbest meslek kazançları

18 Aşağıdakilerden hangisi GV esasları arasında değildir?
Gayri safi olması Gerçek olması Genel olması Elde edilmiş olması Şahsi olması

19 Hastalık nedeniyle Türkiye’de 8 ay alıkonulmuş veya kalmış olanların tabi olacağı gelir vergisi yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir? Özel mülkiyet Genel mülkiyet Tam mükellefiyet Dar mükellefiyet Geçici mükellefiyet

20 Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
Gerçek kişiler İkinci sınıf tüccarlar Birinci sınıf tüccarlar Kollektif şirketler Özel okul işletenler

21 Gelir vergisinin artan oranlı tarife yapısı için ne söylenebilir?
Sınıf usulü Dilim usulü Gizli artan usulü Tersine artan oranlı Çift artan oranlı

22 Gelir vergisi kapsamında ticari faaliyeti belirleyen esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Bağlılık Liyakat Süreklilik Gelir elde etme Hacim

23 Gerçek usul ile basit usul arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
Elde edilen gelirin türü Tahakkuk esasını geçerli olması Tahsil esasının geçerli olması Mükellef sayıları Defter tutma yükümlülükleri


"TÜRK VERGİ SİSTEMİ Hazırlayan Sevda AKAR Copyright©2009 09.04.2017 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları