Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI."— Sunum transkripti:

1 HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI

2 c- 5 / 0.5 - Sigara içenlerde 5, içmeyenlerde 0.5 risk var ise akciğer kanserinin oluşum risk oranı nedir? (Nisan 89) a b c- 5 / 0.5 d- 0.5 / 5 e- 5 x 0.5

3 b- Tabakalı - Bir bölgede 40 yaşın üzerindeki popülasyonda hipertansiyon taraması düşünülüyor. Bu bölgenin yaş, cins, sosyo-ekonomik durum gibi özellikleri yönünden homojen olmayan toplumda hangi örnekleme metodunu seçersiniz? (Nisan 90) a- Basit rastgele b- Tabakalı c- Çok fazlı d- Sistemik e- Panel

4 d- % 90 nüfuslu A ilinde, 1980 yılında 1000 kişi ölmüştür, Aynı yerde aynı yıl kanser tanısı olan 50 kişinin 45’i kanser nedeniyle ölmüştür. Kanserin fatalite hızı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 90) a- % 0.10 b- % 0.05 c- % 0.45 d- % 90 e- % 4.5

5 b- Vaka kontrol - İki ayrı klinikte yapılan bir araştırma sonucunda ortopedi kliniğinde 60 kırık şikayetiyle yatan, üroloji kliniğinde de 60 mesane kanseri şikayetiyle yatan hasta incelenmiştir. Sonuçta ürolojide yatan hastaların %75’ini; ortopedi kliniğinde yatanların da %33’ünün sigara içtiği saptanmıştır. Bu araştırma ne tür bir araştırmadır? (Nisan 91) a- Randomize b- Vaka kontrol c- Kohort d- Kesitsel e- Örnekleme

6 b- Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı
- Bebek ölüm hızı = (1 yıllık süre içinde canlı doğup 1 yıl içinde ölen bebek sayısı / x) ise ”x“ nedir? (Eylül 92) a- Bir yıl içinde ölen ve doğan toplam çocuk sayısı b- Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı c- Maternal ölüm hızı (yıllık) d- Bir yıl içinde ölen çocuk sayısı e- Bir yıl içinde ölü doğum sayısı

7 a- 4 / 210 x 1000 - Canlı doğum sayısı: 210 0-7 gün ölüm: 3
0-365 gün ölüm: 18 ise neonatal ölüm hızı nedir? (Nisan 93) a- 4 / 210 x 1000 b- 7 / 210 x 1000 c- 3 / 210 x 1000 d- 18 / 210 x 1000 e- 14 / 210 x 1000

8 e- Doğum hızı yüksek, ölüm hızı yüksek
- Geniş tabanlı ve yukarı doğru hızla daralan nüfus piramidi olan toplumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Eylül 93) a- Doğum hızı düşük, ölüm hızı yüksek b- Doğum hızı yüksek, ölüm hızı düşük c- Doğum hızı düşük, ölüm hızı düşük d- Göç oranı yüksek e- Doğum hızı yüksek, ölüm hızı yüksek

9 a- Kohort - Bir bölgede 40 yaşından büyük sigara içen 1000 kişi 10 yıl boyunca takip edilmiş ve bu süreçte 60 koroner kalp hastası tespit edilmiş ve 40 tanesi ölmüştür. Bu ne tip araştırmadır? (Nisan 94) a- Kohort b- Vaka-kontrol c- Kesitsel d- Örnekleme e- Tanımlayıcı

10 a- Vaka kontrol a- Vaka kontrol
- Koroner kalp hastalığı rolü faktörlerini araştırmak amacıyla bir bölgede son 3 ayda miyokard enfarktüsü geçiren 376 ve sağlıklı 330 kişiye sigara içip içmedikleri soruluyor.Enfarktüs geçirenlerin 176’sı geçirmeyenlerin 110’u sigara içiyor. Sizce bu ne tür bir vaka çalışmasıdır? (Nisan 96) a- Vaka kontrol b- Kohort c- Kontrollü klinik çalışması d- Kesitsel e- Tanımlayıcı

11 c- Rölatif risk tahmini
- Bir önceki sorudaki çalışmada sigara içme ile miyokard enfarktüsü arasındaki ilişkiyi göstermek için hangi istatistiksel yöntemlere başvurursunuz? (Nisan 96) a- İnsidans b- Prevalans c- Rölatif risk tahmini d- Atfedilen risk e- Hiçbiri

12 e- Uzun zamanda sonuçlanma
- Vaka kontrol çalışmasının özelliği olmayan hangisidir? (Eylül 97) a- Kolay b- Ucuz c- Hatırlama zorluğu d- Seyrek hastalıklar için uygun olma e- Uzun zamanda sonuçlanma

13 d- 64 - Aşağıda 11 çocuğun boyları verilmiştir. Çocuk boylarının median değeri kaçtır? (Eylül 98) 1 çocuk 61 cm 2 çocuk 62 cm 1 çocuk 63 cm 3 çocuk 64 cm 3 çocuk 65 cm 1 çocuk 66 cm a b- 62 c d- 64 e- 65

14 a- 12 / 100 x 1000 - İlk gün ölen bebek sayısı: 5 Ölü doğum: 10
1 yılda ölen bebek sayısı: 12 1 yılda doğan bebek sayısı: 100 ise bebek ölüm hızı nedir? (Eylül 98) a- 12 / 100 x 1000 b- 12 / 110 x 1000 c- 17 / 100 x 100 d- 12 / 100 x 100 e- 15 / 110 x 100

15 a- %98 %80 - Diabet tanısı için ilk kez kullanılan bir testin diabetik hastaların %98’ini diabetik olarak tanımladığı, diabetik olmayanların %20’sini ise diabetik olarak yorumladığı saptanmıştır. Buna göre bu testin duyarlılığı ve özgüllüğü için hangisi doğrudur? (Eylül 99) Duyarlılık Özgüllük a % %80 b- % %20 c- % %80 d % %2 e- % %98

16 b- 15 / 110 x 1000 - Bir şehirde şu şekilde istatistiksel veriler varsa perinatal mortalite hızı nedir? (Eylül 99) Canlı doğan yenidoğan sayısı: 100 Ölü doğan bebek sayısı: 10 0-7 gün arası ölen bebek sayısı: 5 0-28 gün arası ölen bebek sayısı: 6 Anne ölümü:3 a- 15 / 100 x 1000 b- 15 / 110 x 1000 c- 16 / 110 x 1000 d- 21 / 100 x 1000 e- 16 / 100 x 1000

17 e- 290 / x 1000 - Bir yerleşim yerinde 290 canlı doğum, 10 ölü doğum, 300 doğum yapan kadın, 3000 kadın mevcuttur. Yıl sonu nüfusu ’dir. Kaba doğum hızı hangisidir? (Nisan 2001) a- 300 / 3000 x 1000 b- 290 / 300 x 1000 c- 290 / 3000 x 1000 d- 300 / x 1000 e- 290 / x 1000

18 b. Kohort araştırma - Yapılan bir araştırmada atom bombası atıldığında bu kentte bulunan kişiler üzerinde bombanın atılmasından 20 yıl sonra kanser oluşumun incelenmiştir. Bu araştırmanın türü hangisidir? (Eylül 2002) a. Kesitsel araştırma b. Kohort araştırma c. Vaka kontrol araştırması d. Deneysel araştırma e. Retrospektif

19 e. 90/100 . Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diyabetli olduğu bilinen ve 100 tanede normal sağlıklı sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diyabetik olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diyabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir? (Eylül 2002) a. 90/20 b. 90/90 c. 90/110 d. 110/200 e. 90/100

20 a. 35 yaş üstünde sigara içen kadın
- Kombine tip oral kontraseptif kullanımın kesin kontrendike olduğu bir durum aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2002) a. 35 yaş üstünde sigara içen kadın b. Diabetes mellitus c. Hipertansiyon d. Migren e. Epilepsi

21 e. 100/10.000x1000 0-4 yaş grubunda 15 5-14 yaş grubunda 12
- Yıl ortası nüfusu , canlı doğum sayısı 250, ölü doğum sayısı 25 olan bir ilçede aynı sürede ; 0-4 yaş grubunda 15 5-14 yaş grubunda 12 15-44 yaş grubunda 15 45+ yaş grubunda 43 ölüm olmuştur. Bu bilgilere göre bu ilçede kaba ölüm hızı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2002) a. 15/250x1000 b. 25/250x1000 c. 15/10.000x1000 d. 75/10.000x1000 e. 100/10.000x1000

22 c. Hastaların yaşam süresinin uzaması
Aşağıdakilerden hangisi serviks uteri kanseri erken tanısı amacıyla yapılan tarama çalışmalarının yararlı olup olmadığının en geçerli göstergesidir? (Nisan 2002) Serviks kanseri görülme sıklığının artması Serviks kanseri görülme yaşının daha genç yaşlara kayması Hastaların yaşam süresinin uzaması Serviks kanseri mortalite hızının azalması Serviks kanseri tanısı ile ameliyat edilen hasta sayısının azalması

23 c. Perinatal ölüm hızı Aşağıdakilerden hangisi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini değerlendirmede ölçüt olarak kullanılabilir? (Nisan 2002) Yaşa özel ölüm hızları Postnatal ölüm hızı Perinatal ölüm hızı Fatalite hızları Kaba ölüm hızı

24 b. Tüberkülozlu anne - Aşağıdakilerden hangisi Perinatal bebek ölüm sebeplerinden değildir? (Eylül 2001) a. Konjenital malformasyonlar b. Tüberkülozlu anne c. Tetanoz d. Kızamık e. Prematürite

25 e. Atfedilen risk - Bir hastalığın etkeniyle karşılaşmış bir grup ve karşılaşmamış bir grup arasındaki söz konusu hastalığının insidans hızı bakımından gözlenen farka ne denir? (Eylül 2001) a. Atak hızı b. Odds oranı c. Hastalığın gücü d. İnfektivite e. Atfedilen risk

26 c. 290/10000x1000 - Bir ilçe için aşağıdaki bilgiler mevcuttur; Canlı doğum sayısı: 290 Ölü doğum sayısı: 10 Yıl ortası nüfus: Yıl ortası kadın nüfus: 3000 Bu ilçedeki kaba doğum hızı nedir? (Nisan 2001) a. 290/3000 x 1000 b. 300/3000 x 1000 c. 290/10000 x 1000 d. 300/10000 x 1000 e. 280/10000 x 1000

27 a) İnsidans hızı Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bölgede belirli bir zaman için gelişen vaka sayısının bölgedeki risk altındaki kişi sayısına oranı olarak tanımlanır? (Eylül 2003) İnsidans hızı Prevalans hızı Fetalite hızı Atfedilen risk Rölatif risk

28 e) Retrospektif kohort
Lastik fabrikasında çalışan işçilerde bazı hastalıkların incelenmesi amacıyla araştırma yapılması planlanıyor. Çalışma 1975 yılında yapılıyor. Fabrikada yılları arasında çalışmış işçilerin sağlık kayıtları değerlendiriliyor. Bu çalışma ne tür bir araştırmadır? (Nisan 2004) Vaka kontrol Kesitsel Tanımlayıcı Morbidite Retrospektif kohort

29 d) Akciğer kanseri yıllık insidansı 50/100.000
nüfuslu bir bölgede bir yıllık sürede 50 yeni akciğer Ca vakası görülmüştür. 40’ı sigara içmekte olan bu 50 hastanın 30’u ölmüştür. Bu bilgilere göre bölgeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Nisan 2005) Akciğer kanseri prevalansı 80/ Sigara içenlerde akciğer kanseri sıklığı 40/ Akciğer kanseri mortalite hızı 30/50 Akciğer kanseri yıllık insidansı 50/ Akciğer kanseri fatalite hızı 30/

30 b) Vaka kontrol Nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanımı ile akut nonvariköz üst GİS kanaması arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla bir sağlık kuruluşunda nonvariköz üst GİS kanaması tanısı almış olan 57 hastanın tıbbi kayıtları incelenmiştir. Bu çalışmada yaşa ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 123 kişide kontrol edilmiş ve kontrollere göre hastaların daha büyük bir oranının NSAE ilaç almış olduğu bulunmuştur. Bu ne tür bir araştırmadır? (Nisan 2005) a) Kesitsel b) Vaka kontrol c) Kohort d) Metodolojik e) Deneysel


"HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları