Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALABSORBSİYON SENDROMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALABSORBSİYON SENDROMU"— Sunum transkripti:

1 MALABSORBSİYON SENDROMU

2 MALABSORBSİYON SENDROMU
Yağların yağda eriyen ve diğer vitaminlerin, proteinlerin,karbonhidratların, elekrolit mineral ve suların suboptimal absorbsiyonu ile karakterlidir. Normal sindirim fonksiyonuna ait nedenlerden en az birinin bozulmasına bağlıdır.

3 1) İntraluminal sindirim; Tükrükle ağızda başlar,midede desteklenir,İB’da safra tuzlarının etkisi ile devam eder. 2)Terminal sindirim;İB fırçamsı kenarındaki enzimlerle 3) Transepitelyal transport; Besin,sıvı ve elektrolitlerin intestinal vasküler sisteme gelmesidir

4 Malabsorbsiyon nedenleri
1) İntraluminal sind yetersizliği 2)Mukozal hücre anormalliğ 3)İB yüzeyinin azalması 4)Lenfatik obst 5)Enfeksiyon 6)İatrojenik

5 MALABS. SONUÇLARI 1)Ağrı,diare, kilo kaybı
2)Anemi(Fe), B12, folat yetm. 3)Osteopeni, tetani(Ca,Mg,Vit D) 4)Amenore, infertilite 5)Purpura, peteşi (Vit K yetm) 6)Periferal nöropati

6 Anormal çamur gibi,köpüklü,yağlı kaygan gayta
Abdominal distansiyon,kilo kaybı

7 HASTALIKLAR 1) Çölyak Şupru 2) Disakkaridaz yetm 3) Tropikal Şupru
4) Abetalipoprot 5) Whipple hast

8 ÇÖLYAK HASTALIĞI (NON-TROPİKAL ŞUPRU)
İB’da mukozal lezyon bulunan besin absorbsiyon bozukluğu olan ve buğdaydan fakir (gliyadin) besinle beslenince düzelen hast. Gluten duyarlı enteropati,Nontropikal Şupru Gluten buğdayın alkolde eriyen suda erimeyen bir protein komponentidir ve tahıllarla ilişkilidir. Hastalıkta hücresel immünite önemli

9 İB mukozası glutenle karşılalınca lam
İB mukozası glutenle karşılalınca lam. Propriada T helper hücreleri ve intraepitielyal sitotoksik T lenf birikir. T hüc’den salınan sitokinler intestinal enterositleri hasarlandırır. Ailesel olması söz konusu. Morfoloji; Mukoza düz veya kıvrıntılı, villuslarda belirgin atrofi, kriptlerde hiperplazi, fırçamsı kenar kaybı, intraepitelyal lenf artışı.

10

11 Değişiklikler duedonum ve proksimal jejenumda fazla çünkü diyetsel glutenin en fazla konsantrasyona maruz kaldığı yer, Ted Glutenden fakir diyet. Tanı; 1) Malab klinik bulguları 2) Biyopsi 3) Gluten kesilmesi.

12 Tropikal şupru Post-infeksiyöz sprue olarak da bilinir
Tropikal kuşakları ziyaret edenlerde olur. E. coli or Haemophilus a bağlı olduğu düşünülüyor İntestinal zedelenme tüm seviyelerde ob. Değişken villöz atrofi (yok, kısmi, total); tüm İB ı tutabilir , inflamatuar infiltrat, kript hiperplazisi Antibiyotik kullanılır Lenfoma riski yok.

13 Whipple Hastalığı Nadir sistemik bir olaydır. Barsak,SSS ve eklemleri etkiler Gr + aktinomycetler (Tropheryma whipelli) İB mukozasında geniş makrofajla dolu. PAS + dir. Basil nötrofil içinde lamina propriada epitel hücreleri içinde görülür. Antib cevap tam.

14 Abetalipoproteinemia
Doğumsal metabolizma bozukluğudur, otozomal resesif İntestinal mukozal hücrelerde apoprotein B sentezi ve salınımında defekt vardır; serbest yağ asitleri ve monogliseridler şilomikronlarin yapısına katılamazlar, hücre içinde trigliserid olarak depolanır ve hücre sitoplazmasında vakuolizasyonlara neden olurlar Gelişme geriliği, diyare ve steatore görülür Villuslar normaldir


"MALABSORBSİYON SENDROMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları