Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP ve YASAL DAYANAĞI Dünyada

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP ve YASAL DAYANAĞI Dünyada"— Sunum transkripti:

1 BEP ve YASAL DAYANAĞI Dünyada

2 ABD “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi tüm engelli çocuklar ve gençlere uygun eğitim programı sağlama sorumluluğu ile karşılaştı. 1980’lerde tam olarak uygulanan yasa bazı kişiler için bir ideali yansıtırken, bazıları için de bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Özellikle 1960’lardan sonraki ağırlık kazanan insan hakları hareket özel gereksinimli bireylere verilen önemi artırmıştır.

3 1975/ ye gelinceye değin, Test etme, değerlendirme etiketlendirme ve yerleştirme süreçlerinin yapıcı bir biçimde sorgulanması. Anne-baba organizasyonlarının etkinliğinin ve anne-babaların giderek politik kararların daha çok farkında olmalarının sağlanması. Eğitim teknolojisinin de ilerleme sağlanması. Özel gereksinimli çocukların haklarının yaşama ve yargı sistemi ile güvence altına alınması.

4 1975/ ye gelinceye değin, Ailelerin yaptığı yasal başvurular (mahkemeye verme) sonucunda oluşan kanunlar, engellilere onların gereksinimlerini karşılayacak türden haklar verdi. Çocuklara ve ailelerine özel eğitim programlarından yararlanma ve fark gözetmeksizin değerlendirilme hakkı verildi. Bu haklar yasasında yerini aldı. PL ’nin oluşmasına neden olan çeşitli hareketlilikler vardır. Bu hareketlilikler sonunda en kapsamlı yasa olan “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” oluşmuştur.

5 Yasal Başvurular 1971’de bir derneğin Pensilvanya eyaletine karşı açtığı dava sonunda tüm engelli çocuklar kendi kapasitelerine uygun parasız eğitim hakkını elde ettiler. Bir başka dava sonucunda, 90 gün içinde eyalette oturup da okula gitmeyen zihin engelli öğrenciler belirlenecek ve 1972 Eylül ayından önce eğitime başlayacaklardır. Eğitime alınmamış olan tüm çocukların tıbbi ve psikolojik değerlendirmeleri yapılacaktır. Belirlenen ve değerlendirilen her çocuk kapasitesine uygun parasız programa yerleştirilecek Zihin Engelli özel sınıflarında tüm çocuklar yeniden değerlendirileceklerdir. Eyalet finansman ve öğretmen sağlayacaktır.

6 Bu iki davada Yasal uygulama hakkı Parasız eğitim hakkı elde edildi.

7 Diğer haklar ve yasal başvurular
Fark Gözetmeksizin Değerlendirme Hakkı. Bu dönemde 1960 çocuklar uygun olmayan testlerle değerlendiriliyorlardı. 2 önemli dava var. Bunlardan birinde, Meksika kökenli çocukların beyaz orta sınıf norm grubuyla karşılaştırıldığı idi Bir diğer davada, zencilerin beyaz normlarıyla karşılaştırılması ve sonuçla kültür farklılıklarında oluşan bir geriliğin gözlenmesine

8 Bu iki dava sonucunda Fark gözetmeksizin değerlendirme hakkı ile Ailenin test ve yerleştirme süreçlerine katılması kararı alında. Her bir engelli öğrenci için BEP geliştirilmesi fikri Rehabilitasyon Yasasında vurgulandı.

9 PL 93-380 1974 94-142 1975’e temel teşkil eder
PL ’e temel teşkil eder. “Herkes için eğitim hakkı” vurgulanır. Ailenin önemi vurgulanır (onay alınması). Tüm bu hareketlilik sonucunda yılında PL imzalandı. Öğrenme yetersizliği olan çocuklar gerçek anlamda ilk kez bu yasa ile fark edilmişlerdir.

10 PL Katkıları Uygun Eğitimin Tanımı- Engelliler için uygun eğitim hakkını etkili bir biçimde sağlamak amacıyla ayrıntılı açıklama yapılmış ve yasa bunu garantiye almıştır. Buna göre Devlet okullarının programlarından ve hizmetlerinden dışlanmaya son verilmiştir. Okulların engelli çocukları kabul etmeme nedenlerinin bundan böyle kabul görmemesi (engelin derecesi, mali durum, program kolaylıklarının olmayışı dahi). Engelli çocuklar tüm derslere katılma hakkına sahip. Ayrıca o okul bazı harcamaları (ulaşım, konaklama, eğitim harcı) gerekiyorsa aileye maddi yardım alma hakkı sağlanacak. Çocuğa uygun eğitimi nerelerden olacağı bildirilecek.

11 PL Katkıları BEP’nın Gereği- Özel eğitime gereksinimi olan her çocuk için BEP hazırlamak gerekli görülmüştür. En az kısıtlandırılmış ortam ilkesi – En az kısıtlayıcı ortamda eğitilmesi zorunlu. Her çocuğun farklı ihtiyaçlarına göre belirlenir. Karma Eğitim Gereksinimi- Mümkün olduğunca engelli olmayan yaşıtlarıyla birlikte eğitmek özel sınıf ya da ayrı okul normal düzenleme de başarılı olamama halinde başvurulur.

12 PL Katkıları Fark gözetmeksizin Değerlendirme Hakkı – Her öğrencinin ayırım yapılmaksızın değerlendirilmesi. Daha önceki yanlış uygulamalardan kaçmak için şu yönergeyi geliştirmişlerdir. Değerlendirme için seçilen ve uygulanan yöntem ve materyal, ırksal ve kültürel ayrımlardan uzak olmalıdır. Değerlendirme yöntemi ve materyalleri çocuğun kendi dilinde ve anlayabileceği biçimde olmalıdır. Sadece tek bir yöntem veya testte, bir çocuk için uygun eğitim programı belirlenemez.

13 PL Katkıları Yasal Uygulama Hakkı – PL ’de engelli çocuğun kendisinin, ailesinin ve okulun yasal uygulama haklarını korumak için aşağıdakilerin yapılması öngörülmüştür. Değerlendirme öncesinde yazılı dil bulundurmak. Ailenin dili farklı ise tercüman sağlamak. çocuğun eğitsel yerleştirilmesinde yapılacak bir değişikliğin kabul ya da red edildiğini, yazılı olarak aileye bildirmek. Tanı, değerlendirme, yerleştirme veya parasız uygun eğitim ile ilgili sıkıntıların dile getirilmesine fırsat vermek. Çocuğun eğitim yönünden bağımsız olarak değerlendirilmesine fırsat vermek. Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak. Çocuğun eğitim planına red ile ilgili mahkemeye başvurma.

14 PL 94-142 Katkıları PL 94-142’nın diğer katkıları.
Daha kapsamlı tanı yöntemlerinin olması Hizmetin tam olarak zamanında sağlanması Personel gelişimi için HİE’de kapsayan programların olması. Değerlendirme ve diğer tüm bilgilerin güvenliğini sağlama. Ailesi olmayan veya bilinmeyenlerin de bu haklardan yararlanması


"BEP ve YASAL DAYANAĞI Dünyada" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları