Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU CÜMLEDE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU CÜMLEDE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 KONU CÜMLEDE ANLAM

2 CÜMLEDE ANLAM *SORU 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) Çok konuştuğundan pek sevilmiyordu. B) Her şeyini öğrencilerine adamış biriydi. C) Biletleri alır almaz buraya gelecekmiş. D) Çayını içmeden sofradan kalktı.

3 *ÇÖZÜM- B,C ve D seçeneğinde yine sonuç var ama nedeni yok. Çünkü neden-sonuç ilişkisi olabilmesi için hem nedeni hem de sonucu olması lazım ama C,B ve D seçeneğinde sadece sonucu var. A seçeneğinde nedeni ve sonucu var. Çünkü çok konuştuğundan pek sevilmiyordu demiş. “Çok konuştuğundan” nedeni “pek sevilmiyordu” ise sonucu. cevap A

4 *SORU 2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yaklaşım söz konusudur?
A) Başarısız olacağını sanmıyorum. B) Bu eserleriyle ün yapacağını sanmıyorum. C) Bütün sınavlarda başarısız oldu. D) Başarılı olmak için öncelikle bana inanmalısın.

5 *ÇÖZÜM- A seçeneğinde başarısız olacağını sanmıyorum demiş yani burada tam tersini kullanıp başarılı olacağını sanıyorum anlamında kullanılmıştır. B seçeneğinde ise sanmıyorum derken bir tane olumsuz kullanmış ve hem biçimce olumsuzdur hem de anlamca olumsuzdur. C seçeneğinde olumsuz bir yaklaşım söz konusu değildir. Çünkü zaten o cümle olumsuzdur. D seçeneği ise hem anlamca hem de biçimce olumsuzdur. Olumsuz bir yaklaşım söz konusu değildir. cevap B

6 *SORU 2- aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul (şart) anlamı vardır?
A) Otobüsü kaçırınca derse geç kaldı. B) Dışarı çıkman ödevlerini yapmana bağlı. C) Baharın gelmesiyle etraf şenlendi. D) Bu çalışmayla başarı olacağını sanmıyorum.

7 ÇÖZÜM- A seçeneğinde koşul (şart) anlamı yoktur
*ÇÖZÜM- A seçeneğinde koşul (şart) anlamı yoktur. Neden-sonuç ilişkisi vardır. B seçeneğinde koşul (şart) anlamı vardır. Çünkü eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin koşul (şart) anlamı gerçekleşmesine bağlı. C seçeneğinde de koşul koşul (şart) anlamı yoktur. Çünkü eylemin gerçekleşmesi başka bir eyleme bağlı değil. D seçeneğinde de koşul (şart) anlamı yoktur. Çünkü varsayım cümlesidir. cevap B

8 *SORU 4- 1.suda 2.kaptanın 3.belli 4.ustalığı 5.olmaz 6.durgun Numaralandırılmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

9 *ÇÖZÜM- Kurallı bir cümle oluşturulduğunda yüklemin sona gelmesi gerekir. Öznenin de başa gelmesi gerektiği için öznemiz “kaptanın” kelimesidir yüklemimiz ise “olmaz” kelimesidir. Onun için cevap B’ dir. Yani cevap B

10 *SORU 5-Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Harun , çok denizde kaldığı için üşümüş. B) Onulmaz bir yaradır ümitsizlik. C) Bu kapıdan , izinsiz hastaneye girilmez. D) Halil Bey, sevilen mahallemizin kişilerindendir.

11 *ÇÖZÜM- A,C ve D seçeneklerinde sözcüğün yanlış yerlerde kullanımı söz konusudur. A’ da “çok denizde kaldığı için” yerine “denizde çok kaldığı için, C ‘ de “izinsiz hastaneye girilmez” yerine “hastaneye izinsiz girilmez.”. D’ de “sevilen mahallemizin kişilerindendir” yerine “mahallemizin sevilen kişilerindendir” ifadesi kullanılmalıdır. Ama B seçeneğinde anlatım bozukluluğu yoktur. cevap B

12 *SORU 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Çok çalıştı da yarışmayı kazandı. B) Bu konuyu yarın işleyeceğiz. C) Akşam eve tek başına geldi. D) Konuşsam da onun kararını etkileyemem.

13 ÇÖZÜM- Sebep-sonuç cümleleri “niçin” sorusuna cevap verir
*ÇÖZÜM- Sebep-sonuç cümleleri “niçin” sorusuna cevap verir. A seçeneğinde yükleme niçin sorusu sorulduğunda yanıt “çok çalışmak” olacaktır. Diğer sorular “niçin” sorusuna cevap vermemektedir. cevap A

14 *SORU 7- Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?
A) Ev yeni ama henüz oturulmaz. B) Not almıştım ama evde unutmuşum. C) Bu daha güzel ama param yetişmiyor. D) Arabayı veririm ama dikkatli kullanırsan.

15 *ÇÖZÜM- “Ama” bağlacı A, B ve C seçeneklerinde olumlu ve olumsuz cümleleri bağlamıştır. D seçeneği ise “ne şartla?”sorusuna cevap verdiği için şart cümlesidir. Arabayı ne şartla verecek? Dikkatli kullanma şartıyla. cevap D

16 *SORU 8-Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Ahmet ile Ali düğünde karşılaşmışlardı. B) Ahmet zayıf, Ali daha da zayıftı. C) Ahmet her zaman Ali’ den çekinirdi. D) Ahmet başarısını Ali’ ye borçluydu.

17 *ÇÖZÜM- Karşılaştırma cümlelerinde karşılaştırılan bir yön olması gerekir.
B seçeneğinde Ahmet ile Ali “zayıflık” açısından karşılaştırılmıştır. Ama diğer seçeneklerde karşılaştırma olmamıştır. Çünkü karşılaştırma yönü yoktur. Cevap B

18 *SORU 9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanım” yapılmıştır?
A)Şiir, insanı katı düşüncelerden kurtarır. B)Sembol, özel anlam yüklü şekil veya sözcüktür. C)Pusula, yön bulmamıza yardımcı olur. D)Matematik dersinde üçgen konusunu işledik.

19 ÇÖZÜM-Tanım cümleleri “bu nedir. ”sorusuna cevap verir
*ÇÖZÜM-Tanım cümleleri “bu nedir?”sorusuna cevap verir. B seçeneğinde “sembol nedir?” sorusuna “Sembol, özel anlam yüklü şekil veya sözcüktür.” şeklinde diye cevap verir. Ama diğer şıklara bu soruyu sorduğumuzda cevap vermez. Cevap B

20 *SORU 10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ihtimal” söz konusudur?
A) Mehmet bu saatlerde televizyon izliyor olmalı. B)O, bugün eve herkesten önce gitmeli. C)Derslerine bu yıl çok çalışmalı. D)Bu konuyla ilgili bütün kitapları okumalı.

21 *ÇÖZÜM- “-malı/-meli” eki B,C ve D seçeneklerinde gereklilik anlamı katmıştır.A seçeneğinde Mehmet televizyon izlemiyor da olabilir. Dolayısıyla ihtimal söz konusudur. Cevap A

22 SORU 11- “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez
*SORU 11- “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.”sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Güçsüz insanların başarmak için yardıma ihtiyacı olduğu. B) Mücadele etmeden hiçbir amaca ulaşılamayacağı. C) Bir amacı olmayan kişiye hiçbir şeyin fayda sağlamayacağını D) Amacından uzaklaşmayan insanların mutlaka başarılı olacağı.

23 *ÇÖZÜM- cümlede kişinin öncelikle kendine bir hedef belirlemesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu olmadığı takdirde hiçbir şeyin fayda sağlamayacağını anlatılmıştır. Cevap C

24 *SORU 12- . Hikâye ve roman okumayı çok severim.
2. Hikâye ve roman okumayı eskiden beri severim. 3. Hikâye ve roman okumayı oldum olası 4. Hikâye ve roman okumayı da severim. Yukarıdaki cümlelerden hangileri yak&n anlamlıdır? A) B) C) 2 – 3 D) 1 - 4

25 *ÇÖZÜM- dikkat edilirse bütün cümlelerde “hikaye ve roman okumayı sevme” işi ortaktır. 2 ve 3. cümlelerde ise farklı bir ortaklık vardır. O da eskiden beri, oldum olası ifadelerindeki anlam ortaklığıdır. Cevap C

26 1- cevap 2- kapılırız 3- eğilimimize 4- kendi 5- veren 6- düşüncelere 7- kolayca Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

27 *ÇÖZÜM- Karışık olarak verilen sözcüklerle “ kendi eğilimimize cevap veren düşüncelere kolayca kapılırız.” şeklinde bir cümle kurulmalıdır. Çünkü anlamlı bir cümle kurmak için yüklem sonda özne başta olmalıdır. Cevap A

28 *SORU 14-“Sesinizi duyuyorum ............... söylediklerinizi
anlayamıyorum.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun değildir? A) ama-hiç B) fakat-iyi C) ancak-pek D) çünkü-çok

29 *ÇÖZÜM- Verilen cümlede birinci bölüm olumlu (duyuyorum) ikinci bölüm ise olumsuz ( anlayamıyorum) şeklindedir. Ama, ancak,fakat bağlaçları olumlu ve olumsuz cümleleri bağlar. Çünkü bağlacının ise böyle bir görevi yoktur.

30 *SORU 15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
Gelincik baharın sonlarına doğru açarken çiğdem baharın hemen başında açar. B) Bahar mevsimi, beni yaz mevsiminden çok mutlu eder. C) Meltem bu yağmurları yaz yağmurlarına tercih ediyor. D) Nevruz çiçeği baharın müjdecisidir.

31 ÇÖZÜM- A seçeneğinde gelincik ile çiğdem karşılaştırılmıştır
*ÇÖZÜM- A seçeneğinde gelincik ile çiğdem karşılaştırılmıştır. B seçeneğinde bahar ile yaz karşılaştırılmıştır. C seçeneğinde bu yağmur yani şimdi yağan yağmurla yaz yağmuru karşılaştırılmıştır. D seçeneğinde ise hiçbir şey karşılaştırılmamıştır. Cevap D


"KONU CÜMLEDE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları