Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEVGİ BÖCÜKLERİ HEPİNİZE EYÜ DERSLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEVGİ BÖCÜKLERİ HEPİNİZE EYÜ DERSLER"— Sunum transkripti:

1 SEVGİ BÖCÜKLERİ HEPİNİZE EYÜ DERSLER
PARÇADA ANLAM SEVGİ BÖCÜKLERİ HEPİNİZE EYÜ DERSLER

2 PARAGRAF: Bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. A)PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ: 1- Parçanın Konusu:-Üzerinde yazı yazılabilecek her şey konu olduğundan konuya bir sınır çizilemez. -Konu birkaç kelimeyle ifade edilebilecek niteliktedir -Konu,”şu şöyledir,bu böyledir”şeklinde bir yargı bildirmez. -Konu cümleleri genelde tamamlanmamış olup sonunda bir noktalama işareti bulundurmazlar. Konuyla İlgili Çıkabilecek Sorular; -Bu paragrafın konusu nedir? -Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? -Parçada neden söz edilmektedir? -Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır? -Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

3 Parçanın Konusu Bulunurken Şunlara Dikkat Edilmelidir;
-Her bir cümlede,anlatılanlar bir iki kelimeyle tespit edilmelidir, -Parçadaki cümlelerin içerisindeki asıl kavramlar belirlenmelidir, -Parçada en çok tekrar edilen kelimeler üzerinde yoğunlaşılmalıdır, -İlk cümlelere dikkat edilmelidir,zira konu ilk cümlelerde verilebilinir, -Konu bazen parçada anlatılan öykü,bir fıkra yada bir durum olabilir, -Konu belirlerken,belirlenen ifadenin parçanın tamamını kapsar nitelikte olmasına dikkat edilmelidir, ancak bu yapılırken genellemeye gidilmemeli, mümkün olduğunca parçayı da kapsayıcı şekilde konu daraltılmalıdır.

4 2)Parçanın Başlığı:-Başlık ilgi çekici ve düşündürücüdür,
-Konu hakkında bilgi verir, -Ana düşünceyi çağrıştırır, -Parçanın bütünü okunduğunda daha iyi kavranır. 3)Parçanın Ana Düşüncesi:-Ana düşünce bir yargı bildirir, -Parça okunduğunda herkesin vardığı ortak düşüncedir, -Parçayı kapsar nitelikte genel bir yargıdır, -Parça tek cümle ile özetlenecek olsa bu ana fikir cümlesi olur. Ana Fikri Bulmak İçin Sorulacak Sorular;(aşağıda verilen açıklamalara göre;) -Yazar bu parçayı hangi amaçla yazmıştır? -Bize ne demek istemiştir?

5 Ana fikri bulmak için; -Öncelikle konu bulunmalıdır, -Yazarın konuyu ele alış amacının ana düşünceyi oluşturduğu unutulmamalı, -Parçadaki bağlayıcı kavramlar varsa belirlenmeli; çünkü” kısacası,sonuçta,oysa,bence,özetle,aslında” gibi ifadelerden sonra ana fikir gelebilir, -Örnek verilmişse örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceği hatırdan çıkarılmamalı, -Parçada yararlanılan benzetme,tanık gösterme cümlelerinde ana fikir bulunabilineceği dikkate alınmalı, -İki nokta(;) işaretinden sonra gelen açıklama cümlelerinde ana fikir bulunabilineceği bilinmelidir.

6 4)Parçanın Yardımcı Düşünceleri:
-Yardımcı düşüncelerin sayısı birden fazladır, -Yardımcı düşüncelerden hiçbiri parçayı tam olarak kapsamaz, -Yardımcı düşünceler ana düşüncelerin sınırını çizer, -Yardımcı düşünceler ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedir, -Sorularda bizden parçada yer almayan yardımcı düşünceyi bulmamız istenir.Dolayısıyla bu sorular genelde olumsuz şekildedir.

7 Parçanın Yardımcı Düşünceleri İle İlgili Sınavlarda Gelen Soru Tipleri;
-Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz? -Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? -Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? -Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılanla çelişir?

8 5)Karakter:Parçayı yazan veya yazarın huy,hareket,düşünce gibi özelliklerine denir.
Karakterle ilgili sınavda gelebilecek soru tipleri; -Parçanın yazarı,şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? /söylenir? -...diyen bir insan için hangisi söylenebilir? /Söylenemez? -Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki kişinin bir özelliği değildir? -Şair nasıl bir ruh hali içindedir?

9 Bu Tip Sorular Çözülürken;
-parçanın konusu ana düşüncesi ve parçanın yazarına hakim duygu veya duygular belirlenmelidir öncelikle, -parçanın yazarı veya şairin düşünceleri belirlenmelidir, -anlatılanlardan yola çıkılarak nasıl bir insan olduğu ana hatlarıyla belirlenmelidir, -parçanın yazarı veya şairiyle ilgili parçada tasvirler varsa bunlar da belirlenmeli.kişinin görünüşü,ruh hali hakkında ipucu verebilir çünkü . -yazarın veya şairin nasıl bir düşünce veya duygunun etkisinde kaldığı belirlenmelidir.

10 parçalarda son veya ilk cümlede bulunabilir.
İPUÇLARI Sınavlarda çoğunlukla konusuyla ilgili “şiirin teması nedir?”şeklinde sorulmaktadır. (tema:konu) Parçanın ana düşüncesi bütününü kapsar Ana düşünce soruları şiirle ilgili olabilirde, öğrendiğini şiir üstünde de kullan. Ana fikir parçalarda son veya ilk cümlede bulunabilir.

11 İPUÇLARINA DEVAM... Bazen de parçada anlatılanlar seçeneklerde
atasözüyle karşılanır. Parçadakileri o atasözü kapsar. Olumsuz sorular bazen de parçadan yola çıkılarak sorulur. Parçanın yardımcı düşünceleriyle ilgili sorular şiirde karşımıza çıkabilir.

12 Parçaya göre iyi bir yazının asıl özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAPLI TEST İyi bir yazının temel özelliği nedir,diye soruyorlar. Bence bir yazıyı iyi yapan ne anlaşılır oluşu,ne de sürükleyici oluşudur.Yazıyı yazı yapan kendine has olması,başkasına benzememesi;yani yeni,farklı ve alışılmışın dışında olmasıdır. Parçaya göre iyi bir yazının asıl özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A)Doğallık B)Akıcılık C)Özgünlük D)Açıklık 1)

13 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
2) Ön yargı insana özgü tabii bir zihin faaliyeti olduğundan, ön yargının doğrudan zararlı olduğunu söyleyemeyiz.Hatta faydalı da olabilir,ancak bir koşulla “ön” olarak kaldığı müddetçe. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A)İnsanların ön yargılı olması doğaldır. B)Ön yargıyı çürüten yargılar olmadığı sürece insanlar için iyidir. C)Ön yargı yararlı da zararlı da olabilir. D)Ön yargılı insanlar çevrelerinde pek sevilmezler.

14 Paragrafta vurgulanan düşünceyi en iyi özetleyen
3) İnsan çoğu zaman benliğinde bulunan umursamazlıktan dolayı öğütlere kulak asmaz. Örneğin;bir genç,ana babasını;bir öğrenci öğretmeni çoğu zaman dinlemez.oysa konuda, başına gelen acı olaydan ders almakta gecikmez. Çünkü bundan zarar görmüştür. Paragrafta vurgulanan düşünceyi en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A)Başa gelen çekilir B)Su testisi su yolunda kırılır. C)Bir musibet bin nasihatten iyidir. D)Son pişmanlık neye yarar.

15 4) Şiirin teması nedir? Burada güneş, Orada yağmur,
Güneşte de güzel dünya, Yağmurda da, Şükürler olsun Allah’ım Şükürler sana, Verdiğin hayat pırıl pırıl Şiirin teması nedir? A)Doğa sevgisi B)Mutluluk özlemi C)Allah sevgisi D)Yaşama sevgisi

16 Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa, sıralama nasıl olur?
5) 1.Bu hayallerle oyalanırken parka geldiğimi fark ettim. 2.Sisli bir güz sabahı evden çıktım. 3.Yol boyunca yaz günlerinin sere serpeliği geçti aklımdan. 4.Parktaki güvercinler sanki yaza özlem şarkısı söylüyordu. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa, sıralama nasıl olur? A) B) C) B) Test bitti. Cevapları arka sayfadan alabilirsiniz.

17 CEVAPLAR SORU 1:C SORU 2:D SORU 3:C SORU 4:D SORU 5:A

18 SON Başarılar Dilerim! BÖCÜKLER DERS BİTMİŞTİR.


"SEVGİ BÖCÜKLERİ HEPİNİZE EYÜ DERSLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları