Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül Adı: İş Organizasyonu Modül Konusu: Denetleme, Modern Yönetim ve Organizasyonu HÜREYRA OFLAZ 10-F 668 HAZIRLAYAN:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül Adı: İş Organizasyonu Modül Konusu: Denetleme, Modern Yönetim ve Organizasyonu HÜREYRA OFLAZ 10-F 668 HAZIRLAYAN:"— Sunum transkripti:

1 Modül Adı: İş Organizasyonu Modül Konusu: Denetleme, Modern Yönetim ve Organizasyonu
HÜREYRA OFLAZ 10-F 668 HAZIRLAYAN:

2 DENETLEME Denetim:Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır.

3 DENETİMİN ÖZELLİKLERİ
Eğer düzenli kontroller yapılırsa hataların tekrarlanmamasına neden olur. Sorumluluğun ve yetkilerin gerekli kişilerde olup olmadığı kontrol yapılmalıdır. Yapılacak işin yapım aşamasında nelerin yapılıp,nelerin yapılmayacağı gibi soruların araştırması kolaylaşır. Denetim tasarruf sağlar ve Zaman,para ve emek savurganlığı önlenir. Yapılacak işin nitelik ve nicelik bakımından istenilen özellikte olup olmadığı. Yapılan işte yöntemlere uyulup uyulmadığı.

4 Bu yöntem kontrol aracı olarak etkilidir.
DENETLEMENİN ÇEŞİTLERİ GÖZLEM FİNANSAL DENETİM Çalışanların yaptıkları işleri planlar dahilinde yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Bu yöntem kontrol aracı olarak etkilidir. Denetim konusunun önemli bir bölümünü oluşturur.Bu denetimin özel iki bölümü vardır.Bunlar:Muhasebe ve Bütçe’dir . İÇ KONTROL Organizasyonun finansal ve sayısal işlemlerinin denetimi açısından büyük bir önem taşır. Organizasyonun politikalarını,yöntemlerini,programlarını da konu lır.

5 KALİTELİ DENETİMİN ÖZELLİKLERİ
Ölçüm birimlerinin seçimi yapılması Ölçütlerin oluşturulmasını sağlamak. Performans standartlarının belirlenmesi. Kalitesini iyileştirmek için ihtiyaçları belirlemek. Kalitesini iyileştirmek için özel projelerin tanımlanması. Kalitesini iyileştirmek için projelerin organize edilmesi.

6 “Acaba kalite nedir?” “Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir.”

7 konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur.
Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. sorunlar ortaya çıkmadan önce Tedbir, çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Kalite müşteri tatminidir. Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir. Kalite tedbirdir. Kalite verimliliktir.

8 İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür.
talepleri karşılamak için Esneklik, değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite esnekliktir. Kalite etkili olmaktır. İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. Kalite bir programa uymaktır.

9 Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi
Bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Bunun yolu insandan geçer. İşin sahibi insandır. Öncelik insana yapılan yatırımadır. Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi sürekli ve düzenli bulmak için yolculuk yapmaktır. bir Kalite, süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Mükemmelliğin de mutlaka iyileştirilebilecek bir tarafı vardır. Kalite; amaca, kullanıma ve koşullara uygunluk ve beklentileri aşmadır. Kalite bitmeyen bir süreçtir.

10 Kalite yönetimi sisteminin dört yönetim işlevi vardır.Bunlar;
Süreç Yönetim Proje Yönetimi Bireysel Faaliyet Yöntemi Stratejik Yönetim

11 Bireysel Faaliyet Yöntemi
Süreç Yönetim Proje Yöntemi Stratejik Yönetim Bütün çalışanlarının ortak değerler sistemi içinde kalite hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve çabalarının bütünleştirilmesi için kuruluşun misyon, vizyon ve politikalarını tanımlanmasıdır. Kuruluşun tüm süreçlerinin ve bunlarla ilişkili operasyonların maksimum verimle, optimum maliyet düzeyinde ve en yüksek müşteri tatmini ile işlerliğini garanti altına almaktır. TKY, işletme organizasyonu bünyesinde birimler, bölümler ve fonksiyonlar arası işbirliğini, sorunlara ortaklaşa çözümler getirmeyi ve sürekli iyileştirme anlayışının tüm süreçlere yerleştirilmesini öngörür. Tüm çalışanların görevleri, bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri ve kalite iyileştirme metot ve uygulamaları için politikalar, planlar ve prosedürleri oluşturur.

12 TOPLUMSAL GELİŞMENİN DE ÇÜRÜMENİN DE TEMELİNDE YÖNETİCİLERİN TAVRI YATAR.
“Geleceği görebilmek, zafere ve başarıya doğru atılan en büyük adımdır.”

13 Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir.

14 TKY’NİN DOĞUŞU Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gerektiği gibi yapamaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir.” (HAMMURABİ YASALARI m.ö.2150)

15 TARİHİ SÜRECİ TKY’NIN Mimarı Edwards DEMING’tir.
TKY ilk olarak Henry Ford tarafından kullanılmıştır. TKY süreci bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu Frederick W. Taylor’dur. İshikawa “kalite herkesin işidir.”diyerek, 1962’ de ilk kalite kontrol çember çalışmalarını başlatmıştır. TKY‘NIN tam anlamıyla 1950 yıllarında Japonlar tarafından uygulandığı söylenebilir. Juran 1954’ de “kalite yönetimin sorumluluğudur.” anlayışını geliştirmiştir.

16 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
MUAYENE VE TEST KALİTE KONTROL KALİTE GÜVENCE

17 Toplam Kalite Yönetiminin
Y’Sİ YÖNETİM T’Sİ TOPLAM K’SI KALİTE Tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ile hizmetlerin tümünü kapsıyor. Müşterinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade ediyor. Yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına geliyor.

18 beş yıl içinde dünya’yı
TKY’NİN ÖNCÜLERİ Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünya’yı yakalayabilirsiniz, eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır. Dr. Edwards DEMING 1951

19 Çok geniş anlamda;İyileştirilebilen her şey demektir.
Yalnız mal ve hizmet üretimi ile ilgili süreçler değil, aynı zamanda,işgörenlerin nasıl çalıştıkları,iş görme teknikleri, metot ve yöntemleri, iş dağıtımları ve insan davranışlarını her yönüyle içermektedir.

20 Toplam Kalite Yönetimi
BELLİ ARAÇ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİN KULLANILMASINI GEREKTİRİR. BİR ÖRGÜTTEKİ ÜST YÖNETİMDEN EN ALT KADEMEDEKİ TÜM ÇALIŞANLARIN İŞ SÜREÇLERİNE KATILIMINI VE TÜM İŞLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TEMEL ALIR. BUNUN İÇİN;

21 TOPLAM TOPLAM KALİTE KALİTE
BU DÜŞÜNCE BİÇİMİNİN GEREK ÜST YÖNETİM VE ÇALIŞANLAR, GEREK TÜKETİCİLER VEYA HİZMET BEKLEYEN GRUPLAR TARAFINDAN BENİMSENMESİ TEMEL KOŞULDUR. TOPLAM TOPLAM KALİTE KALİTE EĞİTİM ÇALIŞMALARININ , YÖNETİM FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ZORUNLULUKTUR.

22 SİSTEM TEKNİK YAPI TKY örgütleri, tüketici ihtiyaçlarının doyumu yanında, sürekli geliştirme süreci içinde ve geleceğe yönelik hedefleri olan dinamik ve esnek yapılanmalardır.

23 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
FELSEFESİ VE İLKELERİ

24 SÜREKLİ GELİŞTİRMEDİR
TKY’nin felsefesi SÜREKLİ GELİŞTİRMEDİR

25 DEMİNG’İN 14 TEMEL İLKELERİ
Ürün ve servislerde iyileştirme amacını sürekli kılın. Yeni bir yönetim felsefesini uygulamaya koyun. Her şeyin daha iyisini yapma olanağı vardır. Kalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin, çünkü kalite kontrol edilemez, üretilir. Sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığını sağlayın. Sürekli gelişme aynı yangının defalarca söndürülmesi değildir. Eğitimi kurumlaştırın. Çünkü yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen projelerin başarı şansı yoktur. Liderlik mekanizmasını oluşturun. Liderlik yönetimin doğal işidir.Yargılayıcı değil, eğitici yaklaşımlar önemlidir. Korkuyu yok edin. Doğrular konuşulmalı, çalışanların yaratıcılığı desteklenmeli. Birimler arasında hedefler açısından çelişkiler olmamalı, disiplinli takım çalışmaları desteklenmeli. Çalışanları zorlamaktan ve onlara numerik harfler vermekten vazgeçin. Hedef sıfır hatadır ve bu hataların %95’i yönetimden kaynaklanır. İşyerlerine özgü numerik hedef ve kotaları yok edin. Kişileri bu rakamlara göre değerlendirmeyin. Çalışanların işyerlerinden gurur duymalarını sağlayın. Hızlı değil doğru çalışmak, rekabet değil işbirliği anlayışı yerleştirilmelidir. Kişiyi geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarını destekleyin. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Dönüşümü gerçekleştirecek somut işleri yapın. Yönetim somut işleri planlamalı ve gerçekleştirmelidir.

26 PERFORMANS GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
MÜŞTERİ ODAKLILIK PERFORMANS GELİŞTİRME TEMEL İLKELERİ TAM KATILIM ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SÜREKLİ GELİŞME İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

27 TKY'de TAM KATILIMIN HEDEFİ, üstün düşünüp karar alması ve astın bu düşüncelere katkıda bulunarak uygulaması değildir. HEDEF ÖRGÜTTEKİ HER BİREY İÇİN, HEM DÜŞÜNMENİN HEM UYGULAMANIN BİRLEŞTİRİLMESİDİR.

28 TKY’NIN TEMELİ “Sürekli geliştirmeye dayalıdır.
Sürekli geliştirme=KAIZEN Japonların KAIZEN kelimesi ile ifade etmek istedikleri sürekli geliştirmede amaç, belli bir standardı tutturmak değil seviyeyi -o seviye ne olursa olsun- sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir. KAI = Değişim ZEN = Daha iyi anlamındadır.

29 TKY SİSTEMİ İÇİNDE: 1. İnsan ve işletme kendisini sürekli geliştirir. 2. Yaratıcılık ön plana alınır. 3. Grup odaklı çalışmalarla sinerji oluşturulur. 4. Değişimlerin çabuk benimsenmesi sağlanır.

30 MÜŞTERİ ODAKLILIK Müşteri Genel Müdür Daire Başkanı Müşteri Tedarikçi Çalışanlar Benim müşterilerim kim ya da kimlerdir ve benden ne istenmektedir?

31 İç Müşteri MÜŞTERİ Dış Müşteriler
İşyeri içinde birbirleriyle bağlantılı iş yapan kişiler,çalışanlar, yöneticiler, bölümler anlaşılmalıdır. Dış Müşteriler Genel Müdür Genel Müdür Yard. Daire Başkanları Şube Müdürleri Bölge Baştabipleri Merkez ve taşradaki tüm çalışanlar. Destek personeli (temizlik ve özel güvenlik şirketlerinin personeli) Acenteler, Gemi Adamları Kurumlar Esnaflar Giderek tüm toplum

32 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül Gücü
HERKESİN KATILIMI Fiziksel güç Zihinsel beceri + Gönül Gücü Grupsal katılım Bireysel katılım

33 ÇALIŞANLARIN KATILIMI
İNSAN FAKTÖRÜ İNSAN Kuruluşun performansında geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR

34 KATILIM GRUP ÇALIŞMASI Bunun için:
Kuruluştaki her çalışan için yaygın ve sürekli eğitim ile geliştirme programları uygulanmalıdır. KATILIM GRUP ÇALIŞMASI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE TÜM ÇALIŞANLARIN ENERJİLERİNDEN FAYDALANMAK

35 İşgücü ve Eğitim “Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen projelerin başarı şansı yoktur. İş başında eğitim anlayışını kuruma yerleştirmek gereklidir.” En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Bir kuruluş gücünü insanlardan alır. Bu sebeple kişisel gelişmeye yönelik eğitimleri projeleri özendirmek gereklidir.

36 EKİP ÇALIŞMASI Ekip çalışmaları ve toplantılar kişisel gelişmenin, iletişimin, yaratıcı fikirler üretmenin ve katılımcılığın en etkili aracıdır.

37 Sürekli İyileştirme STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Bu işi nasıl
daha mükemmel yapabilirim? STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

38 SÜREKLİ GELİŞME (KAIZEN)
PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

39

40 Bir sistem olarak örgüt;
bu kaynakları işleyerek mal veya hizmet haline getiren (SÜREÇ) bu malzemeleri ileride kaynak sağlamak üzere çevresine veren PROSES OLUŞUMU çevresinden çeşitli kaynakları alan, ÇIKTI GİRDİ birbirleriyle karşılıklı iç bağımlılıkları olan öğelerden (alt sistemler) oluşmuş bir bütündür.

41 KALİTE ÖNCÜLERİNİN MUKAYESE TABLOSU
TANIM ODAKLANMA HAKİM FİKİR DEMİNG Müşteri odaklı Proses Değişkenliği kontrol etmek JURAN İnsanlar Amaca\kullanıma uygunluk FEİGENBAUM Toplam kalite kontrol ISHIKAWA Değer odaklı Müessese içi kalite kontrol ve kalite çemberleri TAGUCHI İkmal odaklı,topluma yarar Proses\tasarım Kalite kayıp fonksiyonu SHINGO Sıfır kalite kontrol CROSBY İkmal odaklı Performans Uygunluk gereksinmesi\sıfır hata PETERS Kalite geliştirme prosesi

42 Toplam Kalite Yönetimi Özellikleri
Temel ilgi alanı niteliktir. Bir rehberlik sistemi yada yasalarla düzenlenen bir genel bir düşünce vardır.  Kalite ölçülendirilir.  Kalite ödüllendirilir.  Kaliteyi yakalamak için eğitimin tüm çalışanları eğitilir. En önce, en iyisine ulaşmaya çalışılır.  Daha küçük birimler halinde çalışan okul daha iyidir.  Sürekli teşvik vardır.  Herkesin bu konuda bir rolü vardır.  Kalite arttıkça maliyet düşer.

43 TKY AMACI Kalite standartları oluşturma
Verimliliği ve kaliteyi arttırma Maliyetin düşürülmesi Kaliteyi sağlama Savurganlıkları önleme İşlem zamanlarının kısaltılması Şikayetleri ortadan kaldırma Kalite standartları oluşturma Sosyal paydaşların dengeli mutluluğudur

44 TKY VE GY ARSINDAKİ FARKLAR
TOPLAM KALİTE YÖNETİM GELENEKSEL YÖNETİM Ürünün özellikleri müşteri tarafından Belirlenir.Yani “müşteri odaklılık” esastır. Ürünün değerini artırmayan işler,hatalar ve kayıplar kabul edilemez.Sıfır ”hata prensibi” ifade edilir. Ürünün işi ilk seferde doğru yapmak,sorunları başlangıçta önlenmelidir. Performansın iyileştirilmesini hedefleyen uzun dönemli planlama söz konusudur. Birbirinin müşterisi olan takımlarca yerine getirilir. Sürekli iyileşme ve gelişmeye ayak uydurabilecek bir anlayış hakimdir. Değişime açık,hızlı karar almaya olanak tanıyan yatay bir yapı söz konusudur. Ürün özellikleri genellikle yönetici olan uzmanlarca belirlenir. Ürünün değerinde bazı sınırlar içinde kalan hatalar ve kayıplar kabul edilebilir. Ürün ile ilgili sorunlar,üretim yapıldıktan sonra saptanır. Bütçe engellerine bağlı kısa dönemli planlama söz konusudur. Görev ve hizmetler birbirini izleyen bağımsız bölümlerce yerine getirilir. İyileşme,teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkar. Sıkı kontrole bağlı,dikey bir örgütsel yapı söz konusudur.

45 TKY BAŞARISIZLIKLAR NEDENLERİ
Yönetimin Tutumu Çalışanların Tutumu Örgütsel altyapı kurulmadan TKY uygulamasına geçilmesi Hedeflerin gerçekçi olmaması yada üst yönetim tarafından belirlenen hedeflerin alt kademelere ulaştırılamaması

46 TKY’NIN ÖĞRENCİ ÜZERİNDE ETKİLERİ
Araştırma ve incelemeye yönelecektir. Öğrenci artık derslerde sıkılmayacak. Düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek. Eğitim olgusunu sadece okulda değil, okul dışı yapılacak aktivitelerle kendini sürekli geliştirebilecek.

47 TKY OKUL ÖRGÜTÜNDE UYGULANMASININ YARARLARI
*Okul öğrenciye sevdirilmeli. *Öğrencinin sorunlarıyla ilgilenmeli. *Öğrenciye olumlu davranışlar sergilenmeli. *Öğrencinin kendini geliştirmesine yardım edilmeli. *Öğrenciye ekip çalışmaları uygulaması. *Öğrencinin özgüvenini yerine getirilmesinin sağlanması. *Öğrencinin sorumluluklarının öğretilmesi.

48 TKY Tam katılım başarının anahtarıdır.

49 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER...

50 KAYNAKÇA http://www.dersimiz.com/dokuman.asp?kod=tky
10.SINIF İş organizasyon modülü

51 SORUSU OLAN VAR MI?


"Modül Adı: İş Organizasyonu Modül Konusu: Denetleme, Modern Yönetim ve Organizasyonu HÜREYRA OFLAZ 10-F 668 HAZIRLAYAN:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları