Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) İnşaat Sektörü 24 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) İnşaat Sektörü 24 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) İnşaat Sektörü 24 Aralık 2014

2 Sunum Planı 1. Kurul Görüşüne Sunulacak tedbirler 2. İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler 3. Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler 4. Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler 5. Yeni Tedbir Önerileri

3  2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 10  ÇSGB/DYİH sorumluluğunda tedbir sayısı: 1  ÇSGB/İSSGM sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  SGK sorumluluğunda tedbir sayısı: 3  İŞKUR sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  MYK sorumluluğunda tedbir sayısı: 1  MEB sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 8  Sürekli olan eylem sayısı: 2 3

4 4.1. Teşvik ve eğitim desteklerinde sigortalı işçi sayısını esas alan teşvik sistemleri devreye sokulacaktır. Sorumlu Kurum/Kuruluş: SGK Süre: 2016 5510 sayılı Kanunun 81inci maddesinin ikinci fıkrasında on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere, 4447 sayılı Kanunun geçici 10uncu maddesinde ise mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi ile genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta primi teşviki sağlanmış olup, bahse konu düzenlemeler halen yürürlüktedir. Bu bağlamda, istihdamın artırılması ile mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerde sektör bazında ayrıma gidilmemiştir. Bu kapsamda, yalnızca inşaat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine yönelik sigorta primi teşviki hususunda yasal düzenleme yapılması halinde diğer sektörlerin de buna benzer talepleri olacağından bu hususun tetikleyici olacağı dikkate alınarak yalnızca inşaat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine sigorta prim teşviki getirilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir. 4

5 İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler  “2.1. Meslek standartları belirlenerek, sertifikasyon sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” tedbiri ile “2.2. MYK tarafından mesleki yeterlilik ölçme ve değerlendirme süreci hızla tamamlanacaktır.” tedbiri aynı içeriğe sahip olmaları nedeni ile tek bir tedbir maddesi (2.1) olarak birleştirilmelidir. Bu durumda, “2.2. MYK tarafından mesleki yeterlilik ölçme ve değerlendirme süreci hızla tamamlanacaktır.” tedbiri kaldırılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK, İŞKUR)  “2.1. Meslek standartları belirlenerek, sertifikasyon sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” tedbiri, “Meslek standartları belirlenerek, sınav ve belgelendirme süreçlerine işlerlik kazandırılacaktır.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK)

6  “2.1. Meslek standartları belirlenerek, sertifikasyon sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” tedbirindeki eylemin sürekli yapılan bir eylem maddesi olması sebebiyle süre sürekli olarak değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK) 6

7 Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum Değişikliği Öngörülen Tedbirler  “1.1. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir.” tedbirinde sorumlu kurum/kuruluş ÇSGB–DYİH olmalıdır, İŞKUR ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarda yer almalıdır. Ayrıca SGK da işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarda yer almalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/DYİH – İŞKUR)  “2.3. İşverenlerin çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri devlet tarafından desteklenecektir.” tedbirinde sorumlu kurum/kuruluş İŞKUR olmalıdır, MEB ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarda yer almalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB)

8 Yeni Tedbir Önerileri Tedbirin Yer Alacağı Politika: Sektörde kayıt dışı istihdam engellenecektir. Sorumlu Kurum/Kuruluş: SGK Tedbir: Asgari İşçilik Tespit Sistemi’nde yapılacak değişiklik ile nitelikli işgücü talebini karşılamaya yönelik önlemler etkinleştirilecektir. Süre: 2016 Açıklama: İnşaat sektöründe nitelikli işgücü talebini karşılamaya yönelik önlemler kapsamında yeni oluşturulacak Asgari İşçilik Tespit Sisteminde, inşaat sektöründe yer alan meslekler ile ilgili birim zamanda yapılan ortalama iş ölçütleri, inşaat ile ilgili bildirimde bulunulan işçilik miktarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmelidir. Tüm bu iş ölçütlerinin uygulanması, meslek standartlarının belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Ayrıca il düzeyinde inşaat sektöründe meslek grupları itibarıyla ortalama ücret düzeylerinin belirlenerek denetiminin sağlanması sonucunda tespit edilecek fark için tahakkuk etmesi gereken prim farklarının o inşaatın tamamlanmasında görev alan işçilere çalıştıkları süre ve ortalama ücretlerine göre dağıtımının yapılması mesleki sertifikasyon sistemine işlerlik kazandıracaktır.


"ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) İnşaat Sektörü 24 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları