Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER"— Sunum transkripti:

1 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER
. C O M GÖÇLER İlk Türk Göçleri ▪ Türklerin ilk yurdu Orta Asya dır. ▪ Orta Asya doğuda Kingan dağları, batıda Hazar denizi, kuzeyde Altay dağları ve Baykal gölü, güneyde Hindikuş dağları arasında yer alır. ▪ Türklerin bir kısmı anayurtlarını terk ederek göç etmişlerdir.

2 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER
. C O M GÖÇLER Göçlerin nedenleri: İklimin elverişsiz olması Nüfusun hızla artması ve Türk boyları arasındaki mücadeleler Hayvanlardaki salgın hastalıklar Yeni topraklar elde etme arzusu Otlakların yetersiz hale gelmesi Komşu devletlerin baskısı

3 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK Türkler, tarih boyunca boylar halinde Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Yapılan bu göçlerde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Hayvanlarına su ve otlak aramaları B) Orta Asya'nın ikliminde meydana gelen değişmeler C) Ticaret yapabilecekleri koloniler kurmak istemeleri D) Çin'in baskıları ve entrikaları E) Türk toplulukları arasındaki mücadeleler ÇÖZÜM İslam öncesinde kurulan Türk devletleri bazı nedenlerden dolayı Orta Asya'dan göç etmişlerdir. A,B,D,E şıkları bu nedenlerdendir. Buna göre, cevap "C" seçeneğidir

4 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER
. C O M GÖÇLER Göçlerin sonuçları: Türkler, gittikleri yerlere hayvan evcilleştirmeyi, madenciliği öğretti. Orta Asya, Türk Kültürü dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır. Orta Asya da nüfus azalmıştır. Türkler gittikleri yerlerdeki nüfusu artırmışlardır. Yeni Türk devletleri kurulmuştur Kalabalık nüfuslarla ve farklı dinler ile karşılaşan bazı Türk boyları benliklerini kaybetmişlerdir.

5 ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216) ▪ Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. ▪ Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır. ▪ Çin, Hun akınlarından korunmak için Çin Seddini yapmıştır (M.Ö. 214) ▪ Teoman dan sonra yerine Mete geçti. ▪ Mete zamanı devletin en parlak zamanıdır. ▪ Mete orduda onlu sistemi kurmuştur.

6 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK Orta Asya'dan bütün Türk toplumlarını birleştirerek, tarihte bilinen en eski Türk devletini kuran ünlü hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Teoman B) Bilge Kağan C) Bumin Han D) Atilla E) Mete Han ÇÖZÜM Türkler İslamiyet’ten önce Orta Asya' da bir çok devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletlerin bazıları hakkında bilgiler mevcut değildir. Tarihte kurulduğu bilinen ilk Türk devleti Asya Hunlardır. Hükümdarı ise Teoman’dır. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.

7 ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216) Kavimler Göçü (375) Kuzey Hunları batıya göç ederken, önlerine çıkan Barbar kavimleri (Süevler, Ostrogotlar, vizizgotlar, Frenkler, Saksonlar) batıya doğru sürmüşlerdir. Bu olaya kavimler göçü denir.

8 ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216) Kavimler Göçünün Sonuçları: ▪ Roma İmparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrıldı (395) ▪ Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. (476) ▪ Avrupa da feodalite rejimi ortaya çıktı. ▪ İlk Çağ bitti. Orta çağ başladı. ▪ Avrupa da, Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

9 ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 M.S. 216) ▪ Skolastik düşünce yayılmıştır. (Skolastik düşünce belli bir fikre belli bir inanışa körü körüne bağlı olmaktır.) ▪ Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmıştır. ▪ Avrupa’nın bugün ki milletleri meydana geldi ▪ Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı

10 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M
. C O M AVRUPA HUN DEVLETİ ( ) ▪ Avrupa da kurulan ilk Türk devletidir. Devleti Balamir , Orta Macaristan da kurmuştur. ▪ En güçlü hükümdarı Attila dır. ▪ Attila, Doğu Roma’yı vergiye bağladı. ▪ Attila, Batı Roma üzerine iki sefer yaptı. ▪ Attila dan sonra yerine geçenler bütünlüğü koruyamadılar ve devlet yıkıldı. ▪ Avrupa da kalan Hunlar buradaki kavimlerle kaynaşarak Türklüklerini kaybettiler.

11 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK Avrupa'da önemli sonuçlar meydana getiren Kavimler Göçü'ne aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi neden olmuştur? A) Hunlar B) Kumanlar C) Macarlar D) Osmanlılar E) Bulgarlar ÇÖZÜM Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin'in hakimiyetine girmek istemeyen Türkler Avrupa'ya göç ederek Kavimler Göçü' nü başlatmışlardır. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.

12 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M
. C O M GÖKTÜRK DEVLETİ ( ) ▪ Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir ▪ Bumin Kağan, Avarlara karşı isyan ederek merkezi Ötüğen olan devleti kurmuştur. ▪ Devletin batı kısımlarını, İstemi Yabgu yönetmiştir. ▪ İstemi Kağan, Akhun devletine son verdi ve İpek yolunu ele geçirdi.

13 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M
. C O M GÖKTÜRK DEVLETİ ( ) ▪ Bumin Kağan dan sonra yerine Mukan Kağan geçmiştir. ▪ En güçlü hükümdarı Mukan Kağan dır. ▪ Devlet Doğu ve Batı Göktürkleri diye ikiye ayrıldı. Bu kollar daha sonra Çin’in egemenliğini kabul etmişlerdir.

14 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK Göktürklerin ipek yolunu kontrol altında tutmak amacı ile Sasanilere karşı Bizans ile ittifak kurması, Sasanilerin zayıflamasına neden oldu. Bu durum, aşağıda adları yazılı devletlerden hangisinin işine yaramıştır? A) İslam devletinin B) Avrupa Hunlarının C) Selçukluların D)Karahanlıların E) Uygurların ÇÖZÜM Göktürklerin Bizans'la İttifak kurması Bizans Sasani savaşlarını başlatmış mücadeleyi kaybeden Sasaniler zayıflamıştır. Bu durum güçlenmeye başlayan İslam devletlerinin Sasanileri yıkmasında etkili olmuştur. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir

15 II.GÖKTÜRK DEVLETİ (Kutluk Devleti)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M II.GÖKTÜRK DEVLETİ (Kutluk Devleti) ▪ Kutluk, Çin hakimiyetinden kurtularak Ötüğen de devleti kurmuştur. Kutluk’a derleyip toparlayan manasında “İlteriş” ünvanı verilmiştir. ▪ İlterişten sonra yerine Kapkan Kağan geçti. ▪ Bilge Kağan, devleti kardeşi Kültiğin ve Vezir Tonyukuk’un yardımıyla yönetti. Devletin en parlak zamanı bu devirde yaşandı.

16 II.GÖKTÜRK DEVLETİ (Kutluk Devleti)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ T A R İ H K P S 1 . C O M II.GÖKTÜRK DEVLETİ (Kutluk Devleti) ▪ Tonyukuk, Kültiğin, Bilğe Kağan adlarına Orhun Yazıtları dikilmiştir. ▪ Basmil, Karluk, ve Uygurlar birleşerek II. Göktürk Devletine son verdiler.

17 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK II. Göktürk Devletinin, Türk kültür ve medeniyeti açısından önemini, aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklamaktadır? A) Milli adımız ile ilk Türk devletini kurdu. B) Orta Asya'da Türk birliğini sağladı. C) Bilinen ilk Türk yazısı ile anıtlar dikti. D) Bizans ile mücadele etti. E) Ticaretle uğraşan ilk Türk devleti oldu. ÇÖZÜM Göktürk Devletinin (Kutluklar) tarihteki en önemli özelliği bilinen ilk Türk yazısı (Göktürk) ile Orhun Abideleri'nin dikilmesidir. Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.

18 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M UYGURLAR (745-840)
. C O M UYGURLAR ( ) ▪ II. Göktürk Devletine son veren, Kutluk Kül Bilğe Kağan tarafından kurulmuştur. ▪ İlk yerleşim yerleri Karabalasagun dur. ▪ Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Su kanalları yapmışlar. Kasaba ve kentler kurmuşlardır. ▪ Siyasi tarihlerinin en önemli olayı Talas savaşıdır(751). Bu savaşta Türkler Çinlilere karşı Arapları desteklemişlerdir.

19 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M UYGURLAR (745-840)
. C O M UYGURLAR ( ) ▪ Uygurlar matbaayı ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir. ▪ Mani dini Uygurların içinde yayıldı. Bu dinin, hayvansal gıda yemeyi ve savaşmayı yasaklayıcı özellikleri, Uygurların milli benliklerini yitirmelerine yol açtı. ▪ Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır.

20 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KIRGIZLAR
. C O M KIRGIZLAR ▪ Uygurları yıkarak merkezi Ötüğen olan devleti kurdular. ▪ Manas destanı ünlüdür.

21 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M AVARLAR (562-805)
. C O M AVARLAR ( ) ▪ Orta Asya da kurdukları devlet Göktürkler tarafından yıkılınca, batıya göç edip Orta Avrupa’da devlet kurdular. ▪ Türk tarihinde ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır. ▪ Benliklerini yitirip Hıristiyanlaştılar. ▪ Franklar tarafından yıkılmışlardır.

22 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M TÜRĞİŞLER
. C O M TÜRĞİŞLER ▪ Isık gölü civarın da yaşadılar. Türk tari- hinde ilk kez parayı kullandılar. ▪ Yerleşik hayat sürdüler. ▪ İslamiyet’in Orta Asya da yayılmasını önlediler.

23 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M HAZARLAR
. C O M HAZARLAR ▪ Karadeniz, Hazar denizi arasında ya- şadılar ve Museviliği benimsediler. ▪ İslamiyet’in Kafkaslarda yayılmasını önlediler. ▪ Rus Prensliği tarafından ortadan kaldırıldı.

24 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M BULGARLAR
. C O M BULGARLAR ▪ Orta Asya dan göç eden Bulgarlar Kafkasya da bir devlet kurdular. ▪ Hıristiyanlaşarak yada Slavlaşarak Türklüklerini kaybettiler.

25 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KUMANLAR (Kıpçaklar)
. C O M KUMANLAR (Kıpçaklar) ▪ Balkaş-İrtiş dolaylarında yaşadılar. ▪ Bizans ile anlaşıp Peçenekleri yendiler ▪ Moğollar tarafından yıkılan Kumanlar daha sonra Türklüklerini kaybettiler .

26 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M OĞUZLAR (Uzlar)
. C O M OĞUZLAR (Uzlar) ▪ Batıya gelerek Balkanlara yerleştiler. ▪ Bir kısmı Bizans hizmetine girmişlerdir. Bizans ordusundaki Uzlar, Malazgirt savaşında Selçuklu saflarına geçmişlerdir.

27 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M PEÇENEKLER
. C O M PEÇENEKLER ▪ Volga ve Tuna arasına yerleştiler. ▪ Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. ▪ Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tara- fından yıkıldılar.

28 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET Devlet Yönetimi ▪ Devletin başında Hakan, Kağan, Han ünvanlarını taşıyan hükümdarlar vardı. Yabgu, Han dan sonra gelen en büyük makamdır. ▪ Türk hükümdarlarına yönetme hakkının Tanrı tarafından verildiğine inanılıyordu. Bu inanışa Kut denilmekteydi.

29 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET ▪ Devlet işleri Kurultay denilen mecliste görüşülür karara bağlanırdı. ▪ Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılırdı. (Osmanlıya kadar) Bu gelenek Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.

30 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET Sosyal ve Ekonomik Yaşam ▪ Türkler göçebe bir hayat yaşarlardı. ▪ Geçim kaynakları hayvancılıktır. ▪ İlk yerleşik hayata geçen Türkler, Uygurlar dır. Yerleşik hayata geçişle beraber ticaret, tarım, mimari ve sanatta gelişmeler meydana geldi. ▪ Türkler pantolon, çizme, iç çamaşır giymişler ve bunları Avrupalılara öğretmişlerdir.

31 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET Dil, Edebiyat ve Yazı ▪ Eski Türklerde dil Türkçe idi. Asya Hunlarının Oğuz Kağan, Göktürklerin Ergenekon, Uygurların Türeyiş ve Göç, Kırgızların Manas destanları vardı. ▪ Kıpçak - Oğuz Türklerinin mücadelelerini konu alan Dede Korkut Hikayeleri de Türklerin önemli bir edebiyat ürünüdür. ▪ Türkler, Göktürk, Uygur, Arap, Latin alfabelerini kullanmışlardır. Orhun abideleri ilk yazılı eserlerdir. Bu yazıtlar Türk adının ilk geçtiği metinlerdir.

32 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M ÖRNEK ÇÖZÜM
. C O M ÖRNEK Türk devletleri içinde kendilerine ait alfabeleri kullanmış olanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Asya Hunları - Uygurlar B) Göktürkler - Uygurlar C) Avrupa Hunları - Göktürkler D) Avarlar - Selçuklular E) Asya Hunları - Avarlar ÇÖZÜM Göktürkler Göktürkçeyi Uygurlar Uygurcayı kullanmışlardır. Buna göre, cevap "B" seçeneğidir.

33 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET Din , Hukuk, Bilim ve Sanat ▪ Göktanrı inancı çok yaygındı. Din adamlarına Kam ve Şaman, dini törenlerine Yuğ denirdi. Türkler ölüyle beraber eşyalarını da gömerler, mezarlarının başına da Balbal adı verilen taşları dikerlerdi. Mezarlarına Kurgan denilirdi. Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hıris- tiyanlık ve Müslümanlık dinleri Türkler arasında yayıldı

34 T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET
. C O M KÜLTÜR VE MEDENİYET ▪ Yazılı hukuk gelişmemiş, buna karşılık yazısız hukuk (töre) gelişmiştir. ▪ Türklerin Astronomi alanında geniş bilgi birikimi vardı. Bir yılı 365 gün ve 5 saatten biraz fazla olarak bulmaları, On İki Hayvanlı Türk Takvimi bunun kanıtıdır. ▪ Demircilik, maden işlemeciliği, süs eşyaları, dokumacılık san atları gelişmiştir.


"T A R İ H ORTA ASYA TÜRK TARİHİ K P S 1 . C O M GÖÇLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları