Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE PİYASASI VE BORSA TERMİNOLOJİSİ Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE PİYASASI VE BORSA TERMİNOLOJİSİ Dr"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE PİYASASI VE BORSA TERMİNOLOJİSİ Dr
SERMAYE PİYASASI VE BORSA TERMİNOLOJİSİ Dr. Taşkın SUBAŞI İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

2 SERMAYE PİYASASI MENKUL KIYMET BİRİNCİL PİYASA İHRAÇ HALKA ARZ
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK İZAHNAME İKİNCİL PİYASA

3 MENKUL KIYMET Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları SPK’ ca belirlenen kıymetli evraktır.

4 BİRİNCİL PİYASA Menkul Kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla , menkul kıymetlerin ihraçcı kuruluşlarca tasarruf sahiplerine ilk kez satışa sunduğu piyasalardır.

5 İHRAÇ Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.

6 HALKA ARZ Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini; halka açık anonim ortaklıkların sermaye arttırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade eder.

7 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK
Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.

8 İZAHNAME Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse senetleri konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmesi gereken belgedir.

9 İKİNCİL PİYASA Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır.

10 BORSA MENKUL KIYMET BORSALARI BORSA ÜYELERİ ARACI KURULUŞ KURTAJ
BORSA PAYI TESCİL KOTASYON

11 MENKUL KIYMET BORSALARI
Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır.

12 BORSA ÜYELERİ Sermaye Piyasası Kurulu’ ndan yetki belgesi ve Borsa’ dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır.

13 ARACI KURULUŞ Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır.

14 KURTAJ Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında menkul kıymetlerin işlem fiyatlarıyla hesaplanan tutarı üzerinden müşterilerinden aldıkları komisyondur.

15 BORSA PAYI Borsa üyelerinin, Borsa’ da gerçekleştirdiği işlem hacmine göre hesaplanarak Borsa’ ya ödenen meblağ olup,Borsa Yönetim Kurulu’ nca belirlenir.

16 TESCİL Borsa’ da gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının doğrudan, Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının ise bu işlemlerin Borsa’ ya bildirimi sonrasında Borsa kaydına alınması işlemidir.

17 KOTASYON Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin Borsa tarafından gerekli görülen şartları yerine getirmiş olduğu anlaşılır.

18 HİSSE SENETLERİ PİYASASI
HİSSE SENEDİ NOMİNAL FİYAT PİYASA FİYATI KUPÜR TEMETTÜ ÜYE TEMSİLCİSİ (BROKER) SEANS LOT İŞLEM HACMİ İŞLEM MİKTARI ENDEKS TAKAS TEMERRÜT KAYITLI SERMAYE ESAS SERMAYE

19 HİSSE SENEDİ Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, kıymetli evraktır.

20

21

22 NOMİNAL FİYAT Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir.

23 PİYASA FİYATI Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyattır.

24 KUPÜR Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isimdir.

25 TEMETTÜ Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “ Kar Payı Kuponları ” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa’ da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

26 ÜYE TEMSİLCİSİ ( BROKER)
Borsa’ da işlem yapma yetkisine sahip aracı kuruluş temsilcisidir.

27 SEANS Borsa’ da işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.

28 LOT Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası’ nda, 1 lot; TL nominal değerli 1000 adet hisse senedini veya TL nominal değerli hisse senedini ifade eder.

29 İŞLEM HACMİ Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

30 İŞLEM MİKTARI Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan ( el değiştiren) menkul kıymet adedidir.

31 ENDEKS Bir veya daha fazla değişkenin hareketlerinden ibaret olan oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir. Hisse senedi endeksleri, endeks kapsamındaki hisse senetlerinin fiyatlarını baz alarak “ piyasa performansı ” hakkında genel bilgi verir.

32 TAKAS Borsa’ da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir.

33 TEMERRÜT Borsa’ da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarının belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi sonucu oluşan durumdur.

34 KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ
Türk Ticaret Kanunu’ nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Kayıtlı Sermaye tavanına kadar artırımları Yönetim kurulu yetkisinde sermaye artırımı yapılabilir. Satınalma Taahhüdü zorunlu değildir. Hisse senedinin teslimi satış anında yapılır. Satınalma taahhüdü yoksa, sermaye artırımı sonunda satılamayan paylar noter huzurunda iptal ve imha edilir.

35 ESAS SERMAYE SİSTEMİ Türk Ticaret Kanunu’ nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabidir. Sermaye Artırımı Kararının Genel Kurul Kararı ile alındığı ortaklıklardır. Bu ortaklıkların sermaye artırımlarında, satınalma taahhütnamesi imzalanır. Satış süresi sonunda satılmayan payların taahhüt edenler tarafından satın alınma zorunluluğu vardır. Hamiline hisse senetlerinde sermaye artırımının tescilini izleyen 30 gün içinde, nama yazılı hisse senetlerinde ise 90 gün içinde hisse senetleri teslim edilir.

36 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI
Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye arttırımlarına denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi ( rüchan hakkının kullandırılması), ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir. ( rüchan haklarının kısıtlanması). Bedelli sermaye artırımına katılım bedeli belli bir süre ile sınırlıdır.

37 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI
Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süre ile sınırlandırılmaz.

38 ESKİ HİSSE - YENİ HİSSE Hisse senetleri Borsa’ da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödenmesinden önce gerçekleşmesi durumunda, sermaye artırımından sonra çıkan ve üzerinde geçmiş yıl temettü kuponu bulunmayan hisse senetlerine “Yeni”, sermaye artırımından önce mevcut olan ve geçmiş yıl kar payı kuponu taşıyanlara “Eski” hisse senedi denir.

39 RÜÇHAN HAKKI Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “ Yeni Pay Alma Kuponları ” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır.


"SERMAYE PİYASASI VE BORSA TERMİNOLOJİSİ Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları