Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYŞE BAYRAKTUTAN 130685006 DİKAB 1. GRUP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYŞE BAYRAKTUTAN 130685006 DİKAB 1. GRUP."— Sunum transkripti:

1 AYŞE BAYRAKTUTAN DİKAB 1. GRUP

2 1.Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı fark eder.
4. ÜNİTE :İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR Öğrenme Alanı: Kuran ve Yorumu KAZANIMLAR: 1.Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı fark eder. 2.İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır. 3.İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır. 4.İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır. 5.Alevi Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar. 7.Din anlayışındaki yorumların vukufla var olabileceğinin farkında olur. 8.Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

3 1.Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı fark eder.
Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibâdette bulunacaklarını öğretir. 

4 6. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.
1. Din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların düşünce ve yorumlarına(akla) dayanır. 5. Din değişmez iken Din anlayışı kişilere ve zamana göre değişebilir. DİN VE DİN ANLAYIŞI ARASINDAKİ FARKLAR 2. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel; din anlayışı ise bireyseldir. 4. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur. 3. Din tek ve değişmez iken , din anlayışları farklı olabilir.

5 2.İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.
İTİKADİ YORUMLAR İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YORUM BİÇİMLERİ FIKIH YORUMLARI TASAVVUFÎ YORUMLAR

6 3.İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.
İTİKADÎ YORUMLAR TASAVVUFİ YORUMLAR İslam inanç esaslarını açıklamak,yanlış anlaşılmaları gidermek,Müslüman olmayanlara karşı islam dinini savunmak amacıyla olusan yorum biçimleridir. Allah ve peygamber sevgisiyle insanlara maneviyat kazandırma ve insanları ahlaki olgunluğa ulaştırmaya calışan yorumlardır. FIKHİ YORUMLAR Müslümanları özellikle ibadetler ve toplumsal nedenlerle ilgili bilgilendiren, bunları yaparken Kuran ve sünnetten faydalanan yorum biçimleridir.

7 4.İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.
KADİRİLİK YESEVİLİK NAKŞİBENDİLİK MEVLEVİLİK BEKTAŞİLİK /ALEVİLİK TASAVVUFİ YORUM BİÇİMLERİ

8 Kurucusu Hoca Ahmet Yesevi’dir. YESEVİLİK
Ahmet Yesevi Türkistan’ın Yesi şehrinde doğmuştur. Orta Asya’da ve Balkanlar’da etkili olmuştur. DİVAN-I HİKMET adlı bir eseri vardır. YESEVİLİK

9 İran Geylan bölgesinde doğmuştur.
Orta Doğu ve Asya , Balkanlar ve Afrika’da etkili olmuştur. Allah’ın ismi ve sıfatları açıktan zikredilir. Fütühu’l Gayb,El fethu’r rabbani,Günyetüt talibin adlı eserleri vardır. KADİRİLİK

10 Hz. Ali'ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan bir terimdir. Sözlükte "Hz. Ali'ye mensup" onun soyundan gelen, onu seven, sayan ve bağlılığını ifade eden kimse demektir İslam tarihinde Alevilik anlayışı; inanç, ibadet ve ahlak bakımından Kur'an ve Sünnetin ışığında gelişmiştir Tarih içinde Alevi nisbesi; İran, Irak, Mısır (Fatımiler), Fas ve Yemen gibi farklı coğrafyada yaşayanlar arasında da kullanılmıştır.  Bektaşiliğin felsefesini ‘’Eline beline diline hakim ol’’cümlesi özetler. BEKTAŞİLİK

11 Mevlana Belh ‘te doğmuş Konya’ya yerleşmiştir.
MEVLEVİLİK Bektaşilik gibi Türk kökenli bir tarikat olan Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulmuştur. Bu tarikata girenlere "Mevlevi",toplantı ve ayinlerin yapıldığı yerlere de "Mevlevihane" denilirdi. Mevlana Belh ‘te doğmuş Konya’ya yerleşmiştir. Felsefesi topluma yayılarak bir derviş önderliğinde sınırsız sevgi tasavvufudur.

12 5.Alevi Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.
Cem yapılırken yerine getirilmesi gereken bazı hizmetler vardır. İşte bunların tümüne 12 hizmet denir. CEM Cem; sözlükte toplanmak, bir araya gelmek, bütünleşmek gibi anlamlara gelir. ALEVİ BEKTAŞİ KAVRAMLARI CEMEVİ ONİKİ HİZMET Semah, Alevilik-Bektaşilikte ceme katılanların, manevi coşku hâlinde kendilerinden geçerek ilahî bir aşkla ayakta dönmeleridir. SEMAH Cemevi Alevilerin ibadet ettiği,ayinlerini yaptığı yerdir.

13 6.Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
Din anlayışındaki farklılıkları gökkuşağına benzetebiliriz. Gökkuşağının tek renk olduğunu düşünelim, gökkuşağı artık gökkuşağı olmazdı. İşte dindeki yorum farkları da böyledir,ne kadar renk varsa o kadar güzellik olur.

14 8.Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
 Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.  (Bakara suresi 256. ayet TAĞATU: ALLAH’IN SINIRLARI DEMEKTİR.

15 MÜMİN:İMAN EDEN KİMSELERE MÜMİN DENİR.
AYET: MÜMİN:İMAN EDEN KİMSELERE MÜMİN DENİR.

16 HADİS: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhari, İlim, 11. hadis.)


"AYŞE BAYRAKTUTAN 130685006 DİKAB 1. GRUP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları