Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANITMA NEDİR Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANITMA NEDİR Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine."— Sunum transkripti:

1 TANITMA NEDİR Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine çekmek için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

2 TANITMA STRATEJİLERİ Tanıtım/Pazarlama stratejilerinde teorik olarak 4 alternatif strateji vardır. Tek-Hedef-Kitle Tanıtma Stratejisi Yoğunlaştırılmış Tanıtım Stratejisi Bütünsel Tanıtım Stratejisi Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisi

3 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca izlenen tanıtım faaliyetlerinde; Genelde Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisinin uygulandığını söylemek mümkündür. Kongre ve insentif ya da inanç turizmi gibi turizm çeşitlerinin geliştirilmesinde daha çok tek-hedef-kitle stratejisi uygulanmaktadır.

4 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ
1980’li yıllar: Düşük fiyat ve düşük tanıtım harcamaları 1990’lı yıllar: Düşük fiyat ve yoğunlaştırılmış tanıtım faa Ancak 2005 ve sonraki yıllar için; Mal ve hizmetlerin kalite standartlarına yoğunlaşan, Düşük fiyat yaklaşımını tek rekabet unsuru olmaktan çıkaran, Turistik arza eklenen kaliteli ürünlerin doğru hedef kitleye ve piyasa değeri ile sunumuna olanak veren Stratejik yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır.

5 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca uygulanan tanıtım stratejisinde öncelikli daha çok önem verilmelidir. Ülke imajı yaratılması, markalaşmaya gidilmesi Ülkemiz turizm ürününün tanıtılması, turist sayısının ve gelirlerinin artırılması Akdeniz çanağındaki diğer destinasyonlardan farkımız ve göreceli üstünlüğümüzün anlatılması ile markaya bağlılığın yaratılması üç unsura

6 BAKANLIĞIMIZ TANITMA STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca kuruluşundan bu yana yürütülmekte olan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde üç ana Pazar ülkeler grubu belirlenmiştir. Buna göre: Oturmuş Pazar Ülkeler (Batı Avrupa ve Rusya Federasyonu) Kıta Ötesi-Gelişmekte Olan Pazar Ülkeler (ABD, Japonya) Potansiyel Pazar Ülkeler (Körfez ve Asya Pasifik)

7 HEDEF KİTLEMİZ Eğitim ve gelir düzeyi orta ve üzeri,
Fiyat/hizmet oranı ve kaliteye önem veren Gelir düzeyi orta ve yüksek, Genç, orta yaş grupları ile 3.yaş grubu Seyahat deneyimi yüksek, Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen tüketiciler.

8 VİZYONUMUZ Bu tanıtım stratejilerinde vizyonumuz;
Destinasyon odaklı sürdürülebilir turizm, Üründe çeşitlilik, Üründe toplam kalite sağlanmış, Çevreye duyarlı yaklaşım, Üründe markalaşma, Rekabet edebilme yeteneğine sahip, Turist memnuniyeti sağlanmış, Yüksek turizm geliri elde edilen, Kitle turizminin yanı sıra “bireysel turizmi” de geliştirebilen bir destinasyon olmak

9 MİSYONUMUZ Kültürel mirasımızı ve tarihi değerlerimizi ön plana çıkaran, Turistlerin farklı ve doyurucu bir tatil deneyimi yaşamalarına olanak veren, Sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak çeşitlilikte ve kalitede ürün ortaya koyabilen, Değişen ve gelişen taleplere paralel olarak kendini yenileyen bir turizm sektörünü destekleyen, Zengin kültür ve turizm potansiyelinin, gelişen teknolojilerden yararlanılarak, iç ve dış pazarlarda tanıtılmasına imkan veren bir kültür ve turizm politikasının yürütülmesi.

10 Özetle, yeni tanıtım stratejilerinin temel ayakları şunlardır:
PR Devlet-Özel Sektör İşbirliği İnternet Kullanımı Markalaşma -Reklam -Tanıtıcı Yayınlar -Araştırma -İmaj Yaratımı Logo / Kimlik Arzın talebe göre şekillenmesi, Ürün çeşitliliğinin vurgulanması, Sürdürülebilir turizm, Yeni tanıtım stratejilerinde tanıtım teknikleri olarak bu öğelerin kullanımı artık daha çok internet üzerinden yapılacaktır.


"TANITMA NEDİR Turizmde tanıtma; yurt içinde veya yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları