Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8.Sınıf I. ÜNİTE KAZA VE KADER pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8.Sınıf I. ÜNİTE KAZA VE KADER pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 8.Sınıf I. ÜNİTE KAZA VE KADER pedagojiformasyon.com

2 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER / KONULAR
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 2. Kader ve Evrendeki Yasalar 3. İnsan İradesi ve Kader 3.1. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık 3.2. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür 4. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

3 KAZA VE KADER / KAZANIMLAR
1. Kaza ve kaderin ne olduğunu 2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını 3. Kader ve evrendeki yasaların ne oldugunu 4. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri 5. Emek ve rızık, ecel ve ömürün ne olduğunu 6. Ayete-l Kürsi’nin mahiyetini öğreneceğiz.

4 İMANIN ŞARTLARI ALLAH’A İMAN KİTAPLARA İMAN MELEKLERE İMAN AHİRETE
PEYGAMBERLERE İMAN KAZA VE KADERE İMAN

5

6

7

8 8.1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Evrende yer alan canlı ve cansız tüm varlıklar eşsiz bir uyum ve düzen içindedir. Kainattaki tüm varlıkları yaratan Allah, her şeyi uyumly ve ölçülü bir şekilde var etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak «Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.» buyrulmuştur. ( Kamer suresi, 49) Evrende mükemmel bir düzen ve ölçülü bir yaratılış olduğunu gösteren bir çok örnek vermek mümkündür.

9 Dünya, kendi ekseni etrafında belirli bir hızla dönmektedir
Dünya, kendi ekseni etrafında belirli bir hızla dönmektedir. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Uzayda bulunan bütün gezegenlerin belirli bir yörüngede hareket etmesi ve birbirlerine çarpmaması. Mevsimlerin sırasını şaşırmadan ard arda gelmesi de evrendeki düzen ve ölçünün olduğunu gösteren olaylardan biridir.

10

11

12 8.2. Kader ve Evrendeki Yasalar 8.2. Kader ve Evrendeki Yasalar
Kader, sözlükte bir şeyin ölçüsü, miktarı ve kıymeti anlamlarına gelmektedir. Allah evreni ve evrendeki varlıkları belirli bir ölçü ve düzene göre yani kadere uygun olarak yaratmıştır. Her olayın sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesini sağlayan da O’dur.

13 Evrendeki olayların sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmesini sağlayan ilahi kanunlar vardır. Buna göre Yüce Allah, evrendeki olayların düzenli bir şekilde gerçekleşmesini bu kanunlara bağlamıştır. Dolayısıyla evrendeki bütün varlıklar kendileri için konulmuş bu yasalara göre hareket etmektedirler. Yüce Allah tarafından belirlenen bu kanunları fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere üç grupta ele almak mümkündür.

14

15 Bitki, hayvan, Güneş, Ay vb
Bitki, hayvan, Güneş, Ay vb. varlıklar biyolojik ve fiziksel yasaların dışına çıkması mümkün değildir. İnsan canlı bir varlık olarak biyolojik yasalarla sınırlandırılmıştır. ‘Isıtılan maddeler genleşir.’ ifadesi fiziksel bir yasayı dile getirir. EVRENDEKİ YASALAR Toplumsal yasalar , fiziksel ve biyolojik yasalar kadar kesinlik içermez. Kader ve yasalar arasında yakın bir ilişki vardır. Fiziksel ve biyolojik yasalar çok sayıda deney ve gözlemle sınırlandırılmıştır.

16 8.3. İnsan İradesi ve Kader 8.3. İnsan İradesi ve Kader İnsan irade ve akıl sahibi bir varlıktır. O, aklı sayesinde düşünür, karar verir, iyiyi kötüden ayırt eder. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliği akıl ve irade sahibi özgür bir varlık olmasıdır. Ona bu özellikleri veren Yüce Allah’tır.

17 İnsan irade ve akıl sahibi bir varlıktır
İnsan irade ve akıl sahibi bir varlıktır. O, aklı sayesinde düşünür, karar verir, iyiyi kötüden ayırt eder. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliği akıl ve irade sahibi özgür bir varlık olmasıdır. Ona bu özellikleri veren Yüce Allah’tır.

18 İnsan özgür bir varlıktır
İnsan özgür bir varlıktır. Diğer canlılardan farklı olarak eylemlerini kendi istek ve iradesiyle gerçekleştirir. Ancak insan ne kadar isterse istesin dilediği her şeyi yapamaz. Çünkü o, cüz’i irade sahibi bir varlıktır. Yani onun iradesi sonlu ve sınırlıdır. Yüce Allah ise külli irade sahibidir. O, bütüncül, her şeyi kuşatan bir iradeye sahiptir. Allah’ın dileyipte yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

19

20

21 SORUMLU OLDUĞU ALANLAR
İNSAN SORUMLU OLDUĞU ALANLAR İNSAN, İYİLİĞİ TERCİH EDEBİLİR. KÖTÜLÜKLERDEN KAÇINMALIDIR. YAPTIĞI HER ŞEYDEN SORUNLUDUR. CÜZ’İ İRADEYE SAHİPTİR. SORUMLU OLMADIĞI ALANLAR İNSAN, BOYU VE RENGİNİ SEÇEMEZ. ANNE-BABASINI SEÇEMEZ. HER ŞEYE SAHİP OLAMAZ. DOĞACAĞI YERİ SEÇEMEZ.

22 8.3.1. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
Emek, insanın bir amaca ulaşmak, bir yarar elde etmek için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etmesi, gayret döstermesidir.

23 Rızık ise Yüce Allah’ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey demektir.
İnsan, eğitim, barınma, beslenme, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmak zorundadır. Kur’an-ı Kerim’de; ‘Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.’ buyrularak herkese çalışmanın karşılığının verileceği belirtilmektedir.

24 HZ. ADEM ÇİFTÇİLİK HZ. DAVUD DEMİRCİLİK HZ. İDRİS TERZİLİK HZ. MUSA
Peygamberler de bir meslek edinerek rızkını aramış, alın teri dökmüş ve bu konuda bizlere örnek olmuşlardır. HZ. MUHAMMED TİCARET HZ. ADEM ÇİFTÇİLİK HZ. DAVUD DEMİRCİLİK HZ. İDRİS TERZİLİK HZ. MUSA ÇOBANLIK

25 8.3.2. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
‘Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbi’nin zatı baki kalacak’ (Rahman suresi, 26-27)

26 Terim olarak ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.
Ecel kelimesi, sözlükte müddet, süre, belirlenen vaktin sonu gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir. Ecel kavramı Kur’an’da, insan için kullanıldığı gibi milletlerin, Güneş’in, Ay’ın ve yer ile gök arasındaki her şeyin var olma süresinin belirlendiğini ifade etmek için de kullanılmıştır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimidir.

27 Kur’an’da her varlığın bir eceli, sonu olduğu şöyle belirtilmiştir: ‘Gökleri , yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık ...’ Kutsal kitabımıza göre dünya hayatının bütünüyle son bulmasına kıyamet denir. Yüce Allah, her canlıya belli bir ömür takdir etmiştir. İnsana da verilmiş bir ömür vardır. Ancak kişinin ömrü yaşadığı çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir. Sağlığına, beslenmesine, içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tıpkı hayat gibi ölüm de Allah’ın takdiriyle meydana gelmektedir. Allah’ın ezeldeki bilgisiyle insanın ömrünü takdir etmesi onun iradesini ortadan kaldırmaz. Bu konuda insanın yapması gereken yaşadığı süre içerisinde Allah’ın evrene koyduğu yasalara göre hareket etmesidir.

28 AYETE’L KÜRSİ 8.4. Ayete’l kürsi ve Anlamı
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

29 ESİRGEYEN VE BAĞIŞLAYAN ALLAH’IN ADIYLA
Allah, ondan başka tanrı yoktur; o, hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Ona hiçbir şey gizli kalmaz.) Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez; O, yücedir, büyüktür.

30 TEŞEKKÜRLER


"8.Sınıf I. ÜNİTE KAZA VE KADER pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları