Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Turizm Sektörü Raporu 24 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Turizm Sektörü Raporu 24 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Turizm Sektörü Raporu 24 Aralık 2014

2 1. Kuru Görüşüne Sunulacak Tedbirler 2. İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler 3. Sorumlu Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler 4. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler 5. Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler 6. Yeni Tedbir Önerileri 2

3  2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 14  11 tedbirin gerçekleştirilmesi için çalışma başlatılmış,  3 tedbir için herhangi bir faaliyet yapılmamıştır.  Eylem Planı Kapsamında;  CSGB sorumluluğunda tedbir sayısı: 4  İŞKUR sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  KTB sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  MYK sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  MEB sorumluluğunda tedbir sayısı: 2  İB- YÖK- SGK sorumluluğunda tedbir sayısı: 1  2014 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: -  2015 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: -  2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 11  Sürekli olan eylem sayısı: 3 3

4 Kurul Görüşüne Sunulacak Tedbirler  “2.1 Tüm konaklama tesislerinin "Tek Belge Sistemi" altında birleştirilmesi sağlanacaktır.” tedbirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaldırılması önerilmektedir.

5 İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler  “1.2 Çalışanların işyerine giriş ve çıkış saatlerini belirlemek üzere turizm işletme belgesine sahip işyerlerine kart sistemi zorunluluğu getirilecektir.” tedbiri “Çalışanların işyerine giriş ve çıkış saatlerini belirlemek üzere tüm turizm işyerlerine kart sistemi zorunluluğu getirilecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: KTB Yatırım İşletmeleri G.M)  “2.2 Meslek standartları belirlenerek, sertifikasyon sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” tedbiri “Turizm sektöründe meslek standartları belirlenecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: MYK)  “2.5 Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve fakülteler bünyesinde, sektörün orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonlarının yaratacağı işgücü taleplerine paralel yeni bölümler açılacaktır.” tedbiri “2.5. Meslek liseleri bünyesinde, sektörün orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonlarının yaratacağı işgücü taleplerine paralel yeni bölümler açılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmeli; sorumlu kuruluş ise MEB olmalıdır. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: MEB- YÖK)

6 Sorumlu Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler  “1.2 Çalışanların işyerine giriş ve çıkış saatlerini belirlemek üzere turizm işletme belgesine sahip işyerlerine kart sistemi zorunluluğu getirilecektir.” tedbirinde CSGB sorumlu kuruluş olmalıdır. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: KTB)  “1.4 Turizmin yoğun olduğu illerde çocuk bakım hizmetleri geliştirilecektir.” tedbirinde sorumlu kurum/kuruluş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmalıdır. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: İçişleri Bakanlığı)

7 İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler  “1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55 saatle sınırlandırılacaktır. ” tedbirinde işbirliği yapılan kurum/ kuruluşlara “sosyal taraflar” eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: CSGB/ CGM)  “1.2 Çalışanların işyerine giriş ve çıkış saatlerini belirlemek üzere turizm işletme belgesine sahip işyerlerine kart sistemi zorunluluğu getirilecektir.” tedbirinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşa eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: KTB)  “1.3 Denkleştirme süresi dört ay olarak düzenlenecek, bu süre toplu iş sözleşmeleriyle altı aya kadar artırılabilecektir. ” tedbirinde işbirliği yapılan kurum/ kuruluşlara “sosyal taraflar” eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: CSGB/ CGM)  “1.4 Turizmin yoğun olduğu illerde çocuk bakım hizmetleri geliştirilecektir.” tedbirinde İçişleri Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşa aktarılmalıdır.. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: İçişleri Bakanlığı)  “2.4 Sektörde işçi ve işveren talepleri ile işgücü envanterinden elde edilen veriler dikkate alınarak eğitim programları hazırlanacaktır.” tedbirinde işbirliği yapılan kurum/ kuruluşlara “sosyal taraflar” eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: MEB/ MTEGM)

8  “2.2 Meslek standartları belirlenerek, sertifikasyon sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” tedbirinde süre, sürekli olarak değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: MYK)  “2.3 Mesleki yeterlilik, ölçme ve değerlendirme süreci hızla tamamlanacaktır.” tedbirinde süre, sürekli olarak değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/ Kuruluş: MYK) 8

9 Tedbirin Yer Alacağı Politika: Sektördeki işgücü niteliği geliştirilecektir. Tedbir No ve Adı: Meslek yüksekokulları ve fakülteler bünyesinde, sektörün orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonlarının yaratacağı işgücü taleplerine paralel yeni bölümler açılacaktır. Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: YÖK İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı Süre: Sürekli Açıklama: 2.5 Tedbir maddesindeki sorumlu kurum/kuruluşun ikiye bölünerek MEB ve YÖK için iki farklı tedbir maddesi yazılmıştır. 9


"ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Turizm Sektörü Raporu 24 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları