Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E.Ü.T.F Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E.Ü.T.F Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi"— Sunum transkripti:

1 E.Ü.T.F Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi

2 ÇASAGÜB Sorumlular: Görevli doktorlarımız: Görevli personelimiz:
Doç Dr Meral Türk Dr Aslı Davas Görevli doktorlarımız: Dr Süleyman Tok Halk Sağlığı rotasyoneri Görevli personelimiz: Ayşegül Hemşire Güler Hemşire Seval Hemşire

3 Yapılanlar İşe giriş muayeneleri: 52 Peryodik muayeneler:
Dozimetre taşıyanlar: / 324 / 327 / 194 davet

4 101 çalışana ÇASAGÜB tanıtım ve ihtiyaç belirleme
Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitim ve danışmanlık : Radyasyondan korunma: 168 kişi – 2011…87 101 çalışana ÇASAGÜB tanıtım ve ihtiyaç belirleme

5 ÇASAGÜB sağlık kayıtları
toplam personel sayısı: 3866 kişi  dosyası olan kişi sayısı: 2205 kişi 1661 kişinin sağlık dosyası yok!

6 E.Ü.T.F. ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
Hastanemizde çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin ihtiyaçları saptamak, önerilerde bulunmak, yapılanları izlemek Toplantılarımız her ayın ilk haftası

7 Hastanelerde kalite ve güvenligin geliştirilmesi:
Örgütsel kültür, tükenmişlik ve bakım kalitesi arasındaki ilişki HEALTH-F

8 Proje Künyesi PROJE KÜNYESİ ÇOK MERKEZLİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
Katılan Merkez Sayısı 10 Koordinatör Merkez Adı Aristotle University of Thessaloniki Koordinatör Araştırıcı Efharis Panagopoulou Proje süresi 54 ay TÜRKİYE Proje sahibi Prof. Dr. Candeğer Yılmaz Sorumlu araştırmacılar Prof. Dr. Feride Aksu, Doç. Dr. Meral Türk, Öğr. Grv. Dr. Aslı Davas Bütçe 110 bin Euro

9 HEDEFLER Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve ilişkili etmenleri izlemek Tükenmişliği arttıran hastane işleyişindeki (örgütsel kültürdeki) özel etmenleri belirlemek Tükenmişlik, örgütsel kültür ve bunların bakım kalitesine etkileriyle ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirmek Hasta güvenliği ve bakım kalitesini arttırmaya yönelik müdahaleler için hastane yöneticileri ve ilişkili taraflar arasında bir iletişim ağı oluşturmak

10 Hastane Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi eğitimi 20 kişilik çekirdek grup Öncelikle riskli birimler, ardından tüm birimler olacak şekilde Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk değerlendirme form ve kriterleri Akreditasyondan sorumlu Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Sivil Savunma Birim Sorumlusu ve Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu (Risk Değerlendirme Sorumlu Komitesi) tarafından tüm klinikler dolaşılarak değerlendirildi

11 Yapılacaklar İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve izlem: Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde talimat oluşturuldu

12 Kaza kayıt sistemi çalışan Kaza Bildirim Formu Kaza İnceleme Formu
ÇASAGÜB KAZA BİLDİRİM KUTUSU Kaza İnceleme Formu çalışan

13 3 İş kazası bildirim kutuları: Her katta Hemşire dinlenme odaları Hemşire deskleri


"E.Ü.T.F Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları