Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BT GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BT GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 BT GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2 SPATIAL (GEOMETRİK-UZAYSAL) REZOLÜSYON
İncelenen yapının komşuluğundaki en küçük yapılardan ayırt edilebilme gücüdür (boyutsal rezolüsyon) Farklı dansiteler içeren yapının kenar niteliğini koruyamadıkları için oluşan bulanıklığın ölçütüdür Piksel boyutu ile ilişkilidir Piksel boyutunun küçülmesi >> görüntüde daha çok nokta (piksel) >> ayırt edilebilen daha çok oluşum >>spatial rezolüsyonda artış

3 SPATIAL (GEOMETRİK-UZAYSAL) REZOLÜSYON
Piksel-voksel boyutunun küçülmesi >> spatial rezolüsyonunda artış Kesit kalınlığının küçülmesi Dedektör sayısının artması FOV’un küçülmesi Kolimatör kalitesinin artması

4 SPATIAL (GEOMETRİK-UZAYSAL) REZOLÜSYON
ERF (Edge response function) >> Kenar yanıt fonksiyonu >> kenar kontrastlarının arttırılması için uygulanan matematiksel işlemler >> MTF (Modulation Transfer Function) >> modülasyon (uyarlama) transfer fonksiyonu MTF >> görüntünün objeye olan oranı

5 SPATIAL (GEOMETRİK-UZAYSAL) REZOLÜSYON
MTF Bir görüntü çubuklardan oluşursa >> her çubuk arası çizgi (kenar) çiftinden oluşursa >> cm’deki çizgi çifti sayısı >> spatial frekans Çizgi çiftleri >> spatial rezolüsyon Büyük objelerde spatial frekans düşük (cm’deki çizgi çifti az), küçük objelerin görüntüsünde ise yüksektir Spatial frekans düşük >> görüntü objenin orjinaline daha benzer

6 SPATIAL (GEOMETRİK-UZAYSAL) REZOLÜSYON
MTF MTF’nin düşmesi >> spatial frekansın artması MTF :0,1 >> spatial rezolüsyon değeri rezolüsyon limitinde Rezolüsyon limiti büyüklüğü arttıkça >> BT çözünürlüğü artar Rezolüsyon limiti gelişmiş BT’lerde >>12-14 Ip/cm >>0,5mm’lik bir yapıyı ayırt edebilir

7 QUANTUM MOTTLE (NOİSE)
Noise (gürültü) >>veri elde etme doğruluğunun azalması ve dokudaki gerçek değerin yansıtılamaması Azaltmanın en etkin yolu dedektör tarafından absorbe edilen foton sayısını arttırmak Doku farklılıklarının olduğu yerde görülür

8 QUANTUM MOTTLE (NOİSE)
Etkileyen faktörler Piksel boyutunun büyümesi >>noise azalması,spatial rezolüsyonun azalması Kesit kalınlığının artışı >>noise azalışı, spatial rezolüsyonun azalması X ışını dozu artışı >> noise azalışı Dedektör verimliliğinin artması >> noise azalması Xışını dozu 4 kat artarsa >>noise yarıya iner

9

10

11 KONTRAST REZOLÜSYON Farklı yoğunluktaki dokuların birbirinde ayırt edilmesini tanımlar BT’de konvansiyonel radyografiye göre çok yüksek X ışını doz ve intensitesine bağımlı Kontrast rezolüsyonun artması için noise azalmalı

12 FİLTRELEME Noise’un azaltılması için, rekonstrüksiyon sırasında artefaktlardan arındırma işlemidir Normal Filtreler: Kontrast ve geometrik rezolüsyon dengededir,kontrast rezolüsyonu arttırmak için kesit kalınlığı arttırılır Smooth (Soft)Filtreler: Yumuşak doku incelemelerinde kontrast rezolüsyonu arttırmak için kullanılır Edge ,enhance (Sharp) Filtreler: Kemik yapıların incelenmesinde geometrik rezolüsyonu arttırmak için kullanılır

13 BT’DE GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE YAPILAN ÖLÇÜMLER
Mesafe Ölçümü:İki nokta arası uzaklık ölçümü Yoğunluk ölçümü: Kare ya da daire gibi bir alanın,alandaki piksellerin toplam HU değerlerinin piksel sayısına bölünmesi ile yapılır Yoğunluk ve uzaklık ölçümleri kullanılarak üç boyutlu görüntü oluşturulması ve hacim ölçümü


"BT GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları