Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 7: Using Methods. Metotları ve Kodlamayı Gizlemeyi Anlama Metot – Kapsüllenmiş ifadeler serisini gerçekleştiren bir görev – Kullanılan metodun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 7: Using Methods. Metotları ve Kodlamayı Gizlemeyi Anlama Metot – Kapsüllenmiş ifadeler serisini gerçekleştiren bir görev – Kullanılan metodun."— Sunum transkripti:

1 Chapter 7: Using Methods

2 Metotları ve Kodlamayı Gizlemeyi Anlama Metot – Kapsüllenmiş ifadeler serisini gerçekleştiren bir görev – Kullanılan metodun adı çağırma veya arama metotudur 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Metotları ve Kodlamayı Gizlemeyi Anlama 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-1 : HelloClass programı

4 Kodlamayı Gizlemeyi Anlama Kodlamanın Gizlenmesi – Nesne yönelimli programlamanın önemli bir prensibidir. – Bir metodun operasyonlarının ayrıntılarını gizli tutar Metotla önemli olan tek şey arayüz ve etkileşim. – Programın metodun nasıl çalıştığını bilmesi gerekmez. 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Herhangi Bir Parametre veya Geri Dönüş Değeri Olmayan Metotlar Yazma Bir yöntem oluşturmak için başlıca nedenler : – Kod kısa ve takibi kolay olmalıdır. – Kolayca yeniden kullanılabilir bir metot olmalıdır. Kodu Kabartmak – Gereksiz yere uzun veya tekrarlayan ifadeler Metodun içermesi gerekenler: – Metot Bildirimi Diğer adıyla metot başlığı veya metot tanımı – Çift Ayıraç Açma – Metot Gövdesi – Çift Ayıraç Kapama 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Herhangi Bir Parametre veya Geri Dönüş Değeri Olmayan Metotlar Yazma 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-2 : ShowWelcomeMessage metodu

7 İsteğe bağlı bildirilen erişebilirlik – Diğer metotlar metodunuzu nasıl kullanacağınızı sınırlar – Olası erişim değerleri : public protected internal protected internal private 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Erişilebilirliğe Giriş

8 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Erişilebilirliğe Giriş Tablo 7-1 : Metot erişebilirliğinin özeti

9 İsteğe Bağlı static Değiştiriciye Giriş Statik veya statik olmayan bir yöntem bildirebilirsiniz – Varsayılan metotlar statik olmayanlardır static metot – Bir nesne atıfta olmadan çağrılabilir Bunun yerine, sınıfına başvurmak 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 Her metodun geri dönüş türü vardır – Metot, herhangi bir başka metoda geri dönecek değerin ne tür gösterir. – Eğer metot geriye bir değer döndürmüyorsa, void türündendir. 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Geri Dönüş Türlerine Giriş

11 Yöntem adı yasal bir C# tanımlayıcı olmalıdır Bir Metot Parametresi – Metot çağırıldığında, veri taşıyan değişkenin metota iletilmesidir. 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Metot Tanımlayıcıyı Anlama

12 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bir Sınıfa Metot Yerleştirme Şekil 7-3 : Bir metodun yerleştirilmesi

13 Bir Sınıfa Metot Yerleştirme 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-4 : HelloClass programı ile Main( ) metodunun ShowWelcomeMessage( ) Metodunu çağırması

14 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bir Sınıfa Metot Yerleştirme Şekil 7-5 : HelloClass programının çıktısı

15 Metodta Değişkenleri ve Sabitleri Bildirme Değişkenler ve sabitler bir metod içinde bildirilebilir Bu metod icçin yerel olarak kabul edilirler – Bunların kapsamı metodun sınırları ile tanımlanmaktadır. Kapsam – Değişkenin bilindiği alan Metodtan çıkıldığında kapsama alanı dışında kalırlar. Diğer metotlarla parametre olarak geçirilen zaman haricinde, bu metodun dışında erişilemez. 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Metodta Değişkenleri ve Sabitleri Bildirme 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-6 : LocalVariableDemo programı

17 Metotda Değişkenleri ve Sabitleri Bildirme 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-7 : LocalVariableDemo programının yürütülmesi

18 Tek Argüman Gerektiren Metotlar Yazma İhtiyacın olan: – Parametre türü – Parametre için yerel tanıtıcı (isim) Yerel Değişken – Bir yöntem içinde bildirilen Biçimsel Parametre – Metot başlığındaki değeri kabul eden parametre 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Tek Argüman Gerektiren Metotlar Yazma 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-10 :DisplaySalesTax() metodu

20 Tek Argüman Gerektiren Metotlar Yazma 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-11 : DisplaySalesTax( ) metodunu tamamlanmış programda iki kere kullanılması

21 Tek Argüman Gerektiren Metotlar Yazma 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-12 :UseTaxMethod programının çıktısı

22 Birden Çok Argüman Gerektiren Metotlar Yazma Bu metotlar herhangi sayıda parametre alabilir Metodu çağırdığınızda, argüman sayısı, türü, ve göreli konumunu eşleşmelidir 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Birden Çok Argüman Gerektiren Metotlar Yazma 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-13 : İki argüman alan DisplaySalesTax() metodu

24 Bir Değeri Döndüren Bir Metot Yazma Bir metot, en az onu çağıran bir metot için bir değer döndürebilir Metodun Tipi – Metodun geri dönüş türüdür. return ifadesi – Çağıran yönteme geri gönderilmek üzere bir değer neden olur Döndürülen değer kullanmak zorunda değilsiniz. 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 Bir Değeri Döndüren Bir Metot Yazma 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-14 : CalcPay( ) metodu

26 Bir Değeri Döndüren Bir Metot Yazma Geri döndürülen değer: – Değişken içinde saklanabilir – Doğrudan kullanılabilir İç içe geçmiş metot çağrıları – Diğer metot çağrılarına yerleştirilmiş metot çağrılarıdır. Bir Boolean değeri döndüren bir metot yazma – Bir yöntem türü bool değeri döndürdüğünde, metodun çağırıldığı her yerde boolean ifadelerini kullanabilirsiniz. Dallanma ifadeleri (örn; if(…) ) Döngü kontrol değişkenleri 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-15 :CalcPay metodunu kullanan program

28 Bir Değeri Döndüren Bir Metot Yazma 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-16 :UseCalcPay progamının çıktısı

29 Tek Dizi Elemanını Bir Metoda Geçirme Bir değişkenin geçtiği gibi aynı şekilde bir metoda tek bir dizi elemanı geçebilir Değişkenler değerleriyle aktarılırlar. – Yerel değişkenlerin değeri yerel bir kopyasını saklar 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-18 : PassArrayElement programı

31 Tek Dizi Elemanını Bir Metoda Geçirme 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-19 : PassArrayElement programının çıktısı

32 Diziyi Bir Metoda Geçirme Tüm bir diziyi parametre olarak geçirebilirsiniz Diziler, tüm nesneler gibi ama yerleşik türlerinin aksine, referansa tarafından iletilirler. – Metodu dizini gerçek bellek adresi alır. Dizi öğelerini gerçek değerlerine erişebilir. 32Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

33 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-20 : PassEntireArray programı

34 Diziyi Bir Metoda Geçirme 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-21 : PassEntireArray programının çıktısı

35 Diziyi Bir Metoda Geçirme Çok boyutlu bir dizinin veri türü metot başlığı daha sonra uygun sayıda boyut belirterek bir metoda geçebilir – Örneğin public static void displayScores(int[,] scoresArray) 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

36 Parametre listesi ile Main() Metodu Yazma En genel yol: public static void Main() Komut satırı argümanlarını iletme : public static void Main(string[] args) 36Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

37 Parametre listesi ile Main() Metodu Yazma 37Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-22 : string[] args parametresi olan Main() metodu

38 38Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Parametre listesi ile Main() Metodu Yazma Şekil 7-23 : DisplayArgs programı ile argümanlarının yürütülmesi

39 Main() Metodunu Bir Tamsayı Dönüş Türü İle Yazma Bazı programcılar Main() metodunun başlığını geri dönüş değerini ( void) yerine ( int) olarak yazarlar. – Main() metodunun son satır her zaman geri dönüş ifadesi olmalıdır. – Bir dönüş kodu “0” ise başarılı yürütme gösterir. – Başka bir değer hata kodu olarak yorumlanır. 39Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

40 GUI Programlarında Metotları Kullanma Sorunları GUI uygulamaları oluştururken bazı özel hususlar gereklidir – Görsel ortamda otomatik olarak oluşturulan yöntemlerini anlama – Bir GUI programında değişken kapsamı 40Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

41 Görsel ortamda otomatik olarak oluşturulan yöntemlerini anlama Pek çok yöntem IDE kullanılarak GUI uygulamalar oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. – Metot oluşturmak için, nesnenin üzerine çift tıklayın 41Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-24 : ClickParameterDemo programının içindeki okButton_Click() metodu

42 Görsel ortamda otomatik olarak oluşturulan yöntemlerini anlama 42Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 7-25 : Şekil 7-24 deki okButton_Click( ) metodunu tarafından oluşturulan çıktı

43 Bir GUI programında değişken kapsamı Bir metot içinde değişken veya sabit bildirdiğinizde, bu metoda göre yerel olur. Bir değişken veya sabit birden çok olayı işleme metotları tarafından kullanılmıyorsa, değişkenlerin veya sabitlerin söz konusu metotların dışında tanımlanması gerekir (Ama bu Form’un bu içindeki sınıfta) 43Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

44 Bir Form ile İlişkili Statik Olmayan Metotlar Oluşturma Bir GUI uygulaması ve bir metot oluşturduğunuzda, the anahtar kelime olan static metot başlığında görünmez. – Metot çağırma olayları gönderildiği bir nesneyle ilişkili bir yöntemdir. 44Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 7: Using Methods. Metotları ve Kodlamayı Gizlemeyi Anlama Metot – Kapsüllenmiş ifadeler serisini gerçekleştiren bir görev – Kullanılan metodun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları