Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikolog Oya KARAALİ AKTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikolog Oya KARAALİ AKTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Psikolog Oya KARAALİ AKTAŞ
Obezite Danışmanlığı Psikolog Oya KARAALİ AKTAŞ Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

2 Obezite Yeme Bozukluğu Mudur?
DSM-IV ICD AN ve BN Obezite ? Obezite yeme bozuklukları ile ilişkili (tıkanırcasına yeme)

3 Obezite tanınması en kolay ve tedavisi en zor tıbbi durum olarak tanımlanır
Obezite kişinin fiziksel aktivitesini azaltan, sosyal ve psikolojik problemlere yol açan ve giderek toplumdan uzaklaşmasına neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalıktır Obezitenin gelişiminde genetik, çevresel ve psikolojik etkenler rol oynamaktadır

4 Obezite ve Psikolojik Sorunlar
Obezite ile ilgili en önemli psikolojik sorun depresyondur Obezlerin anksiyete ve depresyona yanıt olarak fazla yedikleri, obezite gibi yeme hastalığı olanların yaklaşık %50’sinde klinik depresyon olduğu belirtilmektedir

5 Önce obezite arkasından depresyon Çocuklarda ise;
Bazı çalışmalarda çocuklarda obezitenin gelişiminde anksiyete ve depresyonun rol oynamadığı saptanmış, bu nedenle anksiyete ve depresyonun obezite nedeninden çok obezitenin sonucu olabileceği bildirilmiştir Erişkinlerde; Önce obezite arkasından depresyon Çocuklarda ise; Önce depresyon ardından obezite geliştiği bilinmektedir

6 Obezlerde Hafif ve orta derecede depresyon, Kişilik bozuklukları gibi bozukluklar daha sık Psikoz gibi ağır psikopatolojiler ise nadiren görülmektedir (ilaç kullanımı tetikleyici olabilir) Obezlerde duygudurum, anksiyete, somatoform ve yeme bozuklukları, sağlıklı bireylerden daha yüksek oranda görülür

7 Beden imajı bozukluğu ve stigmatizasyona yatkınlık
Obez bireyler, beden imajlarını kötü algılayıp, vücutlarını beğenmeyebilir veya acayip bulabilir Genelde başkalarının da kendilerini bu yüzden çirkin bulduğunu, gülünç karşıladığını, hor gördüğünü, düşmanlık beslediğini düşünebilir İnsanların kendilerine bakışları ve yorum yapmaları sonucunda obez bireylerde sosyal kaçınma ortaya çıkabilir ve bu kaçınma davranışı depresyon ve diğer bozuklukların gelişmesine katkıda bulunur

8 Obeziteyi Öğrenme ? Çevre koşulları obezite gelişimini etkileyen önemli faktörlerdendir Çünkü obezite, çoğu kez öğrenilmiş bir yeme davranışının sonucu olup birey ve ailenin yeme alışkanlıkları, öğün düzeni, en fazla tüketilen besinler ve egzersiz gibi yaşam tarzı ile ilgili faktörlerden ve kültürel faktörlerden etkilenir Ayrıca ailede başka obezlerin olması, genetik etkilerin yanı sıra bireyin kabul gördüğü bir çevre de yaratarak obeziteyi tetikleyebilir

9 Obezite, görüldüğü toplumun özelliklerine göre farklılık göstermektedir
Toplumun yeme alışkanlıkları, içinde yaşanılan ortam, çalışma koşulları ve genetik faktörler epidemiyolojiye etki eden faktörlerdir Ancak tüm toplumlar için kabul edilen gerçek, yaşla birlikte obezitenin arttığı ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğüdür

10 Obezitede genel olarak izlenmesi gereken yol
Kapsamlı tıbbi muayene gerekli tetkik ve konsültasyonlar Kapsamlı psikiyatrik muayene, risk faktörlerinin ve karakter özelliklerinin belirlenmesi Hastaya en uygun tedavi planına karar verilmesi, planın oluşturulması Tedavinin bireyselleştirilmesi için kilo sorununa odaklı ayrıntılı değerlendirme

11 Tedavi, Danışmanlık… Obez bireylere, obezitenin fiziksel ve psikososyal sorunlara yol açan, ciddi ve kronik bir sağlık sorunu olduğu yönünde bilgi verilmesi; stresle baş etmede riskli grup olarak belirlenenlere stresle etkili baş etme konusunda bilgilendirilme yapılması faydalı olmaktadır

12 Obezitede en sık kullanılan tedavi yöntemleri
Beslenme (Diyet) ve Spor (Egzersiz); En sık kullanılan yöntemlerdendir ve genellikle birlikte uygulanır Faydaları; iştahı azaltır, kalori tüketir, zayıflamaya yardımcı olur, koroner kalp hastalığı riskini düşürür, yağ dokusu azalır, kas kitlesi değişmez, kilo verdikten sonra tekrar alınmasını önlemeye yardımcı olur Davranışçı Tedavi; Obezitenin davranışçı tedavisinde amaca ulaşmak için günlük alışkanlıkların veya davranışların değiştirilmesi temeldir

13 Farmakoterapi (İlaç tedavisi); Kilo verilmesi için ilaç kullanımına dayanan tedavidir
Cerrahi tedavi; Cerrahi müdahale ile bireyin fazla kilo ve yağlardan kurtulmasını öngören bir tedavidir. Sık kullanılmamakta ve zararlı olabileceği düşünülmektedir Psikoterapi; Bireyin ihtiyacı olması halinde tedavi süreci bireysel psikoterapiler ile desteklenmelidir

14 Psikolojik tedavilerde önemli noktalar
Kilo sorununun öyküsü (gelişimi, seyri, kilo kaybetmek için girişimleri ve sonuçları) Şu anki durum (beslenme, aktiviteler, tedaviyi isteme nedeni, görünüşü hakkındaki tutumu, kilo hedefi, sağlık durumu, sigara alkol kullanımı vb.) Tedaviyle ilgili olabilecek diğer bilgiler (sosyal durum, öngörülebilen engeller, aile öyküsü) Hastanın önemli gördüğü diğer konular

15 Davranış değişikliği tedavisinin basamakları
• Kendi kendini gözlemleme • Uyaran kontrolü • Alternatif davranış geliştirme • Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme • Bilişsel yeniden yapılandırma • Sosyal destek

16 Davranış değişikliği tedavisi ile;
Fazla kiloya neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirme veya azaltma olumlu davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline getirme amaçlanmaktadır

17 Uygun olmayan beslenme alışkanlıklarından vazgeçmek (kola içmeyi bırakmak) Vazgeçilemeyen beslenme alışkanlıklarını azaltmak (kola içmeyi azaltmak) Uygun beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını sağlamak ve tekrarlamak (kola içmek yerine süt içmeyi tercih etmek) Uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının olumsuz sonuçlarını görmek ve düzeltmek (kola mide yanmasına neden oluyorsa vazgeçmek) Uygun beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını günlük yaşantı içine sokmak ve sürekliliğini sağlamak (süt içmeyi alışkanlık haline getirmek)

18 Araştırmalara göre… Erkekler kilo vermede kadınlardan daha başarılı
Çocukluklarından beri obez olanlar, diyetle kilo vermede ve bu kiloyu korumada obezitesi yetişkinlik döneminde gelişenlerden daha düşük başarıya sahip Uzun dönem izlenenlerde verdikleri kiloları koruyanların oranının %10'u geçmemekte Morbid obezlerde başarı oranı çok daha düşük, hemen hepsi verdikleri kiloları geri almakta

19 işbirliği içerinde olmalıdır
Obezite tedavisi; Hekim Diyetisyen Psikolog Fizyoterapist işbirliği içerinde olmalıdır

20 Teşekkürler…


"Psikolog Oya KARAALİ AKTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları