Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ
2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU

2 Eğitim Psikolojisi

3 “İnsanın ömrü kendini öğrenmeye çalışmakla geçer; en zor iş ise, kendini öğrenmektir”

4 PSİKOLOJİ İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen,
bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır.. PSİKOLOJİ

5 Bir davranış bilimidir.
Sinir sistemi gelişmiş ve merkezileşmiş, dış etkileri ayırt edebilen organizmaların tepkilerini inceler. PSİKOLOJİ Davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesidir.

6 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından
hareketle eğitim ögretim nasıl gerçekleştiğini  araştıran bilim dalıdır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

7 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Bireyin belli dönemler halinde gelişimini ve bu
evrelerde öğrenmesi gereken davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

8 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Bireyin nasıl ögrendiğini ve nasıl
öğretebilecegini araştıran bilim dalıdır. ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

9 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

10 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 1. Yapısalcılık: Temsilcisi W. Wundt’ tur.
●İnsan davranışlarının kontrollü koşullarda (laboratuar) gözlenmesine yönelik çalismalar yapmıştır. ●İnsan zihni çesitli bilinç ögelerine ayrılır. Psikolojinin amacı “bilinç ögelerini” birleştirmek ve çözümlemektir. ●Bilinci çözmek için “içe bakış yöntemi” kullanılmaktadır.İçsel duygular,sezişler ve düşünceler üzerinde odaklanmıştır.

11 Wilhelm Wundt Wundt, Psikolojiyi alanında deneyi benimseyerek, onu bir laboratuar bilimi durumuna getirmiştir. Psikolojiyi “bilinçliliğin ya da bilinç verilerinin bilimi” olarak tanımlamıştır.

12 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 2.Davranışçılık:Temsilcileri Watson,Pavlov,Skinner’ dir. ●Psikolojinin “gözlenebilen ve ölçülebilen” davranışlar üzerinde çalisilmasi gerektiğini açıklar. ●Davranışın niçin olduğuna değil, nasıl olduğuna önem vermiştir. ●Çevredeki uyarıcı koşullara önem vermiştir. Uyarıcı-tepki-pekiştirme ilkesine göre davranışı açıklamıştır.

13 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 3.Psiko-analitik Yaklaşim(=Psikanaliz):
Temsilcileri Freud, Erikson’ dur. ●Davranışın sebeplerini “bilinç dışı” etkinlikler (biyolojik etkenler) açısından ele almıştır. ●Kişiliğin oluşumunda ve olayların analizinde “çocukluk yaşantıları (0-6)” ve bu dönemdeki anne-baba tutumunun önemi üzerinde durur. ●Erikson’a göre kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde biyolojik etkenler ile birlikte sosyal çevre de(toplumsal etmenler) önemlidir.(Psiko-sosyal gelişim kuramı) ●Bireyin gelişiminin yaşam boyu sürdüğünü savunmuştur.

14 Psikanaliz Ekol Sigmund Freud
İnsan doğuştan saldırgan ve cinsel güdülerinin eğilimi doğrultusunda davranan bir varlıktır. Davranışları, birey toplum çatışmasının bir ürünüdür. Yöntemi, serbest çağrışım

15 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 4.Bilişsel Yaklaşim:
Temsilcileri Gestalt Ekolü,Piaget,Bruner,Ausubel’dir. ●Bireye ve davranışlara “bütünsel” bakmışlardır. ●Davranışları zihinsel bir süreç içinde ele almışlar, ilgi, algı, düşünme,kavrama gibi süreçlere yer vermişlerdir.

16 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 5.İnsancıl(=Hümanist) Yaklaşim:
Temsilcileri Maslow,Rogers,Kholberg’ dir. ●Psiko-analitikçilerin insanın tehlikeli bir varlık olduğu görüşüne karşi çikarak,insanın değerli olduğu görüşüne karşi çikarak,insanın değerli olduğu ve doğasının iyilik temelleri üzerinde kurulu olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. ●Davranışların temelinde ihtiyaçlar (güdüler) bulunur. ●Birey “kendisini gerçekleştirmeye” çalisan bir varlıktır. ●Bireylerde “algılama ve benlik kavramı(tasarımı) “ üzerinde durur.

17 ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋ 6.Nörobiyolojik Yaklaşim:
Temsilcileri James,Hebb ‘ dir. ●Davranışların incelenmesini beyin,sinir sistemi,beyin hücreleri(nöronlar) arasındaki sinaps bağlarına göre ele almışlardır.

18 ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋
1-KALITIM 2-ÇEVRE 3-AİLENİN ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARI 4-AİLENİN PARÇALANMASI 5-ÇOCUKLARIN DOĞUŞ SIRASI 6-ZAMAN

19 ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋
1-KALITIM Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özeliklerdir. Bunlar; cinsiyet,göz rengi,zeka kapasitesi,fiziksel özellikler(boy,ten rengi,saç rengi ve biçimi),yaratıcılık ve düşünme kapasitesi,problem çözme becerileridir.

20 ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋
2-ÇEVRE:Çevre faktörü 3 evrede incelenir. a) Doğum öncesi b) Doğum Sırası c) Doğum sonrası Doğum öncesi=Anne karnında geçen süredeki dış etkilenmeleri kapsar. ⇛ör Annenin sigara dumanı olan bir çevrede yaşaması,yüksek gürültülü bir çevrede yaşaması.

21 ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋
Doğum sırası= Fetüsün(bebeğin) oksijensiz kalması,kordon dolanması,uzman olmayanların bilinçsiz müdahaleleri doğum sırasında yaşanan olumsuzluklardır. Doğum sonrası= Beslenme düzeni,hastalık ve kazalar,aile yapısı,eğitim olanakları,arkadaş çevresi gibi etkenlerdir.

22 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
1.Bebeklik Dönemi(0-2 yaş) 2.İlk Çocukluk Dönemi(2-6 yaş) 3.Son(ikinci)çocukluk dönemi(6-12 yaş) 4.Ergenlik Dönemi(12-18 yaş) 5.Genç Yetişkinlik Dönemi(18-30 yaş)

23 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
1.Bebeklik Dönemi(0-2 yaş): -Nefes almayı ögrenme. -Fiziksel çevredeki değişikliklere uyum sağlama. -Tuvaletini söyleme,tutma becerisini kazanma. -Uyku düzeni olması. -Katı yiyecek yemeyi ögrenme.

24 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
2.İlk Çocukluk Dönemi(2-6 yaş): -Konuşmayı ve yürümeyi ögrenme. -El-göz uyumunu sağlamaya başlama. -Kendi başına yemek yeme,giyinme,tuvaletini yapma.(öz bakım becerisi) -Cinsel farklılıklarını ögrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama. -Okuma yazmaya hazır duruma gelme. -Toplumsal kurallara dair yanlış ve doğru davranışı ayırt etmeye ve toplumsal rolleri ögrenmeye başlama.

25 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
3.Son(ikinci)çocukluk dönemi(6-12 yaş): -Okuma,yazma ve hesaplaşma ile ilgili üç temel beceriyi geliştirme. -Kendine karşı olumlu tutumlar oluşturma. -Kişiler arası ilişkilerini geliştirme,yaşitlarıyla iyi geçinmeyi ögrenme. -Kendisi için model olan yetişkinleri örnek alarak cinsiyetine uygun rolü geliştirme. -Sorumluluk almasına ve kendi kararlarını vermesine olanak sağlandığında kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlama. -Vicdan ve değer anlayışının gelişmesi. -Gündelik yaşama uyum.

26 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
4.Ergenlik Dönemi(12-18 yaş): -Bir yetişkin kadın veya erkek sosyal rolüne erişme. -Yaşıtlarıyla (her iki cins) yeni ve olgun ilişkilere erişme. -Bedenini kabul etme ve etkili bir şekilde kullanma. -Anne baba gibi yetişkinlerden bağımsız olarak duygusal özerklik kazanma. -Bir mesleğe doğru yönelme ve hazırlanma. -Toplumsal görevlerini yerine getirebilme ve toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma. -Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma.

27 ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋
5.Genç Yetişkinlik Dönemi(18-30 yaş): -Eş seçme,aile kurma,evli yaşamayı ögrenme. -Bir işe girme,işe başlama. -Yakın ilişkiler kurabileceği arkadaşlar ve sosyal gruplar bulma. -Vatandaşlık sorumluluklarını üstlenme. -Ev idare etme.

28 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ
2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU


"MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları