Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

sermayenin karlılığı=vergi sonrası kar/öz kaynakx100

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "sermayenin karlılığı=vergi sonrası kar/öz kaynakx100"— Sunum transkripti:

1 sermayenin karlılığı=vergi sonrası kar/öz kaynakx100
Yatırımın karlılığı=vergi sonrası kar/toplam yatırımx100 Yatırımın geri dönüş süresi=toplam yatırım/yıllık fon akışı Sermaye istihdam oranı=toplam yatırım/işçi sayısı Sermaye hasıla oranı=toplam yatırım/net yurt içi katma değer Sermayenin ortalama karlılık oranı=yıllık net kar/yatırım tutarı

2 Yatırım kararlarını değerlendirme ve karar verme yöntemleri
Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler Yıllara göre yatırımdan sağlanan net nakit tasarrufunun veya net nakit girişlerinin değer bakımından birbirin eşit olmadığı kabul edilir. Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler yatırımın ilk döneminde elde edilen net nakit çıkışlarında sağlanan tasarruf veya net nakit girişlerinde sağlanan artış ile son yılında elde edilen tasarruf veya artışlar arasında bir ayırım gözetilmeden değerlendirme yapılır.

3 Yatırımın karlılığı oranı: her yatırım seçeneğinin karlılığı hesaplanarak yatırım seçenekleri karlılık durumlarına göre sıralanır. Kar/yatırım tutarı Geri ödeme süresi: Yatırım ne kadar sürede geri dönecek? Her yatırım alternatifinin yaratacağı nakit girişlerinin yıllara öngörülmesi. Yatırım alternatifleri geri ödeme sürelerinin kısalığına göre sıralanır. En kısa süreli olan tercih edilir. Yatırım tutarı/yıllık net nakit girişleri

4 Net bugünkü değer Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin önceden belirlenmiş bir iskonto üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği nakit çıkışları arasındaki farktır.

5 İç verim-iç karlılık oranı
Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin toplamını, yatırımın sağlayacağı nakit çıkışlarına eşit kılan iskonto oranı İç verim oranına göre bir yatırım seçeneğinin kabul edilebilmesi için iç verim oranının sermaye piyasasında geçerli olan faiz oranına eşit ya da büyük olması gerekir.

6 FMO (fayda/maliyet)=NGBD / NÇBD
Fayda /maliyet oranı Belirli bir iskonto oranı kullanılarak yatırımın ekonomik ömrü boyunca ortaya çıkan fayda ve masrafları bugünkü değer indirilmektedir. Daha sonra yatırım projesinin bugünkü değere indirgenmiş faydaları toplamı aynı şekilde masrafları toplamına oranlanmakta ve elde edilen sonuç fayda/maliyet oranını vermektedir. FMO (fayda/maliyet)=NGBD / NÇBD NGBD =nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı NÇBD =nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamı Yatırım projesinin kabul edilmesi için FMO’un 1’e eşit ya da büyük olması gerekir

7 Amortismana tabi varlıklar
Birden fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenen Sınırlı bir hizmet süresi olan Bir işletme tarafından mal ve hizmet üretim ve tedarikinde işletme içi genel yönetim amaçları için edinilen varlıklar Bu varlıklar zamanla işletme fonksiyonlarına katkı veren güçlerini yitirtmeye başlarlar. Varlıkların değerinde azalma söz konusu olur. Bu da bir maliyet getirir. Bu maliyet amortismandır.

8 Amortisman yaklaşımları
Değerleme yaklaşımı Duran varlığın değerinde; kullanma, zamanın geçmesi önemini yitirme gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen azalma Tüketim yaklaşımı Duran varlık işletme için bir fayda stoku elde eder. Dönem içinde bu fayda stokundaki azalış dönemlere dağıtılarak amortisman oluşur Yenileme yaklaşımı: Duran varlık ekonomik ömrün sonunda yenilenmesi için gerekli fonun tutulmasında bir araçtır. Dağıtım yaklaşımı Duran varlıkların edinilmesi için yüklenilmiş olan maliyetlerin bu varlıkların ekonomik ömürleri içinde kalan dönemlere dağıtılması

9 Amortisman hesaplama yöntemleri
Eşit tutarda yıllık amortisman veren yöntem Duran varlık maliyetine duran varlığın hizmet süresine göre bulunan değişmez yüzdenin uygulanması İtfa tutarlı amortisman: tutulan fonun getirisinin de gözönünde tutulduğu eşit tutarlı amortisman Değişen tutarda yıllık amortisman veren yöntem Fayda stokundaki azalmanın eşit olmayacağına inanılır. Azalan tutarda yıllık amortisman veren yöntem Maddi duran varlıkların veriminin giderek düşeceği ayrıca bakım ve onarım giderleri artacağı için kullanma maliyetinin giderek yükseleceği bu nedenle de amortismanın azaltılması ile durağan varlığını hizmet maliyetinin verimi ile uyumlu olarak dönemlere daha adil dağıtılması Artan tutarlı amortisman Başlangıçta küçük giderek büyük tutarda amortisman ayrılması


"sermayenin karlılığı=vergi sonrası kar/öz kaynakx100" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları