Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ."— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ

2 1.”İNÖNÜ GEÇİLMEZ” Sevr antlaşması ile ilgili görüşmeler yapılırken Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmek isteyen İngilizler,Yunan ordularının yeniden saldırıya geçmesini istediler.

3 SONUÇLARI İtilaf devletleri,Sevr antlaşması’nın uygulanabilirliği konusunda ümitsizliğe düştüler.Aralarında görüş ayrılıkları çıktı.

4 LONDRA KONFERANSI 1.İnönü savaşının kazanılmasından sonra itilaf devletleri Londra’da bir konferans toplamaya karar verdiler.21 şubat 1921’de başlayan konferansa TBMM hükümeti,İstanbul hükümeti,Yunanistan,İtalya ve Fransa katıldı. katıldı.

5 SONUÇLARI Londra konferansı,TBMM hükümetinin,bir başka anlatımla yeni Türk devletinin siyasal varlığını İtilaf devlerine kabul ettirdi.

6 MOSKAVA ANTLAŞMASI Yunan orduları,Bursa’dan Eskişehir’e Uşaktan Afyon’a doğru iki koldan saldırıya geçtiler.( )Yunan kuvvetleri,İnönü mevzilerinde durduruldu.

7 SONUÇLARI Yunan birlikleri 31 mart ‘ı 1 nisan’a bağlayan gece büyük kayıplar vererek geri çekildiler.Fransa ise Zonguldak’taki birliklerini geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı.

8 ULUSTAN İSTENEN FEDAKARLIK
1921’de 10 TEMMUZ Yunan saldırısı başladı .ordularımız yeterince hazırlık yapamadığı için yapılan Kütahya-Eskişehir savaşlarında yenildi.

9 SONUÇLARI Kütahya-Eskişehir savaşlarında alınan yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM’de üzüntülere yol açtı.

10 22 GÜN 22 GECE SÜREN SAVAŞ Ankara’yı işgal etmeyi planlayan Yunanlılar saldırıya geçtiler.23 ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir alanda yapılan savaş,22 gün 22 gece sürdü.Sakarya Zaferinin kazanılması,tüm yurdu sevince boğdu.Sakarya Zaferinin siyasi sonuçları da Sovyet Rusya ile Kars,Fransa ile Ankara antlaşmalarının imzalanmasıdır.

11 Sonuçları Kars antlaşması,13 ekim 1921‘de TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’ya bağlı Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında imzalandı.Ankara antlaşması,TBMM ile Fransa arasında imzalandı(20 ekim 1921).

12 ORDULAR İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ’DİR İLERİ
Genelkurmay Başkanı Fevzi paşa (ÇAKMAK),Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve diğer komutanlarla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı ve taarruz emrini verdi ’de büyük taarruz,Türk topçularının ateşiyle başladı.Baş kumandan Mustafa Kemal;Fevzi ve İsmet paşalarla birlikte taarruzu yönetti.

13 SONUÇLARI Türk ordusu 9 eylül 1922’de İzmir’e giderek şehri kurtardı…18 eylül 1922’de batı Anadolu tamamen işgalcilerden temizlendi…genelkurmay başkanı Fevzi Paşa’ya Mareşallik rütbesi verildi.

14 SORULAR Sevr antlaşması görüşmelerinde hangi
devletlerin saldırıya geçmesi istendi? A-)İngiliz B-)Alman C-)Fransız D-)Avusturya-Macaristan

15 2.SORU Moskova antlaşması kimler arasında imzalandı? A-)Almanya-Fransa
B-)Fransa-TBMM C-)TBMM-Almanya D-)Sovyet Rusya-TBMM

16 3.SORU Hangi devletleri geri çekerek TBMM hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. A-) FRANSA-MARAŞ B-) MACARİSTAN-ZONGULDAK C-)FRANSA-ZONGULDAK D-)ESKİŞEHİR-FRANSA

17 4.SORU Hangi savaşları’nda alında yenilgiler,bütün yurtta ve TBMM üzüntülere yol açtı A-)ESKİŞEHİR-MARAŞ B-)MARAŞ-KÜTAHYA C-)ESKİŞEHİR-KÜTAHYA D-)KÜTAHYA-ANTALYA

18 5.SORU Sakarya savaşı öncesinde MUSTAFA KEMAL’İN bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğini gösterir? A-)askerlik bilgisini B-)ileriye görebilmesinin C-)insan sevgisinin D-)sanat severliğinin

19 6.SORU Tekalif-i milliye çıkartıldı.
Mustafa kemal başkomutan olarak atandı. Yukarıdaki hazırlıklar aşağıdaki savaşlardan hangisi için yapılmıştır? A-)1.İNÖNÜ B-)2.İNÖNÜ C-)SAKARYA D-)başkomutanlık meydan muharebesi

20 7.soru Ankara’yı işgal etmeyi planlayan …………… saldırıya geçtiler.
A-)YUNAN B-)İNGİLİZ C-)FRANSIZ D-)MACARİSTAN

21 8.SORU Hangi zaferin kazanılması tüm yurdu sevince boğdu? A-)SAKARYA
B-)KARS C-)ANKARA D-)GÜRCİSTAN

22 9.SORU Kars antlaşmasını hangi devlet imzalamadı? A-)ERMENİSTAN
B-)GÜRCİSTAN C-)YUNANİSTAN D-)AZERBAYCAN

23 10.SORU Kars antlaşması kaç tarihinde yapıldı? A-)12 ekim 1920
B-)13 ekim 1921 C-)14 ekim 1921 D-)13 ekim 1920

24 11.SORU Küçük ağa dizisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserinden televizyona uyarlanmıştır? A-)REŞAT NURİ B-)NAZIM HİKMET C-)TURGUT ÖZAKMAN D-)TARIK BUĞRA

25 12.SORU Batı cephesini güçlendiren olay nedir?
Güney bölgesindeki savaş durumunun sona ermesiyle buradaki kuvvetlerimiz batı cephesine kaydırılarak batı cephesi güçlendirildi.

26 13.SORU Ankara antlaşması TBMM ile hangi devlet arasında imzalanmıştır? A-)FRANSA B-)RUSYA C-)YUNANİSTAN D-)ERMENİSTAN

27 14.SORU Kaç tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi başladı?
A-)23 ağustos 1922 B-)23 ağustos 1923 C-)23 ağustos 1921 D-)23 ağustos 1920

28 15.SORU Sakarya savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in bir eğitim kongresi yaptırması onun hangi özelliğinin göstergesidir? A-)ASKERLİK BİLGİSİNİN B-)İLERİYİ GÖREBİLMESİNİN C-)İNSAN SEVGİSİN D-)SANAT SEVERLİĞİNİN

29 16.SORU 2.İnönü zaferinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı söylenebilir? A-)TBMM siyasi güç kazandı,duyulan güven arttı. B-)TBMM ordusuna katılım arttı. C-) İtalyanlar batı Anadolu’dan çekildi. D-)Anadolu’daki Fransız işgali sona erdi.

30 17.SORU Hangi birlikleri geri çekerek TBMM Hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı? FRANSA İLE ZONGULDAKTAKİ BİRLİKLERİ

31 18.SORU 1.İnönü zaferinden sonra devletin yapılanması tamamlanmaya çalışıldı.buna yönelik bir çalışma nedir? 1921 anayasasının kabulü

32 19.SORU Batıda hangi devletler savaşmıştır? yunanlılar

33 20.SORU Sevr antlaşmasına karşı çıkan meclis hangisidir? TBMM

34 21.SORU Türk birliklerinin direnişini kırarak antlaşmayı kabul ettirmeyi isteyen hangi devletler yeniden saldırıya geçmesini denediler? İngiliz ve Yunan orduları

35 22.SORU Birinci İnönü Muharebesi kaç tarihinde gerçeklendi?
(6-10 ocak 1921)

36 23.SORU Batı cephesi komutanı kimdir? ismet İnönü

37 24.SORU Yunan saldırısı kaç tarihinde gerçekleşti? 10 temmuz1921

38 25.SORU Tekalifi Milliye Emirlerinden 6 numaralı emir nedir?
Ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacak olanlara el koyulacaktır.

39 MERVE ASLENER 8/A 773 İNKILAP ÖDEVİ AYYILDIZ İ.Ö.O.

40 KAYNAKLAR SINAV DERSHANESİ DERGİSİ SINAV DERSHANESİ SORU BANKASI
SINAV DERSHANESİ DENEME SINAVI SINAV DERSHANESİ ÖĞRETMENLERİ OKUL DEFTERİM DERSHANE DEFTERİMM OKUL KİTABIMM İNTERNET SİTESİ


"KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları