Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lipitlerin sudaki davranışları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lipitlerin sudaki davranışları"— Sunum transkripti:

1 Lipitlerin sudaki davranışları
BÖLÜM 4 Cehalet bilgiden daha fazla güven telkin eder. Şu ya da bu sorunun bilim tarafından asla çözülemeyeceğini kendinden öylesi emin bir ifadeyle ileri sürenler, çok bilenler değil az bilenlerdir. Charles Darwin LİPİTLER Tanım Yağ asitleri Lipitlerin sudaki davranışları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

2 YAĞLAR: Yağ asitlerinin gliserol ile yapmış olduğu esterlerdir
LİPİT: Yağlar, sıvı yağlar ve yağ benzeri bileşiklerinin tümüne verilen genel bir isimdir. Ortak özellikleri eter, alkol ve benzen gibi organik çözücülerde çözünmeleridir. Karbonhidratların tersine küçük moleküllerdir. YAĞLAR: Yağ asitlerinin gliserol ile yapmış olduğu esterlerdir PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

3 C molekülünün doymuşluk derecesine göre Zincir uzunluklarına göre
YAĞ ASİTLERİ C molekülünün doymuşluk derecesine göre Zincir uzunluklarına göre Kısa zincirli (4-6 C) Orta zincirli (8-12 C) Uzun zincirli (> 12 C) Doymuş Tekli doymamış Çoklu doymamış PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

4 - Doymuş yağ asitleri uzun ve doğrusal yapıdadır.
SORU: Aynı sayıda C atomu içeren yağ asitlerinin erime noktası neden farklıdır? PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU - Doymuş yağ asitleri uzun ve doğrusal yapıdadır. - Cis çift bağ molekülün yapısında eğilmeye neden olur. - Trans çift bağ içeren yağ asidi doğrusal yapıdadır. Doğrusal moleküller daha yoğun paket oluşturur. Erime noktası daha yüksektir. Yani ısıtılınca molekülü ayrıştırmak için daha fazla enerji gerekir. 2012

5 SORU: Hayvanlarda depo yağının doymamış yağ içeriği yüksektir
SORU: Hayvanlarda depo yağının doymamış yağ içeriği yüksektir. Bu formun avantajı nedir? Bu yağ sıvı formdadır. Yağ katı formda olsaydı enzimlerin çalışması için çok küçük bir yüzey alanı olacaktı. Katı formdaki yağ adipoz dokunun mekanik strese karşı yanıtının şiddetli olmasına neden olacaktır. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

6 LİPİTLERİN SUDAKİ DAVRANIŞLARI
Lipitlerin tanımında suda çözünmedikleri ifadesi yer almaktadır. ANCAK lipitler su içeren ortamlarda bulunurlar. BU NEDENLE lipitlerin su bazlı ortamda davranışları biyolojik olarak kritik öneme sahiptir. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

7 Soru: Hidrofil ve hidrofob gruplar nedir?
Hidrofil gruplar: heteroatoma bağlı hidrojen içeren hidroksil grubu (-OH), karbosiklik asit grubu (-COOH), sülfonik asit grubu (-SO3H), amin grubu (-NH2), tiyol grubu (-SH) gibi polar gruplardır. Hidrofob gruplar: alkil, aril, eter, ester, nitro, halojen grupları gibi apolar gruplardır. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

8 SORU: Amfifilik veya amfipatik ne demektir?
Molekül iki kısımdan oluşmuştur. Apolar kısım: Hidrokarbon kısmı Polar kısım: Polar, iyonik veya polar/iyonik kısım. Bu bileşikler suda miseller oluşturur. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

9 SORU: Aşağıdaki lipitlerden hangisi amfifiliktir?
Yağ asitleri Trigliseritler Kolesterol Fosfogliseritler Fosfosfingolipitler Glikosifingolipitler X X X PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

10 Amfifilik moleküller suda çözündüğünde, hidrofobik kısımları (örneğin hidrokarbon zincirleri) kendiliğinden bir araya toplanma yoluyla çözücüden ayrılır. Ayrılan ürünler misel (bir araya toplanan moleküllerin su içerisinde dağılmış formu) ve tek tabaka (moleküllerin su-hava yüzeyinde toplanması) şeklinde olabilir PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

11 Küresel misel formu PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

12 İki tabakalı misel Bu misel tipi kabarcık (vezikül) olarak isimlendirilir. Kabarcık tipi miselde ana kavram yapıda hidrokarbon zincirlerinin zıt yönde olduğu iki lipit tabakasının bulunmasıdır. Amfifilik lipitlerden büyük ve küçük olmak üzere iki tip misel oluşur. Her iki form iki karşıt gücün etkisiyle oluşur. Bunlardan ilki hidrokarbon zincirleri arasındaki çekim kuvveti (van der Waals kuvveti), diğeri ise polar gruplar arasındaki itme kuvvetidir. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

13 SORU: Miselin alabileceği en küçük boyutu hangi faktör belirler?
Amfifilik lipitlerden küçük ve büyük olmak üzere iki çeşit misel oluşur. Her ikisi de iki zıt kuvvetin etkisiyle olur. Hidrofobik etki nedeniyle hidrokarbon zincirleri arasında oluşan çekim kuvveti (böylece zincirler bir arada tutulur). Polar gruplar arasındaki itme kuvveti PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

14 MİSELİN EN KÜÇÜK BOYUTUNU HİDROFOBİK ETKİ BELİRLER.
PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

15 POLAR GRUPLAR ARASINDAKİ İTME KUVVETİ BELİRLER.
SORU: Miselin alacağı en büyük boyutu hangi faktör belirler? POLAR GRUPLAR ARASINDAKİ İTME KUVVETİ BELİRLER. Daha zayıf itme kuvveti ve daha büyük hidrokarbon hacmi daha büyük misellerin oluşmasını sağlar Daha büyük itme kuvveti polar grupların biraraya gelmesini önler ve misel boyutu küçük kalır. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

16 SORU: Hangi lipitler küçük miselleri, hangileri ise kabarcık (vezikül) ve çift tabakalı miselleri oluşturur? Polar grubun büyüklüğüne oranla hidrokarbon zincirinin uzunluğu miselin tipini belirler. PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012

17 SORU: Karbon zincirinin uzunluğu, sıvı ortamın iyonik kuvveti ve konsantrasyon küçük misellerin boyutunu nasıl etkiler? Uzun hidrokarbon zincirine sahip lipitlerin misel boyutu daha büyük olur. Bunun nedeni hidrokarbon hacmi/polar grup oranının yüksek olması ve dolayısıyla hidrokarbon kuyruklar arasındaki çekim gücünün polar gruplar arasındaki itme kuvvetinden daha yüksek olmasıdır. Sıvı ortamın artan iyonik kuvveti büyük misellerin oluşmasına olanak sağlar. Çünkü ortamın yüksek iyonik kuvveti polar gruplar arasındaki iyonik itme kuvvetinin azalmasına ve dolayısıyla daha fazla lipit molekülünün biraraya gelerek paketlenmesine neden olur. Düşük amfifil konsantrasyonunda misel oluşmaz. Misel formun oluşumu kritik misel konsantrasyonu diye bilinen konsantrasyonda başlar. 2012 PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU

18 Yağların sindirimi Mide: Yağ gıdadaki diğer bileşenlerden ayrılır ve mide özsuyunda en üst kısma geçer. Gliserol ve kısa zincirli yağ asitleri direkt kan dolaşımına geçer. Monogliseritler ve uzun zincirli yağ asitleri bağırsak hücrelerinden geçtikten sonra trigliseritlere dönüştürülür ve şilomikron yapısında taşınır. İnce bağırsak: PROF. DR. SİBEL KARAKAYA TARAFINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ DERS NOTU 2012


"Lipitlerin sudaki davranışları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları