Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi"— Sunum transkripti:

1 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

2 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
İlk tesis 2000 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. m3/gün kapasiteli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi ile İnegöl Belediyesi’ne ait evsel atıksuların ve İnegöl OSB’ye ait endüstriyel atıksuların arıtımını yapan örnek bir tesistir.

3    İnegöl OSB ve İnegöl Belediyesi Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Yapım ve Deneme İşletmesi İşi, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsorsiyumu ile imzalanan sözleşmeyle 27 Eylül 2007 tarihinde başlamıştır. Söz konusu iş kapsamında Mayıs 2009 tarihinde inşaat, mekanik ve elektrik işleri tamamlanarak m3/gün kapasiteli tesise atıksu alımına başlanmıştır. Tesiste yeterli bakteri konsantrasyonunun sağlanması sonrasında Temmuz 2009 ayında Cannibal ünitesine çamur alınmaya başlanmıştır. Tesisteki devreye alma süreci tamamlanarak tarihinde İşletmeye Hazır Sertifikası verilmiştir. Bu tarihten itibaren yüklenici deneme işletme süresi başlamıştır.

4 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasite artışında; Enerji tasarrufu sağlayan havalandırma sistemi, Sistemden çıkan çamur miktarını azaltan biyolojik çamur azaltma prosesi, Çamur içerisindeki inert katıyı azaltmak için mikro elek sistemi, Son çökeltim havuzlarında farklı tipte çamur sıyırma sistemi, 70 ton/gün kapasiteli termal çamur kurutma tesisi, 2x2 MW’lık kojenerasyon tesisi kurulmuştur.

5 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Giriş Atıksu Karakterizasyonu * Parametre Konsantrasyon BOİ mg/L KOİ mg/L AKM mg/L Toplam N mg/L Toplam P mg/L Yağ Gres mg/L pH Sıcaklık –25 °C * Proses hesabında baz alınan değerlerdir.

6 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Deşarj Standartları Parametre Konsantrasyon BOİ < 50 mg/L AKM < 45 mg/L Toplam N < 10 mg/L Toplam P < 1 mg/L Yağ Gres < 10 mg/L pH ,5–8,5 Sıcaklık < 35 °C

7 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması

8 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

9 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

10 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

11 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Seçilen Arıtma Teknolojisi: VertiCel® Her reaktörde farklı çözünmüş oksijen konsantrasyonu İlk reaktör havalandırmalı anoksik reaktör olarak işletilir. Son reaktör pozitif seviyesinde olan aerobik reaktördür. Disk Aeratör Yatay Perde Hava Dağıtım Plakası

12 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Yüksek Azot Giderimi için İçsel Geri Devir Havalandırmalı Anoksik Reaktör Giriş Çıkış Son Çöktürme Q Aerobik Çamur Geri Devir Havalandırmalı Anoksik Reaktör Akım Şeması

13 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Havalandırmalı Anoksik Reaktör Prensibi Sürekli olarak oksijen kıtlığının sağlandığı reaktör bölümüdür. Reaktörün bu kısmında sisteme verilen oksijen, sistemin ihtiyacından daha az olmaktadır. Oksijen transferini sağlayan ekipman aynı zamanda gerekli karışım enerjisini de transfer eder. O2 ihtiyacı O2 Beslenen Fark Sonuç = ‘0’ DO O2 beslemesi <% 75 O2 İhtiyaç

14 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Tank Boyunca Difüzör ve Mekanik Havalandırmanın Alfa’ya Etkisi 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 ALfa 60 120 180 240 300 Tank uzunluğu (ft) Mekanik Havalandırıcı Difüzör Sistemi

15 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Internal Mixed Liquor Recycle Return Activated Sludge Basin 1 0 mg/L Basin 2 1 mg/L Basin 3 2 mg/L Influent Clarifier Effluent Waste Activated Sludge Fine Bubble Diffusers

16 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Revizyon Öncesi ( )

17 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Revizyon Çalışmaları

18 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Revizyon Çalışmaları

19 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (VLR Disk)

20 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (Difüzörler)

21 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Havalandırıcı Ekipmanlar (Aeratörler)

22 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Havalandırma sistemi ile ilgili avantajlar -300 mV ORP ile 2 mg/L ÇO değerleri arasında farklı değerlerde oksik ve anoksik bölgeler oluşturulabilmesi, RAS tankında geri devir çamuruna verilen oksijen miktarını ayarlayarak sistemdeki azot ve fosfor gideriminde esneklik, İçsel geri devir yapılarak azot gideriminin arttırılabilmesi, Her tankta online ORP, ÇO ölçümü ve bu değerlere bağlı otomasyon sistemi, motorlu ekipmanlarda sürücü uygulaması, Yüksek oksijen verimi ile çalışan ekipmanlar (Disk aeratör ve ince kabarcıklı difüzör), Cannibal® prosesinde oluşan fakültatif bakterilerin anoksik kısımda oksijen ihtiyacını azaltması.

23 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma tesisi ile ilgili veriler
Toplam havalandırma havuzu hacmi: m3 Anaerobik kısım 3500 m3 x 2 havuz (ORP : -200 mV) Anoksik kısım 7000 m3 x 2 havuz (ORP: , -200 mV) VLR kısmı 5000 m3 x 4 havuz (ORP: -50, +50 mV) Difüzörlü Havalandırma (1. kısım) 3000 m3 x 4 havuz (ÇO: 1 mg/L) Difüzörlü Havalandırma (2. kısım) 3000 m3 x 4 havuz (ÇO: 2 mg/L) Ras Tankı m3 (ORP: +50 mV, ÇO: 1 mg/L) Havalandırma havuzu MLSS: mg/L Ras tankı MLSS : mg/L Enerji tüketim değeri 0,60 kwh/kg KOİ; 1,0 kwh/kg BOİ

24 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Seçilen Çamur Sıyırma Teknolojisi: TowBro® (Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi) Hızlı çamur çekilebilmesi, çamurun çabuk biçimde uzaklaştırılması, Taze çamur ve daha az oksijen gereksinimi, Çöktürme tankında çamur kabarması riskinin olmaması, Minimum çamur karışımı, Fosfor salımı az olduğu için daha iyi çıkış suyu kalitesi, Maksimum geri devir çamuru konsantrasyonu, Çamur transferinin çökelme karakteristiklerinden bağımsız olması, Geri devir debisi ayarında esneklik, Düşük pompa kapasitesi ve enerji kullanımı, Çamur susuzlaştırma ve transferinde kapasite azalması.

25 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Son Çöktürme Havuzları Verileri
Toplam son çökeltim hacmi m3, Toplam son çökeltim alanı m2, Hidrolik alıkonma süresi 3,8 saat, Yüzeysel hidrolik yükleme değeri 0,88 m/saat Katı madde yükleme hızı 4.7 kgKM/m2.saat SVI değeri 80 ml/g.

26 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

27 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

28 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

29 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Tüplü Çamur Uzaklaştırma Sistemi

30 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Seçilen Çamur Azaltma Teknolojisi: Cannibal® Havalandırma Havuzu Giriş Son Çöktürme Çamur Çıkışı Arıtılmış Su Çıkışı Patentli Katı Madde Ayırma Modülü Biyokütle Çevrimi Patentli Cannibal Biyolojik Reaktörü ‘’Smart Cannibal’’ Kontrol Yazılımı Geri Devir QRAS

31 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Klasik aktif çamur sürecinde atıksu, mikroorganizmaların yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu havalandırma havuzuna verilmektedir. Organik madde, mikrobiyal büyüme için hem karbon hemde enerji kaynağı olarak görev almaktadır ve yeni hücrelerin sentezinde kullanılmaktadır. Ayrışma ürünleri olarak CO2 ve H2O oluşmaktadır. Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtma sistemlerinde büyüyen mikroorganizmalar tipik olarak; %95 (bakteri) %5 (protozoa, fungiler, rotifer, alg, ciliatlar) meydana gelmektedir.

32 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Bütün havalı (aerobik) atıksu arıtma sistemlerinde atıkların giderimi sentez oksidasyon prosesleri ile sağlanır. Diğer bir deyimle organik maddelerin bir kısmı yeni hücrelere dönüşürken (sentez) geri kalan kısmı gerekli enerjiyi üretmek için okside olurlar. Organik maddeler tüketilmeye başlayınca biyolojik hücrelerin bir kısmı gerekli enerjiyi sağlamak için kendi kendini oksitler (içsel solunum). Bakterilerin incelenmesi sonucu yaklaşık %80’inin su ve %20’sinin kuru maddeden meydana geldiği bulunmuştur. Kuru maddenin de %90’ı organik ve %10’u inorganiktir.

33 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Göreceli Üstünlük Diyagramı
bakteriler Oksijen alma hızı Yüzücü ciliate Ağır ciliate protozoa sarcodina Rotiferler Besin miktarı zaman Göreceli Üstünlük Diyagramı

34 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi

35 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Cannibal® Prosesi Verileri
Havuz hacmi 9000 m3 x 3 havuz, MLSS konsantrasyonu ( mg/L), Ortam koşulları (ORP: -300 mV), Giriş çamur yükü kgKM/gün, Çamur yaşı gün, Çamur dönüşüm oranı 0,75 kgKM/kg.gid.BOİ, Çamur dönüşüm oranı < 0,35 kgUKM/kg.gid.BOİ.

36 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Cannibal Havuzları

37 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Mikro Elek Sistemi

38 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Mikro Elek Sistemi

39 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Mikro Elek Sistemi

40 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi 70 ton/gün Kapasiteli Kurutma Tesisi Arıtma çamurunun kuruluğunun %25’den (% 20 -%30) %85’e (%75 - %90) çıkartılması, Yaklaşık ton/gün kullanılabilir kurutulmuş çamur, Kurutulan çamurun ısıl değeri yaklaşık 3000 kcal/kg. 2x2 MW Kapasiteli Kojenerasyon Tesisi 1100 sm3/saat doğalgaz kullanımı, kwh/yıl yıllık net elektrik üretimi, 430 °C’lik egzoz gazı ile kurutma tesisinin ısı ihtiyacının tamamının karşılanması.

41 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

42 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

43 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi Proses Akım Şeması

44 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi

45 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi

46 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kurutma Tesisi

47 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Kojenerasyon Tesisi

48 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
Parametre Birim Ortalama Değ. Şartname Verileri Yüklenicinin Kabul/Garanti Ettiği Giriş Debisi m3/gün 93.000 Giriş Askıda Katı Madde(AKM) mg/lt 350 230 Giriş Org. A.K.M. (UAKM) 180 195 Giriş İnorg. A.K.M. (İnorg.AKM) 170 35 Giriş Kim. Oks. İhtiyacı(KOI) 600 625 Giriş Biy. Oks. İhtiyacı(BOI) 320 Giriş Yağ Gres 50 61 Giriş Toplam Azot 31,00 31 Giriş Toplam Fosfor 3,2 3,0 Giriş pH 8,20 10,0 Çıkış Askıda Katı Madde(AKM) 40 45 Çıkış Org. A.K.M. (UAKM) 30 Çıkış İnorg. A.K.M. (İnorg.AKM) 15 Çıkış Kim. Oks. İhtiyacı(KOI) 85 Çıkış Biy. Oks. İhtiyacı(BOI) Çıkış Yağ Gres 7,0 Çıkış Toplam Azot 12,00 Çıkış Toplam Fosfor 0,78 1,0 Çıkış pH 7,2 6,5-8,5 Çıkış iletkenlik  μs/cm 2700 Tesis Elektrik Tüketimi kwh/m3 0,35 0,38 Mikroelek Atılan Katı Madde kg/gün 5.500 15.000 Mikroelek Atıl. K. M. Org. Yüz % 83 Çamur Sus. Atılan Katı Madde kgKM/gün 22.000 (8) Çamur Sus. Atılan Katı Mad. Yüz. 28 20,0 Çamur Sus. Atıl. K. M. Org. Yüz 60 Çamur Dönüşüm Oranı (Y) kgKM/kggid.BOI 0,75 (10) .

49 İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi
PROBLEMLER Tesis giriş atıksuyu verileri incelendiğinde giriş toplam Askıda Katı Madde (AKM) ‘nin inert miktarının yaklaşık %35 civarında olduğu belirlenmiştir. Proses raporunda ise bu oranın giriş AKM değerinin %15 olacağı kabulü ile gerekli çamur hesapları yapılmıştır. Tesis işletme döneminde gerçekleşen değerlerin bu kadar farklı olması Y dönüşüm katsayının hedeflenen değerin üzerinde olmasına sebep olmaktadır. Dengeleme havuzundaki kum çökelmesi problemi işletme dönemi boyunca devam etmiştir. Tesis çıkış suyundaki iletkenlik ve sodyum değeri deşarj kriteri olarak istenilen değerlerin üzerindedir.

50 Teşekkür ederiz ...


"İnegöl OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları