Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ YOLCULUĞU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ YOLCULUĞU"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ YOLCULUĞU
İCAT:Daha önce bilinmeyen ve kullanılmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilerek daha verimli ve daha güzel hâle getirilmesine “icat” denir. MUCİT:Yeni bir buluş ortaya koyan,icat eden kimseye “mucit” denir.

2 TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ YOLCULUĞU
İcatlar zaman içinde gelişim göstermiştir.Bunu bir örnekle açıklayacak olursak önce tekerlek icat edilmiştir.Ardından insan ve hayvan gücüyle çalışan arabalar bulunmuştur.Zaman ilerledikçe de bu icatlar geliştirilerek günümüzde kullandığımız motorlu araçlar icat edilmiştir.

3 TEKERLEK

4 TEKERLEĞİN GELİŞİMİ

5 TEKERLEĞİN GELİŞİMİ

6 İLK ARABALAR

7 İLK ARABALAR

8 İLK ARABALAR

9

10 ZAMANI ÖLÇME İnsanlar tarih boyunca zamanı ölçmeye ihtiyaç duymuşlardır.Zamanı belirleyen araçlar saat ve takvimlerdir.

11 SAAT VE ÇEŞİTLERİ İlk insanlar zamanı güneşten yararlanarak ölçmüş,güneş saatini bulmuşlardır.

12 İLK GÜNEŞ SAATLERİNDEN

13 Daha sonra gelişen teknolojiyle zamanı ölçmek için değişik saatler geliştirmişlerdir.
Ateş (mum) saati

14 KUM SAATİ Modern güneş saati

15 Kurmalı mekanik saatler

16 KURMALI SAAT

17 Pille Çalışan Elektronik saatler

18 TAKVİM ÇEŞİTLERİ Takvim zamanı yıllara,aylara,günlere ayırma yöntemidir. Herhangi bir olayın tarihini belirtmek için takvime ihtiyaç duyarız. Ülkemizde Cumhuriyetten önce Rumî ve Hicri takvim,cumhuriyetin ilanı ile miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze kadar değişik takvimler kullanılmıştır.

19 NOT Tarihte ilk Güneş takvimini Mısırlılar,ilk Ay takvimini ise Sümerler oluşturmuşlardır.

20 GÜNEŞ TAKVİMİ Güneş takvimi, Dünya'nın Güneş'e göre dönme ekseninin açısını temel alan bir takvim türüdür. Güneş takvimi, dünyanın Güneş’e göre dönme ekseninin açısını temel alan bir takvim türüdür (veya hareketli gök kürenin güneşe olan konumu ile eşdeğerdir).

21 AY TAKVİMİ Bütün takvim yıllarının en yalını ve en eskisi. Her ayın bir dolunayda başladığı ay takviminde, önemli olaylar ayın hareket ve evrelerine bağlanır. Değişmez bir ay takvimi bir ayı 29 gün bir ayı 30 gün olacak biçimde birbirini izleyen on iki aydan oluşur ve 354 gün sürer.

22 RUMİ TAKVİM Güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır.Osmanlı Devleti’nde resmi işlerde kullanılmıştır.

23 HİCRİ TAKVİM Zamanın ölçüsü Ay’dır.Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesi (354 gün) bir yıldır.Hicri takvimde peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği tarih (622 yılı) başlangıç kabul edilir.

24 MİLADİ TAKVİM Bu takvimde zaman ölçüsü Güneş’tir.Dünya’nın Güneş etrafında bir dönüşü ( 365 gün 6 saat) bir yıldır.Bu takvimde Hazreti İsa’nın doğumu başlangıç sayılır. Ondan önceki zamanlara milattan önce (M.Ö) denir.Ondan sonraki zamanlara ise milattan sonra (M.S) denir. Türkler ayrıca 12 hayvanlı Türk takvimini de kullanmışlardır.

25 12 Hayvanlı Türk Takvimi 12 Hayvanlı Türk Takvimi, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Göktürkler’de, Uygur Türkleri’nde, Tuna Bulgarları’nda, İtil Bulgarları’nda ve daha önceleri de büyük ihtimalle Hun Türkleri’nde kullanılmış olup, Türkler arasında çok yaygın bir sistem olmuştur. Göktürk Yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları’nın yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi bu takvimle tarihlendirilmiştir. Hatta, Manas Destanı’ndaki bazı olaylar bile On İki Hayvanlı Türk Takvimi ile tarihlendirilmiştir.

26 12 Hayvanlı Türk Takvimi Yıllar Yıl Eski dil Günümüzde 1 Sıçan Fare 2 Ud Sığır Öküz 3 Bars Pars 4 Tavışgan Tavşan 5 Lu[1] Ejderha 6 Ilan Yılan Yıl Eski dil Günümüzde 7 Yunt At 8 Koy Koyun 9 Biçin Maymun 10 Tabuk Tavuk 11 İt Köpek 12 Tonguz Domuz

27 Aylar Bir yılda 12 ay vardı. Aylar birinçay
(birinci ay) , ikinçay (ikinci ay), üçünçay (üçüncü ay), dördünçay (dördüncü ay), beşinçay (beşinci ay), altınçay (altıncı ay), yedinçay (yedinci ay), sekizinçay (sekizinci ay), dokuzunçay (dokuzuncu ay), onunçay (onuncu ay), onbirinçay (onbirinci ay) ve onikinçay (onikinci ay) diye adlandırılmıştır.

28 Mevsimler Eski isim Günümüzde Oğlak ay: İlkbahar Uluğ Oğlak ay: Yaz Uluğ ay: Sonbahar Ay: Kış

29 Günler Türklerde gün isimlerinin yabancı kökenli olmasının sebebi bazı tarihçilere göre; göçebelik sebebiyle Türklerde gün kavramının gelişmemesidir. Türk Takvimi‘nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saatti. Her bir çağ ise sekiz Kehten ibaretti. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü alınırdı.

30 NOT Yüzyıllık süreye ASIR ya da YÜZYIL denir.
Tarihte kendine özgü nitelikleri olan zaman dilimlerine “ÇAĞ”denir. Çağlar en önemli olayların başlangıç ve bitişlerine göre belirlenir. İlk Çağ,Orta Çağ,Yeni Çağ,Yakın Çağ tarihteki çağlardır.İçinde yaşadığımız çağ Yakın Çağ’dır.

31 BUNLARI DA BİLELİM Bilinen ilk mekanik hesap makinesi, 1642 ‘de Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir. Satış amaçlı ilk otomobil,Alman Karl Benz tarafından icat edilmiştir. Elektrik, Edison tarafından bulunmuştur. Telgraf,1840’lı yıllarda Samuel Morse tarafından icat edilmiştir. Telefon,Graham Bell tarafından icat edilmiştir

32 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Gazete Dergi Televizyon Radyo İnternet Yukarıdaki kitle iletişim araçlarıyla haberleşme sağlanmaktadır.

33 TEKNOLOJİK ÜRÜN TASARLAMA AŞAMALARI
1.Rahatsız olunan bir durum belirleme. 2.Bu durumu ortadan kaldıracak bir ürün tasarlama. 3.Ürünün niteliklerine karar verme. 4.Çözüme ilişkin alternatif kararlar belirleme 5.Alternatif kararlardan en uygun olanı seçme. 6.Tasarlanan ürünle ilgili tanıtıcı broşür hazırlayarak insanları bilgilendirme.

34 BİLMEMİZ GEREKEN TELEFONLAR
Yangın ihbarı için 110 Orman yangını ihbarı için 177 Ambulans gerektiren sağlık durumları ve kazalarda 112 Polis imdat 155 Jandarma NOT:Bu telefonlar gereksiz yere meşgul edilmemelidir.

35 ÖZEL ANTAKYA ATA İLKOOKULU 4.SINIF


"TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ YOLCULUĞU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları