Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ecz.HİLAL ÖZNUR Uygulama Adı:AKILCI ANTİBİYOTİK KONTROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ecz.HİLAL ÖZNUR Uygulama Adı:AKILCI ANTİBİYOTİK KONTROLÜ"— Sunum transkripti:

1 DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
Ecz.HİLAL ÖZNUR Uygulama Adı:AKILCI ANTİBİYOTİK KONTROLÜ Uygulama Ekibi:Ecz. HİLAL ÖZNUR Ecz. AYNUR ACAR GÜLER AKILCI İLAÇ KONTROL KOMİTESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

2 UYGULAMANIN AMACI Antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımını önleyerek antibiyotik direnç gelişimini,istenmeyen yan etkileri en aza indirmek Gereksiz ve fazla antibiyotik kullanımı sonucu oluşan ekonomik yükü azaltmak Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli dozda ve sürede başlanmasının sağlanmak;

3 Doğru Antibiyotik Kullanımı İçin Neler Yapılabilir?
1)Eğitim Sürekli Birebir, yüz yüze 2)Kısıtlama Yöntemleri Hastane rehberi oluşturulması Hastane formüleri Kısıtlı antibiyogram bildirimi Kısıtlı Kullanım Uygulaması

4 EĞİTİM Proflaksi ve antibiyotik kullanımının doğru yapılabilmesi için;
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi İçin Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ve Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Rehberi ile ilgili eğitim Antibiyotiklerin sınıflandırılması eğitimi Antibiyotiklerin uygun kullanımı eğitimi Sadece hastane personeline değil,akılcı ilaç kullanımıyla ilgili hasta yakınlarını da bilinçlendirmek amacıyla eğitim düzenlendi

5 2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
Hastanemizde ‘’ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ’’ oluşturuldu ve antibiyotik kullanımında bu rehber baz alındı ‘’PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI VERİ TOPLAMA FORMU’’ oluşturuldu.

6

7 2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ Hastane Formüleri
Hastanelerde kullanılacak antibiyotiklerin bir çizelgesidir Birbirine benzeyen ve aynı gruptan olan antibiyotiklerin sayısını en aza indirir Her yıl yeniden belirlenir Hastane patojenlerinin direnç durumu Piyasaya verilen yeni antibiyotikler Tedavi maliyeti

8 2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ Hastane Formüleri
Hastane eczanesinde bulunan ilaçların tamamı ATC grubuna göre sınıflandırılması.Aynı ATC grubundan olan ilaçların azaltılması ve ilaç alım ihalelerinin buna göre düzenlenmesi Enfeksiyon kontrol komitesinde antibiyotiklerin tüketiminin klinik bazlı olarak takibinin düzenli aralıklarla yapılması Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının izlenmesi ve klinisyene bildirilmesi Klinisyenlere antibiyotik kullanımı hakkında eğitim ve profesyonel bilgilendirme Antibiyotik kullanımının hasta bakımına etkisinin izlenmesi

9 2)KISITLAMA YÖNTEMLERİ
Kısıtlı antibiyogram bildirimi Hastanın ateş,CRP vb. değerleri göz önüne alınarak belirlenen standartların üzerindeyse hastaya antibiyogram kontrolü yapılır

10 KISITLI KULLANIM UYGULAMASI Gereksiz antibiyotik kullanımının sınırlanması
Antibiyotik kullanımı için hastaneye özgü kılavuz hazırlanması Antimikrobiyallerin uygulanmasını sınırlayıcı ulusal müdahale politikası oluşturma Lokal ve ulusal liderler ile multidisipliner yaklaşımlı rehberler geliştirme

11 KISITLI KULLANIM UYGULAMASI Gereksiz antibiyotik kullanımının sınırlanması
Dar spektrumlu veya eski antibiyotiklerin kullanımı Klinisyene antibiyotik seçiminde yardımcı olması için bilgisayar programlarının hazırlanması

12 KISITLI KULLANIM UYGULAMASI
KISITLI KULLANIM UYGULAMASI Hastane formülerinin eczane ve antibiyotik kontrol komitesi tarafından kısıtlanması Bir sınıf içindeki antibiyotiklerin rotasyonu Antibiyotik istem formlarının oluşturulması Antibiyotiklerin kesilmesini sağlayan istek formları (profilaktik, tedavi amaçlı kullanım) Kullanımın sınırlanması Spesifik ilaçların çıkarılması Klinisyene kullanım bilgisi verilmesi Grup pratikleri Jenerik adlandırma

13 HASTANEMİZ İÇİN AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM POLİTİKASI
Birlikte çözüm üretmeli: Hazırlanmış rehberlere uyum Ampirik tedavi öncesi etkeni tanımlamaya yönelik tetkik istemi Dirençli mikroorg. izlenimi

14 Rasyonel Antibiyotik Kullanım İlkeleri
Tedavi Kanıtlanmış enfeksiyonun tedavisi Ampirik tedavi Profilaksi Cerrahi profilaksi Medikal profilaksi

15 Antibiyotik Kullanmadan Önce Düşünülmesi Gereken Sorular
Antibiyotik kullanmayı gerektiren bir endikasyon var mı? Tedavi başlamadan önce tanı için uygun materyaller alındı mı? Etken mikroorganizma veya mikroorganizmalar nelerdir? En uygun antibiyotik hangisidir? Neden? Seçilecek antibiyotiğe ait özellikler nelerdir? Hastaya ait özellikler nelerdir? Antibiyotik kombinasyonuna gerek var mı?

16 YATAN HASTA SAYISI ACİL MUAYENE SAYISI ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ 2012 2167 12363 2013 2297 14299 ARTIŞ %5,99 %15,7 -- AZALIŞ %12,5 2012 ve 2013 yılı antibiyotik tüketimlerini karşılaştırdığımızda yatan hasta sayısı ve acil ayaktan hasta sayısında artış olmasına rağmen antibiyotik kullanımında azalış olmuştur.

17 ELDE EDİLEN SONUÇLAR

18 ELDE EDİLEN SONUÇLAR

19 2012 ve 2013 yılı hedeflerini incelediğimizde profilaktik antibiyotik doğru kullanım oranlarını %43.66’dan %50nin üzerine çıkmak olarak hedef belirlenmiş iki dönem olarak incelenen 2013 yılında bu hedefin de üstüne çıkılmıştır. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir değerdir.

20 Hasta yakınlarına verilen eğitim

21

22 Akılcı İlaç Komisyonu Toplantısı

23 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı


"Ecz.HİLAL ÖZNUR Uygulama Adı:AKILCI ANTİBİYOTİK KONTROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları