Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOKSİKOLOJİ Klinik Toksikolog Analitik Toksikolog Adli Tıp Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOKSİKOLOJİ Klinik Toksikolog Analitik Toksikolog Adli Tıp Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 TOKSİKOLOJİ Klinik Toksikolog Analitik Toksikolog Adli Tıp Uzmanı
Doz Terapötik Toksik Fatal Toksik madde: yeterli miktarda alındığında kimyasal ve fizyolojik düzeni etkileyerek işlevsel bozukluklara ve ölüme yol açabilen madde

2 FATAL DOZ !! Analitik teknik Küçük klinik seriler
Örnekler arası farklılık Arter / ven Birlikte başka madde varlığı

3 ? TANI Orijin Öykü Muayene Olay yeri ve adli dosya incelemesi
Doku ve organların incelenmesi Orijin Kaza İntihar Cinayet ?

4 Zehirlenme bulguları Ani başlayan bulantı kusma
Sebebi açıklanamayan koma (Özellikle Çocuklarda) Munchausen send. by proxy Ani başlayan periferik nöropati Kimyasal maddeler ile uğraşan kişilerde akut olarak gelişen GİS ya da Nörolojik semptomlar Depresif komponenti bozukluklarda -koma

5 OTOPSİ Örnekleme Zamanı Yer Transfer Kişi hakkında bilgi Semptomlar
Tedavi PMI Kimlik Örnek listesi Koruyucu madde Saklama koşulları Risk Şüpheli radyoaktif madde Savaş gazı Olay ile ilgili bilgi

6 Örnek alma ve saklama koşulları
Kaplar Yeni Steril Tüpler Kan İdrar En uygun saklama yöntemi Katkı maddesi Kan İdrar Na/K florid Göziçi sıvısı

7 Örnek alma tekniği Kan Femoral ven Mide içeriği ile kontaminasyon!
Konjestif tip ölümlerde Juguler ven Kalp VCI V Porta Hepatik ven

8 İdrar Otopsi Öncesi Otopsi sırasında Mide Barsak içeriği Safra Kusma
Enjektör Kesi Mide Barsak içeriği Safra Kusma Göziçi sıvısı BOS Perikardiyal Sinovyal Plevral

9 DOKU Karaciğer Deri Kas Mukozal sürüntü Enjeksiyon bölgeleri
(Kontrol) Yuvarlak ya da elips Enjeksiyonun derinliğine göre

10 ETKEN MADDELER Korroziv Asit ve Alkali ajanlar Sülfirik asit
Nitrik asit Oksalik asit Etilen Glikol (Antifriz) Cyanid NaOH Orijin İntihar Kaza

11 H2SO4 .....................Korroziv +Yüksek ısı
Dokular gri-siyah dehidrate Gastrik mukoza koyu kahverengi, gri Perforasyon Dil gri –siyah ödemli Nitrik asit Kahverengi-sarı mukoza lezyonları Keskin kenarlı deri lezyonları Perforasyon

12 HCl NaOH Konsantre Mukozada ülserasyon Yumuşak Mide duvarı ince Kaygan
Gri-Siyah renk Konsantre Yumuşak Kaygan Çamur kıvam Renk kirli-beyaz Karakteristik

13 Etilen glikol Antifriz-Çözücü Susuzluk Koma-Ölüm Dokularda Ca-oxalat
Böbrek yetmezliği Diffuz Karaciğer hasarı

14 METALLER Akut-Kronik Çevresel/mesleki özellikler Arsenik
Tüm hayvansal dokuların oluşumunda (+) Özellikle kabuklu deniz ürünleri Metalin kendisi değil bileşikleri zehirli Arsenikoksit, Cu,Na, K, Ca arsenatlar Ölüm birkaç saat içinde şok KPY Birkaç gün içinde Hepatorenal sendrom Max lethal doz mg

15 CYANİDE Yangın NA/K tuzları Etken madde serbest HCN
Mide asidi veya suyla karıştığında HCN Sitokrom oksidazın demir atomuna bağlayarak etki Hücresel solunum bozulur Hipostaz alanları--- Tuğla kırmızısı CO? Zaman zaman koyu siyanotik görünüm Solunum kaslarında oluşan felç En yüksek konsantrasyon Dalak

16 ARSENİK OTOPSİ: GİS: Hiperemi, midede mukus Subendokardiyal hemoraji
Kırmızı kadife Subendokardiyal hemoraji Kronik: Belirgin otopsi bulgusu yok Keratinize dokulara yayılım çabuk Yıllar sonra + Deride kuruma pullanma hiperkeratoz

17 TALYUM Kullanım: Orijin? Cinayet !!
Endüstride yaygın (Cam) Fare zehiri Orijin? Cinayet !! Önemi: Kremasyon sonrasında tespit edilebilen tek ajan Otopsi nonspesifik X-ray Barsak ve KC de birikim Soluk, saç, kirpik kaybı Kıllarda melanin birikimin bağlı siyah tabaka KC de nekroz Böbrek;tubuler nekroz

18 SOLVENT TOLUEN BENZİN, KSİLEN, BENZEN METİLEN, ETİLEN KLORİD
BUTAN, PROPAN FLOROKARBONLAR KARBONTETRAKLORÜR CCl4

19 Solvent Aritmi, myokardit Konsantre buharın solunması
Kardiyak arest, Konsantre buharın solunması Hipoksi, hiperkapni Başa torba geçirilmsi ile asfiksi Butan, propan vb gazlar Direkt ağızdan alındığında gazın soğuk etkisi ile reflex kardiyak arrest Uzun süre kullanımda KC lezyonu Böbrek hasarı

20 TOLUEN BENZEN Toluene benzer Aromatik petrol hidrokarbonu
Kemik iliği depresyonu Aplastik anemi Aromatik petrol hidrokarbonu Yapıştırıcı ve inceltici Yüksek konsantrasyonda; Susuzluk, konfüzyon...koma Uzun süreli kullanımda EEG değişiklikleri Ansefalopati Atrofi

21 OTOPSİ Nylon Olay yeri Elbiseler Yüzün alt kısımlarından örnekleme
Dermatit Örnekler !!! Kan- floridli Akciğerler!! Trakea -enjektör HPT İdrar Nylon

22 İLAÇ Maddenin yapısı ? Birden fazla madde Alım-ölüm süresi ? Analiz?
Öldürücü düzey ? Postmortem değişimler Orijinal madde metabolize olur

23 ASPİRİN (Asetil Salisilik Asit)
Ölüm nadir Terapötik doz mg 50 tablet Hipersensitivite Ani kalp durması Aritmi Otopsi Deride peteşi Mide de erimemiş tabletler Kirli gri beyaz renk Ülserler Melena

24 PARASETAMOL Terapötik doz 200 mg Letha doz 20 g
KC üzerine toksik etkili –Sentrlobuler nekroz P Toksik bileşikler SSS depresif etki KC yetmezliği Böbrek: tubuler nekroz Myokard değişiklikleri


"TOKSİKOLOJİ Klinik Toksikolog Analitik Toksikolog Adli Tıp Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları